This is a required field.

Cela pro tribologii MCR:
Tribometr

Tribologie s nejvyšší přesností reometrů

excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchasable online
in specific countries
Buy Anton Paar instruments online
Part number:
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Využijte přesné řízení pohybu a síly tribometrů MCR pro svá tribologická měření. Využijte celý rozsah příslušenství a jeho nejlepších kvalit konstruovaného pro práci s MCR.

Uživatelsky přívětivý aplikační software systému umožňuje flexibilní programování testu v rotaci a oscilaci pro všechna příslušenství, nabízející tak všechny tribologické parametry a předdefinované šablony měření.

Tuto jedinečnou sestavu je možné využít ke stanovení Stribeckových křivek, statického tření, mezního tření (včetně odpojení torze) a aplikace specifických profilů pohybu v kombinaci s normálovou silou a teplotní regulací. To umožňuje charakterizaci širokého rozsahu aplikací, od charakterizace maziv, biologických materiálů, polymerů, potravin a nápojů, atd. Můžete také spustit komponentní testy v měřítku modelu pro ložiska a podobně.

Key features

Klíč k přesnosti – technologie motoru

Klíč k přesnosti – technologie motoru

25 let zkušeností s jedním motorem – to lze získat pouze s tribometry Anton Paar. Synchronní EC motor se vzduchovými ložisky zajišťuje distribuci synchronního pohybu vnitřního rotoru bez tření, což umožňuje nejcitlivější, a tudíž nejpřesnější pohyb.

Software s průvodcem krok za krokem

Software s průvodcem krok za krokem

Intuitivní software napomáhá vyhledat správnou šablonu měření, přizpůsobit testy a definice analýzy, exportovat data a generovat výsledné protokoly. Software plní funkci průvodce prvními tribologickými měřeními s přednastavenými, ale individuálně adaptabilními šablonami, včetně integrovaných videí a obrázků pro speciální podporu. Pro každého uživatele v laboratoři lze vytvořit samostatný účet.

Regulace podmínek kontaktu

Regulace podmínek kontaktu

K přizpůsobení tribometru MCR pro dosažení signifikantních a reprezentativních výsledků z každého měření jsou k dispozici držáky vzorků a měřicí sestavy. Získejte výhody z našeho vývoje probíhajícího v úzkém kontaktu s výzkumem a průmyslovými partnery. Ke splnění specifických potřeb jsou k dispozici měřicí sestavy pro oba modely tribosystémů, stejně jako komponenty, např. ložiska, a uživatelsky koncipovaná řešení. Testujte suché i lubrikované systémy. Dokonce i malá množství maziv lze testovat velmi efektivně. Testovací bod i kontaktní plochy pouhou výměnou držáku vzorku. Kromě toho lze přidat i příslušenství pro optická a elektrická vyšetřování.

Technical specifications


Tribometr na bázi MCR

Technologie řízení teplotyPeltierElektrická
Měřicí celaT-PTD 200T-PID/44T-BTP

Okolní podmínky

Rozsah teploty-40 °C až 200 °C-30 °C až 190 °C-20 °C až 180 °C-160 °C až 600 °C
Úroveň relativní vlhkosti--5 % až 95 %-

Kontaktní podmínky

Rozsah normálové síly1 N až 50 N0,7 N až 50 N0,1 N až 70 N
Rozlišení normálové síly0,005 N
Typ kontaktuBod, LožiskoBod, PlochaBod

Podmínky pohybu

Kontinuální rotace

Rozsah rychlosti10⁻⁶ otáček za minutu až 3 000 otáček za minutu10⁻⁶ otáček za minutu až 1 000 otáček za minutu10⁻⁶ otáček za minutu až 3 000 otáček za minutu
Kluzný rozsah rychlosti10⁻⁸ m/s až 3,3 m/s10⁻⁸ m/s až 2,3 m/s10⁻⁸ m/s až 1,4 m/s
Rozsah torze1 nNm až 300 mNm
Rozlišení torze0,1 nNm
Rozsah třecí síly250 nN až 120 N
Rozlišení třecí síly25 nNm

Oscilační rotace

Frekvence10⁻⁷ Hz až 100 Hz
Úhlová amplituda1 μrad až ∞ μrad
Úhlové rozlišení10 nrad

Další parametry

Min. online hloubka otěru0,65 μm

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
  • 3-year warranty
Learn more

Documents

Accessories & Software

Your choice: Reset all filters X
Industry
Applications
Standards
Showing to of

Similar products