Mikroskop atomárních sil (AFM)

Mikroskop atomárních sil (AFM)

Vyzkoušejte novou generaci mikroskopu atomárních sil (AFM)

Společnost Anton Paar nabízí první mikroskop atomárních sil, který zvyšuje efektivitu vytváření snímků AFM. Přístroj řady Tosca je perfektním nástrojem pro uživatele v průmyslu, stejně tak jako pro vědce a výzkumníky, neboť kombinuje prémiovou technologii s časově úsporným provozem. Přístroj Tosca je pro zjednodušení měření AFM a zvýšení výkonnosti vybaven novou formou automatizace na každé úrovni provozu.

Get in touch

Anton Paar Products

Your choice: Reset all filters X
Standards
Device type
Industry
Showing to of
Showing to of

5 Reasons

Připraven na budoucnost díky modulárnímu konceptu

Přístroj, který si dnes pořizujete, je již připraven ke splnění zítřejších požadavků. Je koncipován k dalšímu rozšíření o různé funkce a možnosti nezbytné v dohledné budoucnosti. K aktuálnímu systému lze doplnit nové funkce a režimy.

Robustní konstrukce pro průmyslové aplikace

Konstrukce přístroje Anton Paar AFM je zaměřena na průmyslové aplikace. Mechanické a elektrické součásti přístroje byly podrobeny náročným zkouškám odolnosti. Všechny kritické části musí těmito zkouškami projít k zajištění bezporuchového provozu v místě instalace po dobu mnoha let. 

Kompaktní přístroj na malém půdorysu

Obě části přístroje – hlavní a řídicí jednotka – jsou optimalizované ve smyslu využití laboratorního prostoru a funkčnosti. Přístroj Anton Paar AFM v sobě spojuje nejmodernější možnosti automatizace s nejvyšší přesností. Současně však klade minimální prostorové nároky. Například řídicí jednotka stále disponuje dostatečným prostorem pro elektronické rozšiřovací karty, kterými lze rozšířit nabídku režimů a modulů. 

Vše pod kontrolou

Ovládání přístroje Anton Paar AFM je navýsost snadné díky zjednodušené interakci s přístrojem. Jediné, co přístroj vyžaduje, je umístění vzorků na vzorkovací stolek, aplikovat konzolu a zavřít dvířka krytu. Ostatní činnosti, jako jsou posun vzorku, proces usazení, atd, jsou prováděné a řízené softwarem. 

Výměna konzoly za několik sekund

Díky inteligentnímu designu těla aktuátoru lze vyměnit konzolu velmi snadno a rychle pomocí našeho přípravku. Stačí umístit tělo akčního členu do přípravku a konzolu posunout dovnitř nebo ven. Pro umístění konzoly do těla akčního členu nejsou zapotřebí pinzety a optimální umístění konzoly je zaručeno.

Webinars

We offer you a great and constantly growing choice of live webinars and recordings on products, applications, and scientific topics.

View webinars