Dünyanın en geniş partikül analiz portföyü ile her zamankinden daha güçlü

Adsorpsiyon Analiz Cihazları

Bu kompakt, tam otomatik analiz cihazları, en doğru gözenek boyutu, yüzey alanı ve spesifik gaz/katı etkileşimi sonuçları için yüksek çözünürlüklü fizisorpsiyon, kemisorpsiyon ve buhar sorpsiyon izotermleri ölçümleri yapar. Bu parametrelerin hepsi adsorbanların, katalizörlerin, ilaçların, pillerin ve diğer gözenekli malzemelerin optimizasyonu için gereklidir.

Katı Yoğunluk Analiz Cihazları

Bu katı yoğunluk analiz cihazları, en geniş örnek boyutu aralığında en yüksek doğrulukta ölçümler yapar. Gaz piknometreleri, ürünle birlikte gelen örnek hücrelerinin hepsinde doğru sonuçlar sağlar. Sıkıştırmalı yoğunluk analiz cihazları, farklı standartlarına gereksinimlerine uyum sağlamak için çeşitli ölçekli silindir boyutları kullanabilmektedir. Mikro döner karıştırıcılar, büyük miktarlardan, örneği temsil edecek örnek hazırlar.

Porometreler ve Porozimetreler

Piyasadaki ürünlere göre benzersiz bir avantaj: Gözenek türünü ve boyutunu ölçmek için cihazlarınızı tek ve aynı tedarikçiden satın alın. Kolay kullanımlı kapiler akış porometreleri filtreleme malzemelerindeki gözeneklerden ölçüm yapar. Güvenli, kolay kullanımlı cıva intrüzyon porozimetreleri, malzemenin dışından ulaşılabilecek gözeneklerin boyut dağılımını ve hacmini tanımlar.