Analýza FTIR

Analýza FTIR

Špičková analýza FTIR pro vzorky vína

Společnost Anton Paar nabízí nejmodernější infračervené spektrometry s Fourierovou transformací (FTIR) s možností automatizace a konektivity s dalšími přístroji společnosti Anton Paar. Kombinace spektroskopie FTIR s komplexní analýzou dat přináší rychlé výsledky a zvyšuje efektivitu laboratoře. Dotyková obrazovka s vysokým rozlišením s uživatelským rozhraním inspirovaným moderními chytrými telefony umožňuje obsluze provádět analýzy FTIR tím nejintuitivnějším způsobem, jaký je na trhu k dispozici. Specialisté společnosti Anton Paar v oblasti FTIR a celosvětová síť služeb jsou připraveni poskytnout podporu pro vaše spektroskopické aplikace.  

Get in touch

Anton Paar Products

Your choice: Reset all filters X
Standards
Device type
Industry
Showing to of
Showing to of

5 Reasons

Podrobná analýza na dosah

Váš analyzátor FTIR je dodáván se vším potřebným pro okamžité uvedení do provozu: se zabudovanou 10palcovou dotykovou obrazovkou s vysokým rozlišením, softwarem připraveným k použití a předinstalovanými kalibracemi. Uživatelsky přívětivé rozhraní vám zjednoduší každodenní rutinní práci – ať už při výrobě nebo během kontroly kvality. Komplexní analýza dat je již integrovaná a poskytuje výsledky pro množství parametrů specifických pro jednotlivé vzorky pouhým klepnutím na tlačítko. 

Nejlepší podmínky měření pro váš vzorek

Teplota, vlhkost a vnější vibrace mají při FTIR spektroskopii velký vliv. Přístroje FTIR společnosti Anton Paar tyto vlivy eliminují: jedinečně navržené, teplotně řízené měřicí cely jsou uzavřeny v hermeticky utěsněném jádru FTIR spektrometru. To zaručuje standardizované podmínky měření, které nejsou ovlivněny kolísáním teploty nebo vlhkosti prostředí, a zajišťuje spolehlivé a reprodukovatelné výsledky. 

Nejvýkonnější měřící systém pro analýzu FTIR

Analyzátory FTIR společnosti Anton Paar lze integrovat do systémů pro analýzu nápojů a připojit k hustoměrům DMA M, což snižuje vaše pracovní zatížení související s měřením: Po jediné přípravě vzorku, jedné dávce a jednom měření se zobrazí celková zpráva s výsledky ze všech připojených přístrojů. Výsledky lze vytisknout přímo z přístroje nebo exportovat pomocí různých rozhraní. Pro maximální automatizaci mohou být analyzátory FTIR plně integrovány do vašeho systému řízení laboratoře.

Automatizace díky autosampleru Xsample

Měření pomocí analyzátoru FTIR od společnosti Anton Paar trvá méně než jednu minutu, včetně analýzy dat.  Autosampler Xsample dále optimalizuje vaše pracovní postupy díky dávkování a měření až 48 vzorků v jednom cyklu. To dělá z analyzátorů FTIR společnosti Anton Paar nejekonomičtější řešení pro vysokokapacitní infračervenou analýzu s Fourierovu transformací.

Aplikační podpora pro vaše specifické požadavky

Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací nachází široké uplatnění. Specialisté na FTIR společnosti Anton Paar zpracovávají žádosti o sofistikovaném využití pro každý typ průmyslového odvětví a poskytují zákazníkům nejnovější metody analýzy dat pro jejich vzorky. Náš specializovaný tým podpory reaguje rychle a udělá vše pro to, aby váš analyzátor FTIR byl za všech okolností v dobrém stavu, čímž minimalizujeme případné odstávky.

Webinars

We offer you a great and constantly growing choice of live webinars and recordings on products, applications, and scientific topics.

View webinars