Önerilen Sonuçlar

Partikül Karakterizasyonu

New horizons in particle analysis

Partikülleri ne kadar iyi tanırsanız, malzemelerinizin davranışlarını o kadar iyi tahmin edebilirsiniz. Bu araştırmalarda ölçmek istediğiniz parametreler arasında partikül boyutu, gözenek boyutu, partikül şekli, iç yapı, zeta potansiyeli., yüzey alanı, reaktif alanı, yoğunluk, toz akışı ve çok daha fazlasını bulunur. Anton Paar size tüm bunlar ve çok daha fazlası için gerekli cihazları sunar – dünya çapında tek tedarikçiden ulaşılabilecek en geniş partikül karakterizasyonu portföyüne sahiptir.

Sadece tek noktadan, bu geniş ürün serisinden ve bu alanda on yıla dayanan uzmanlıktan yararlanın.

Teknolojiler, parametreler, cihazlar: Sizin için nelerin ideal olduğunu öğrenin!

Partikül karakterizasyonunun belirli bir alanında Anton Paar’ın size neler sunduğunu görmek için bir parametreye tıklayın. Daha sonra tablodaki filtreleri kullanarak, aramanızı belirli bir teknolojiye odaklanabilir ve farklı ölçüm aralıkları hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bir cihazı tıklattığınızda, ayrıntılı özelliklerini ve spesifikasyonlarını görebilirsiniz.

Gözenek Boyutu
Tüm cihazları göster
Partikül Boyutu
Tüm cihazları göster
Yüzey Alanı
Tüm cihazları göster
Örnek Hazırlığı
Tüm cihazları göster
Yoğunluk
Tüm cihazları göster
Reaktif Alanı
Tüm cihazları göster
Buhar Alımı
Tüm cihazları göster
Hücre Gözenekliliği
Tüm cihazları göster
Partikül Şekli
Tüm cihazları göster
Zeta Potansiyeli
Tüm cihazları göster
Toz Akış Özellikleri
Tüm cihazları göster
Gaz Saklama Kapasitesi
Tüm cihazları göster
Ölçüm
Teknoloji
Tercihiniz: Tüm filtreleri sıfırla X

Hiçbir sonuç bulunamadı!


Ölçüm

Teknoloji

Dispersiyon Türü

Ölçüm Aralığı
Yüzey Alanı Gaz Soğurma (BET), Dinamik Akış BET Analizi Minimum Ölçülebilir Yüzey Alanı
0.1 m²/g
Yüzey Alanı, Gözenek Boyutu Gaz Soğurma Yüzey Alanı, Gözenek Boyutu
2 nm — 500 nm (N ya da Ar ile)
0,35 nm — 2 nm (C üzerinde CO₂ ile)
Minimum Ölçülebilir Yüzey Alanı
0,1 m²/g
Yüzey Alanı, Gözenek Boyutu Gaz Soğurma (Fiziksel Soğurma, Kimyasal Soğurma) Dry Gözenek Boyutu Aralığı
0.35 nm - 500 nm
Minimum Ölçülebilir Yüzey Alanı
kripton ile 0,0005 m²/g’dan, N² ile 0,01 m²/g’dan itibaren
Yoğunluk Genel Yoğunluk Kuru Hacim Aralığı
1 cc
Reaktif Alanı Gaz Soğurma (Kimyasal Soğurma) Dry
Örnek Hazırlığı Vakum ve Akış Gaz Giderme Dry
Gaz saklama kapasitesi Yüksek Basınç, Gaz Soğurma Dry
Partikül Boyutu Dinamik Işık Saçılımı Sıvı Partikül Boyutu Aralığı
0,3 nm – 10 µm
Partikül Boyutu, Zeta Potaniyeli Dinamik Işık Saçılımı, Elektroforetik Işık Saçılımı (ELS), Statik Işık Saçılımı (SLS) Sıvı Partikül Boyutu Aralığı
0,3 nm – 10 µm
Örnek Hazırlığı Vakum, Akış Gaz Giderme Kuru
Toz Akış Özellikleri Çoklu Toz Akış Ölçümü Yöntemleri Reolojisi Kuru / Sıvı Partikül Boyutu Aralığı
5 nm - 5 mm
Yoğunluk Gaz Piknometrisi Hacim Aralığı
0,025 cc
Örnek Hazırlığı Temsil Eden Örnekleme Kuru Hacim Aralığı
20 cc
Yüzey Alanı, Gözenek Boyutu Gaz Soğurma Kuru Gözenek Boyutu Aralığı
0,35 nm — 500 nm / 2 nm — 500 nm (N ya da Ar ile)
0,35 nm — 2 nm (C üzerinde CO₂ ile)
Minimum Ölçülebilir Yüzey Alanı
0,01 m² / g
Hücre Gözenekliliği Gaz Piknometrisi Kuru Hacim Aralığı
1 cc
Yoğunluk Gaz Piknometrisi Kuru Hacim Aralığı
1 cc
Gözenek Boyutu Porozimetri Kuru Hacim Aralığı
0,05 cc
Gözenek Boyutu Aralığı
1100 – 0,0064 µm
Partikül Boyutu Lazer Difraksiyonu Kuru / Sıvı Partikül Boyutu Aralığı
0,1 μm (kuru) 0,04 μm (ıslak) ila 500 μm
Partikül Boyutu Lazer Difraksiyonu Kuru / Sıvı Partikül Boyutu Aralığı
0,1 μm (kuru) 0,04 μm (ıslak) ila 2500 μm
Partikül Boyutu Lazer Difraksiyonu Kuru / Sıvı Partikül Boyutu Aralığı
0,3 μm (kuru) 0,2 μm (ıslak) ila 500 μm
Yüzey Alanı, Gözenek Boyutu Gaz Soğurma Kuru Gözenek Boyutu Aralığı
0,35 nm — 500 nm
0,35 nm — 2 nm (C üzerinde CO₂ ile)
Minimum Ölçülebilir Yüzey Alanı
0,01 m²/g; 0,0005 m²/g
Partikül Boyutu, Partikül şekli ve İç yapı SAXS, WAXS, GISAXS Kuru / Sıvı Partikül Boyutu Aralığı / Gözenek Boyutu Aralığı
< 1nm - 105 nm (q aralığı (Cu Kalpha): 0,03 nm⁻¹ ila 41 nm⁻¹)
Partikül boyutu, Partikül şekli ve İç yapı SAXS, WAXS, GISAXS Kuru / Sıvı Partikül Boyutu Aralığı / Gözenek Boyutu Aralığı
< 1nm - 160 nm (q aralığı (Cu Kalpha): 0,02 nm⁻¹ ila 41 nm⁻¹)
Açık Hü©€ Porizitesi Gaz Piknometrisi Kuru Hacim Aralığı
1 cc
Yoğunluk Gaz Piknometrisi Kuru Hacim Aralığı
1 cc
Buhar Alımı Buhar Soğurma Kuru
Örnek Hazırlığı Vakum Gaz Giderme Kuru

Anton Paar partikül karakterizasyonu çözümleri

Partikül boyutu analiz cihazları

Partiküller karmaşık olabilir, ama ölçümleri öyle olmak zorunda değil! Litesizer ve PSA serileri, sadece bir düğmeye dokunarak partikül boyutu ölçümleri ve çok daha fazlasını sağlamaktadır:

 • Litesizer serisi: Zeta potansiyeli, moleküler kütle, geçirgenlik ve refraktif indeks ölçümleri dahil olmak üzere alt nanometre aralığından mikrometre aralığına kadar partikül boyutu analizi için dinamik ışık saçılımı
 • PSA serisi: Milimetre aralığına kadar sıvı ve kuru dispersiyonların boyut analizi için lazer difraksiyon
 • Özel aksesuarlar, küçük örnek hacimlerinde, organik solüsyonlarda, otomatik örnek transferi vb. kullanılarak ölçüm yapılmasına olanak tanımaktadır.
 • Partiküllerinize odaklanın: Kalliope yazılımı, hem cihazlara hizmet verir hem de operatör müdahalesini en aza indirir

Daha fazla bilgi

Toz reolojisi

Granül ortamlar alanına her türlü geleneksel reolojik yöntemleri ve onlarca yıllık deneyimi getiren gelişmiş doğrulukta toz reolojisi

 • Ünlü MCR reometrelerin müthiş hassasiyeti çok yönlü ve güçlü bir toz reometresine yükseltildi
 • Tam otomatik ölçüm modlarıyla yüksek tekrar üretilebilirlik
 • Hem kalite kontrolü hem de bilimsel amaçlar için birden fazla ölçüm modu
 • Değiştirilebilir ölçüm sistemleri ve esnek yazılım, dökme ağzı tasarımından, ayırma testlerine ve gelişmiş akışkan yatak reometresine kadar geniş bir yelpazede karakterizasyona izin verir

Daha fazla bilgi

Adsorpsiyon analiz cihazları

Adsorpsiyon analizinde, hem akıllı cihaz tasarımını hem de gelişmiş hesaplamalı veri indirgeme modellerinin bir arada olması önemlidir.

 • Buhar sorpsiyon, fiziksel sorpsiyon, kimyasal sorpsiyon, ve yüksek basınçlı sorpsiyon için geniş cihaz yelpazesi
 • Çok istasyonlu analiz ve örnek hazırlama seçenekleriyle tam otomatik sistemler
 • Katalizörlerin, ilaçların, batarya malzemelerinin, adsorbanların ve tüm diğer gözenekli malzemelerin gözenek boyutunu, yüzey alanını ve gaz/katı etkileşimlerini analiz etmek için idealdir
 • Geleneksel ve karmaşık yeni malzemeler için dünyaca ünlü veri indirgeme yöntemleri ve hızlı ölçüm raporları

Daha fazla bilgi

Cıva İntrüzyon Porozimetreleri

Makro-gözenekli malzemelerin porozitesini belirlemek için en yaygın biçimde kullanılan yöntem:

 • Cıvayla çalışırken bile en hızlı operatör deneyimi sağlamak için tasarlanmıştır
 • Basitleştirilmiş sıvı cıva doldurma ve otomatik yap boşaltma gibi özellikler, PoreMaster’in en kolay kullanımlı cıva intrüzyon porozimetresi olmasını sağlamaktadır
 • Vidalı tahrik ve otomatik hızlı basınç oluşturma rutininin akıllı özellikleri ile sağlanan kontrol sayesinde en iyi yüksek basınç veri çözünürlüğü elde edilmektedir
 • Sıvı cıva doldurma ve düşük ve yüksek basınçlı ölçümler genellikle 30 dakika içinde tamamlanmaktadır

Daha fazla bilgi

Katı yoğunluk analiz cihazları

Tüm katı yoğunluk değerlerini, var olan en yüksek doğrulukla, tek kaynaktan elde edin

 • Gerçek ya da iskelet yoğunluğu, sıkıştırılmış genel yoğunluk ve geometrik yoğunluk ölçümlerini kapsayan bir cihaz portföyü
 • Sınıfının en iyisi: En geniş ölçüm aralığında en yüksek doğrulukta sonuçlar
 • Güvenli ve düşük maliyetli: Geometrik yoğunluğun ölçülmesi için sıvı cıva gerektirmez
 • Tahribatsız gaz piknometrisi: Asal ve temiz gazla çalışır

Daha fazla bilgi

SAXS sistemleri

SAXSpace ve SAXSpoint 2.0 küçük açılı X ışını saçılma sistemleri nano-partikül araştırmaları için mükemmel çözünürlük ve mümkün molan en iyi veri kalitesini sunar

 • En yüksek spektral saflık ve akı için parlak X-ışını kaynakları ve optik sistemler
 • Saçılmasız demet kolimasyonu ve son teknoloji ürünü hibrit foton sayma (HPC) detektörleriyle yüksek sinyal-gürültü oranı ve mükemmel veri kalitesi
 • Kontrollü sıcaklık ve atmosfer altında partikül karakterizasyonu için çok çeşitli örnek üniteleri
 • Yüksek hizmet süresi, yüksek örnek verimi ve düşük bakım maliyetleriyle güvenilir çalışma

Daha fazla bilgi

En başından itibaren uzmanlar

Anton Paar’ın partikül karakterizasyonu portföyü kadar geniş olan, birçok cihazın ortak bir yanı vardır: Türlerinin ilk örnekleridir ve hala kendi alanlarında lider cihazlardır. Örneğin 1967’de icat edilen PSA, invented back in 1967, lazer difraksiyon teknolojisini kullanan ilk partikül boyutu analiz cihazıdır. 1957’de Otto Kratky tarafından geliştirilen ilk ticari küçük açılı X-ışını saçılımlı (SAXS) Anton Paar tarafından üretildi. Günümüzde Anton Paar SAXS sistemleri, bu teknolojide hala bir standart olarak kabul edilmektedir. Anton Paar’ın bir markası olan Quantachrome Instruments, 1968 yılında zirveye giden yolculuğuna başladı. O günden bu yana bilim adımlarından oluşan özel ekipler kullanıcılarla yakın ilişkiler kurarak inovasyonlar yaptılar ve gözenekli malzemelerin ve tozların ölçülmesi için mümkün olan en iyi çözümlere ulaştılar.

Partikül araştırmalarınız ve malzeme geliştirme için Anton Paar’ın partikül karakterizasyonu konusundaki uzmanlığını kullanın.

Anton Paar, birçok özel cihazın yanı sıra, kapsamlı uygulama danışmanlığının yanı sıra uygulama bilgileri sunar. Uygulama raporları Anton Paar Wiki, Anton Paar Blog ve webinarlar, aşağıdakiler gibi partikül karakterizasyonuyla ilgili konular hakkında ayrıntılı bilgiler sunmaktadır: 

Yeni uygulama alanlarını keşfetmek ve üretim, kalite kontrolü ve ürün geliştirmede en iyi sonuçları elde etmek için bu kaynakları ve partikül karakterizasyonu alanında uzun yıllara dayanan uzmanlığımızı kullanın. Cihazlar ve uygulamalarla ilgili her türlü sorunuz bize doğrudan ulaşabilirsiniz.

Bize ulaşın

Anton Paar Technical Centers uygulamalı deneyim kazanın.

Cihazlarımızı gerçek hayatta görmeyi tercih eden, uygulama sırasında öğrenen bir kişi misiniz? Technical Centers birinde istediğiniz cihazın olup olmadığına ya da bölgeniz için bir partikül karakterizasyonu seminerinin planlanıp planlanmadığına bakın.

Hemen öğrenin

Ücretsiz Partikül Karakterizasyonu Webinarları

Seminerler

Seçiminiz: Tüm filtreleri sıfırla X
Ülke değiştir
Etkinlik Tipi
Showing to of