This is a required field.
Invalid
Part number

Tester Micro Combi:
MCT³

Měření mechanických vlastností vrypem, instrumentovanou indentací a tribologickým testováním pomocí jedné měřicí hlavy

Online price only | excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchase information
Buy Anton Paar instruments online
Part number: 163252
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Tester Micro Combi (MCT³) je univerzální měřicí hlava pro kompletní stanovení mechanických vlastností povlaků a objemných vzorů.

Unikátní široký rozsah zatížení tohoto přístroje umožňuje stanovení adheze, odolnosti vůči vrypu, tvrdosti, modulu pružnosti, tření a opotřebení pro širokou škálu vzorků. Je možné pomocí něj měřit organické i anorganické, měkké i tvrdé povlaky (s tloušťkou od 1 µm do 20 µm) a rovněž objemné materiály.

Key features

Tři v jednom: úplný vryp, instrumentovaná indentace a tribologické testování

Tři v jednom: úplný vryp, instrumentovaná indentace a tribologické testování

Unikátní mechanická konstrukce sdružuje tři odlišné metody měření pro mechanickou charakterizaci v jediné měřicí hlavě, a to bez jakýchkoli kompromisů v kvalitě měření. S jednou a toutéž hlavou můžete provádět měření adheze povlaků a odolnosti vůči vrypu pomocí testování vrypem, měření tvrdosti a modulu pružnosti pomocí instrumentované indentace (IIT) a měření tření a opotřebení tribologickým testováním typu multi-pass.

Plně automatizovaný tester pro mechanickou charakterizaci

Plně automatizovaný tester pro mechanickou charakterizaci

Stejně jako všechny scratch testery od společnosti Anton Paar disponuje i přístroj MCT³ automatickou detekcí kritického zatížení. Algoritmus analyzuje signály třecí síly, hloubky penetrace nebo akustické emise a automaticky stanovuje kritické zatížení, aniž by na ně měla jakýkoli vliv obsluha. Navíc lze tvrdost a modul pružnosti určit při jednom měření v různých polohách (uživatelsky definovanou maticí) pomocí techniky instrumentované indentace.

Ideální rozsah zatížení pro široký rozsah aplikací

Ideální rozsah zatížení pro široký rozsah aplikací

Přístroj MCT³ je schopen provést testováním vrypem a instrumentovanou indentací (IIT) od malých hloubek (několik nm pro detekci povrchu) až po velké hloubky (maximálně 1 mm). Široký rozsah aplikované a měřené síly
(od 10 mN do 30 N) pokrývá téměř všechny charakteristiky vzorků. Takové zatížení a rozsah hloubek je ideální pro mechanickou charakterizaci tvrdých povlaků (PVD, CVD, tloušťky od 1 µm do 20 µm), tepelných/plazmových nástřiků, cementových materiálů, kovů a polymerů. 

Patentovaný režim synchronizovaného panoramatu

Patentovaný režim synchronizovaného panoramatu

Tato unikátní funkce automaticky synchronizuje záznam všech signálů senzorů s úplným zobrazením vrypu s perfektním zaostřením. Kritická zatížení proto mohou být jednoduše určena pozorováním synchronizovaných optických záznamů a záznamů signálu. Společnost Anton Paar je jediným držitelem amerického patentu 8261600 a evropského patentu EP 2065695.

Perfektní výsledky i na zaoblených a nerovných površích

Perfektní výsledky i na zaoblených a nerovných površích

Díky jedinečné regulaci silového senzoru je scratch systém přístroje MCT³ schopný detekovat každou odchylku povrchu a tyto odchylky aktivní zpětnou vazbou síly korigovat. 

Nezávisle na tvaru vzorku je přístroj MCT³ schopný provádět perfektně spolehlivá měření na nerovných nebo zaoblených površích (např. čočkách) pomocí sledování tvaru s úplnou kontrolou požadovaného zatížení.

Technical specifications

Maximální zatížení [N] 30
Rozlišení zatížení [µN] 6
Báze šumu [rms] [µN] 100
Rychlost zatížení [N/min] až 300
Rozsah hloubky [μm] 1000
Rozlišení hloubky [nm] 0,03
Báze šumu [rms] [nm] 1,5
Frekvence získávání dat [kHz]  192
Rychlost vrypu [mm/min] 0,1 až 600
Volitelné příslušenství
Ohřev Peltier na 120 °C
Ohřev stupně na 200 °C
Ochlazení na -120 °C
Testování kapalin

Standards

ASTM

C1624
E2546

ISO

14577
20502

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
  • 3-year warranty
Learn more

Documents