Různé ropné vlastnosti

Různé ropné vlastnosti

Expertní testování ropných produktů

Společnost Anton Paar nabízí řadu obecně rozšířených, uživatelsky přívětivých řešení pro analýzu vlastností ropy v palivech a mazivech. Můžete analyzovat rezidua obsahu pryskyřic v palivech, jakož i vodní separaci různých typů ropy. Přístroje Anton Paar jsou často použitelné i pro měření bioproduktů.

Get in touch

Anton Paar Products

Your choice: Reset all filters X
Standards
Device type
Industry
Showing to of

5 Reasons

Stanovení obsahu pryskyřic v palivech

Obsah pryskyřic představuje zbytek, který zůstane po odpaření vzorků leteckého petroleje, benzínu, a dalších těkavých produktů destilace ropy v průtoku vzduchu a páry. Dalším řešením Anton Paar pro měření různých vlastností ropných produktů je přístroj pro stanovení pryskyřic Anton Paar konstruován s cílem maximální bezpečnosti. Jedinečná multifunkční hlava systému redukuje riziko popálenin. Tento přístroj pracuje dle ASTM D381, ISO 6246, EN 6246, JIS K 2261, DIN 51784, FTM 791-3302, IP 131, IP 540.

Pohodlné a časově úsporné ovládání

Tester obsahu pryskyřic obsahuje multifunkční hlavu speciálně designovanou s důrazem na bezpečnost a simultánní umístění všech trysek. Toto uspořádání šetří přibližně deset minut na každém měření. Všechny kónické trysky lze zvednout a spustit jedním jediným otočením. Souběžné umístění kónických trysek nejen ulehčuje rychlé spuštění měření, ale nabízí taktéž vedené polohování za účelem zabránění nesprávné instalace.

Nejvyšší úroveň bezpečnosti k ochraně uživatele

Na rozdíl od další potenciálně nebezpečné instalace poskytuje tester obsahu pryskyřice Anton Paar nejvyšší úroveň bezpečnosti. Díky konstrukci jedinečné multifunkční hlavy není nutné sestavovat předehřátý přístroj nebo ručně manipulovat s horkými částmi. Různé typy bezpečnostní prvků napomáhají ochraně uživatele.

Měření stability emulze

Emulgátor Anton Paar DH 5 měří schopnost ropných olejů a syntetických kapalin separovat se od vody ve vodných emulzích. Emulgátor Herschel je vybaven všemi částmi nezbytnými pro shodu s normovanými metodami ASTM D1401 a ISO 6614.

Komfortní a rychlá kapacita systému

Tento emulgátor se dodává s 8 testovacími pozicemi vedle 2 integrovaných předehřívacích pozic pro přípravu vzorků.

V důsledku kompaktního designu se mísící hlava může otáčet nad všemi 8 testovacími nádobkami a je přesně a okamžitě zaaretována v pozici.

Digitální rozhraní umožňuje zkontrolovat stav přístroje a všechny potřebné parametry včetně testovací doby pro každou testovací pozici na jednom místě.

Webinars

We offer you a great and constantly growing choice of live webinars and recordings on products, applications, and scientific topics.

View webinars