This is a required field.
Invalid
Part number

Ultra nanoindentační tester:
UNHT³

Model:
  • Měření za okolních podmínek
  • Testování za různých teplot v rozsahu od RT až do 200 °C
  • Vakuové prostředí pro lepší řízení ohřevu a ochranu indentoru a vzorku před oxidací
  • Plně automatický postup pro minimalizaci teplotního driftu
  • Testování za různých teplot v rozsahu od -150 °C do 800 °C
  • Hladiny vakua až 10-7 mbar
Online price only | excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchase information
Buy Anton Paar instruments online
Part number:
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Nanoindentor UNHT³ s ultravysokým rozlišením se snímačem skutečné síly se používá při studiu mechanických vlastností materiálů v nanoměřítku. UNHT³ prakticky eliminuje efekt termálního driftu a poddajnosti díky jedinečnému a patentovanému systému aktivní reference povrchu. Z toho důvodu je tester ideální pro dlouho trvající měření všech typů materiálů od atomárního měřítka po nanoměřítko, a to včetně polymerů, velmi tenkých vrstev a měkkých tkání. Pro měření za velmi nízkých nebo velmi vysokých teplot je k dispozici verze s vakuovou komorou (UNHT³ HTV), kterou lze používat při teplotách od -150 °C do 800 °C a při vaakuu až 10-7 mbar.

Key features

Nejpřesnější nanoindentační tester

Nejpřesnější nanoindentační tester

Tester UNHT³ měří, co ostatní odhadují: dva nezávislé senzory hloubky a zatížení poskytují skutečnou kontrolu síly a hloubky indentace. Tester UNHT³ navíc nabízí jedinečný patentovaný design aktivní horní reference: Referenční indentor monitoruje polohu povrchu vzorku, zatímco měřicí indentor provádí měření, čímž jsou eliminovány problémy s tepelným driftem. Tato unikátní konstrukce umožňuje velký rozsah indentačních hloubek (od několika nm až do 100 μm) a indentačních zatížení (od několika μN do 100 mN).

Nanoindentor s nejvyšší stabilitou na trhu

Nanoindentor s nejvyšší stabilitou na trhu

Použití jedinečné patentované aktivní reference povrchu a materiálu Zerodur, což je materiál bez tepelné roztažnosti, znamená, že tester UNHT³ je jediný nanoindentační tester, který dosahuje zanedbatelného teplotního driftu až do 10 fm/s bez korekce hloubky. Díky této unikátní stabilitě je UNHT³ jediným nanoindentačním testerem, který může být použit pro dlouho trvající měření, jako jsou testy tečení.

Vysoká kapacita a rychlost měření (> 600 měření za hodinu)

Vysoká kapacita a rychlost měření (> 600 měření za hodinu)

Díky jedinečné tepelné stabilitě přístroje lze měřit vzorek ihned po instalaci bez dlouhého čekání na teplotní stabilizaci. Díky tomu lze během dne individuálně změřit mnoho vzorků. Režim rychlé matrice nabízí možnost provádět až 600 měření za hodinu s reálnými indentačními křivkami. Uživatelské profily, protokoly měření, měření více vzorků a přizpůsobitelné reportování také přispívá k dosažení té nejvyšší kapacity na trhu.

Dodatečná dynamická mechanická analýza (DMA) s režimem „Sinus“

Dodatečná dynamická mechanická analýza (DMA) s režimem „Sinus“

Integrovaný režim „Sinus“ umožňuje provádět analýzu DMA pro hluboké prověření mechanických vlastností (HIT, EIT vs. hloubka) a měření viskoelastických vlastností (E', E'': konzervativní a ztrátový modul, tan δ) na vzorcích od tenkých filmů po objemné materiály. Režim „Sinus“ nabízí také další funkce, jako je rychlá kalibrace indentoru a analýza napětí a deformace.

Měření za vysokého vaakua a vysokých teplot až do 800 °C

Měření za vysokého vaakua a vysokých teplot až do 800 °C

Verze HTV UNHT³ představuje jediný ultra nanoindentor s plně automatickým postupem pro minimalizaci teplotního driftu, který může v celém teplotním rozsahu dosáhnout < 3 nm/min. K tomu dochází prostřednictvím unikátního a patentovaného řízení ohřevu, které současně řídí teplotu vzorku a indentoru s přesností 0,1 °C. Software pro indentaci přebírá kontrolu nad podmínkami ohřevu a okolního prostředí tak, že komunikuje se systémem v reálném čase, aby minimalizoval teplotní drift a zahájil všechna požadovaná měření. Můžete naplánovat sadu jakékoli indentace (také možné se standardním indentorem UNHT³) s různými teplotními kroky a přístroj automaticky provede měření podle předem nastavené matrice.

Technical specifications

Maximální zatížení [mN] 50 / 100(1)
Rozlišení zatížení [nN] 3
Báze šumu [rms] [µN] ≤0,05
Rychlost zatížení [mN/min] až do 1000
Rozsah hloubky [μm] 50 / 100(1)
Rozlišení hloubky [nm] 0,003
Báze šumu [rms] [nm] ≤0,03
Frekvence získávání dat [kHz] 192
Volitelné příslušenství
Teplotní stage do 200 °C
Ochlazení až na -120 °C (2)
Testování v prostředí kapalin

(1) volitelné

(2) s environmentální komorou

Patenty

Aktivní reference povrchu pro UNHT³: US 7 685 868 B2

Standards

Open all
Close all

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
  • 3-year warranty
Learn more

Documents

Similar products

Accessories

Accessories

Not all items are purchasable online in specific countries.

To find out if you can purchase online from your location, check the online availability below.

Online price only | excl.incl. 0VAT

Berkovich Diam UNHT3/NxT3

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 145265