This is a required field.
Invalid
Part number
Error in validation!

Vysokovakuové fyzisorpční/chemisorpční analyzátory:
autosorb iQ

Model:
 • Výkonný vysokovakuový fyzisorpční analyzátor
 • Pro měření ploch povrchů BET, mikropórů a mezopórů
Online price only | excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchase information
Buy Anton Paar instruments online
Part number:
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Řada autosorb iQ vychází z desetiletí zkušeností se sorpcí plynů. Tyto přístroje jsou vhodné pro nejnáročnější měření neporézních, mezoporézních a mikroporézních materiálů s maximální přesností. Vyznačují se schopností určovat plochy povrchu porézních pevných látek pod 0,01 m2/g, aktivní plochy, objemy pórů a distribuci velikosti pórů až do 0,35 nm, a to v souladu s více než 20 standardními zkušebními metodami ASTM, DIN a ISO. Řada autosorb iQ je vaší bránou k inteligentní analýze částic.

Key features

Citlivost, přesnost a reprodukovatelnost díky aktivní regulaci hladiny chladicí kapaliny

Citlivost, přesnost a reprodukovatelnost díky aktivní regulaci hladiny chladicí kapaliny

Regulace hladiny chladicí kapaliny má pro fyzisorpční analyzátory zásadní význam. Umožňuje dosahovat přesných a reprodukovatelných výsledků při práci s odpařujícími se chladivy, jako je kapalný dusík. Přístroje řady autosorb iQ kombinují více než 90-ti hodinovou analýzu v Dewarově nádobě se snímačem hladiny chladicí kapaliny, citlivým posunem díky pokročilému systému aktivní kontroly hladiny chladicí kapaliny. Výsledkem jsou vysoce citlivá a přesná měření bez ohledu na čas analýzy. Bez nutnosti spoléhat se na systémy pasivního odvodu par nebo empirické korekce.

Integrovaná a vysoce přesná příprava vzorků

Integrovaná a vysoce přesná příprava vzorků

Přecizně připravené vzorky jsou základem přesných analytických dat. Čtyři vestavěné odplyňovací stanice s přístupem k vysoké úrovni vakua analytické kvality přes vyhrazený chlazený odlučovač jsou zárukou správné přípravy i těch nejnáročnějších mikroporézních vzorků. Flexibilní uživatelské programování testovacích protokolů, včetně nastavení limitu nárůstu tlaku a testování pro ukončení metody, minimalizuje elutriaci a poškození citlivých vzorků odpařováním.

Odborně recenzované metody redukce dat

Odborně recenzované metody redukce dat

Software obsahuje komplexní a recenzovanou knihovnu metod DFT. Tyto proprietární metody redukce dat vyvinuté ve spolupráci s akademickými partnery, jako jsou například naše jedinečné metody QSDFT (Quenched Solid Density Functional Theory), poskytují spolehlivé a přesné údaje o distribuci velikosti pórů.

Flexibilní a adaptabilní analýzy

Flexibilní a adaptabilní analýzy

Přístroje autosorb iQ jsou nejflexibilnější, nejvšestrannější a nejlépe přizpůsobitelné fyzisorpční a chemisorpční analyzátory na trhu. Rozšířením na 2 nebo 3 analytické stanice můžete dosáhnout až dvojnásobné či trojnásobné kapacity měření fyzisorpce. Každá další analytická stanice obsahuje vlastní sadu vyhrazených tlakových převodníků, která zaručuje maximální flexibilitu v analytických podmínkách bez kompromisů v rychlosti nebo výkonnosti. Možnosti lze dále rozšířit použitím vestavěného zdroje par, přídavných vstupů plynu a dalšího příslušenství. 

Technical specifications

Řada autosorb iQ
Stanice pro fyzisorpční analýzu 1, 2 či 3
Stanice pro chemisorpční analýzu (modely -C) 1
Konstrukce  
 • Těsnění „kov na kov“ v kritických zónách měření
 • Možnost volby elastomerů EPDM, Vitonu a PFE
 
Adsorbáty N2, Ar, Kr, CO2, O2, H2 atd.
Analytická Dewarova nádoba 3 l, přes 90 hodin (s kapalným dusíkem)
Regulace hladiny kryogeního plynu Aktivní senzor posunu
Měření tlaku nasycených par Vyhrazená měřící cela s vyhrazeným převodníkem
Chemisorpční pec (modely -C)  
 • Maximální teplota: 1 100 °C
 • Rychlosti nárůstu: 1 °C až 50 °C za minutu
 • Chlazení pece vestavěným ventilátorem
 
Režimy dávkování Cílová hodnota p/p0 s použitím:
 • MaxiDose (automatické přizpůsobení sorpčním charakteristikám jednotlivých vzorků)
 • VectorDose (pevné objemy ve více rozsazích) DoseWizard (používá předchozí analýzu jako šablonu)
 
Režimy volného objemu  
 • Automatické měření a opakované měření během analýzy
 • Opětovné použití naměřené hodnoty
 • Metoda bez použití helia
 
Přesnost převodníku 1/0,1 torr (MP/XR) <0,15 % z odečtu*
Vakuový systém (MP/XR)  
 • Turbomolekulární vývěva a předřazená membránová vývěva
 • Maximální vakuum: 5 x 10-10 mbar*
 
Rozsah p/p0 (XR při použití dusíku/argonu) 10-8 až 0,999
Minimální plocha povrchu 0,01 m2/g**
Minimální velikost pórů 0,35 nm**
Odplynění  
 • Čtyři vyhrazené a vestavěné odplyňovací porty
 • Souběžný provoz s analýzou až do 450 °C s křemenným sklem/příslušnou výhřevnou kapsou
 • Sledování úrovně vakua pomocí vakuoměru Pirani
 
Rozměry a připojení

Šířka: 699 mm (28 palců)
Výška: 1 035 mm (41 palců)
Hloubka: 705 mm (28 palců)
Hmotnost: 148 kg (325 lb)
Elektro: 100 VAC až 240 VAC, 50/60 Hz, jednofázové
Ovládání: PC se systémem Windows 7 nebo novějším, 64bitový kompatibilní software

*Specifikace výrobce
**V závislosti na analytickém plynu a teplotě

Standards

Open all
Close all

ASTM

B922
C1069
C1274
D1993
D3663
D3908
D4222
D4365
D4641
D4780
D4824
D6556

DIN

66134
66135-1
66135-2
66135-3
66135-4

ISO

9277
15901-2
15901-3
18757

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
 • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
 • Qualified support in your local language
 • Protection for your investment throughout its lifecycle
 • 3-year warranty
Learn more

Documents

Similar products

Consumables & Accessories

Consumables & Accessories

Accessories

Accessories

Not all items are purchasable online in specific countries.

To find out if you can purchase online from your location, check the online availability below.

Online price only | excl.incl. 0VAT

O-Ring, Viton 116, Brown, Pack of 2

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193816

O-Ring, EPDM 010, Purple, Pack of 2

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193826

Type B rod, for 9 mm long dimple LG cell

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193900

Vacuum Pump Oil, Edwards, 1 L

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 196521

Non-elutriating Plug 12mm, Metal, Buna

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 222961

Cell-Seal, 12mm, Buna

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 222959

Non-elutriating Plug 9mm, Metal, Buna

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 222937

Cell-Seal, 9mm, Buna

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 222935

Non-elutriating Plug, 9 mm

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193256

Non-elutriating Plug, 6 mm

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193257

Surface Area Reference Material, 2003

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193439

Surface Area Reference Material, 2005

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193441

Surface Area Reference Material, 2009

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193443

Surface Area Reference Material, 2012

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193445

Dowel Pin, 12 mm

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 197827

Mantle, Lg, Male Inlet, 2 Mini J

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193466

Dowel Pin, 6 mm

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 197598

Level Sensor, Hybrid type, 87 K, long

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 197483

VCR Gasket, 1/4 inch, Ag

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 196507

Type C macro cell, cap

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193624

Level Sensor, Hybrid type, 77 K, long

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 195455

COLD TRAP TUBE

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193628

DEWAR, 350 mL

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193629

Dowel Pin, 9 mm

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 194983

Vacuum Grease .25 Ounce

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193946

Septum [Pack of 2]

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193668

Vacuum Pump Oil, Pfeiffer, 1 L

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193678

Sample Cell Cap, FOR 6/9/12 mm Stems

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193680

Stem Cleaner, 6mm X 18" (Pack of 18)

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193684

O-Ring, Buna 010, Black

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193783

O-Ring, Buna 015, Black, Pack of 2

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193786

O-Ring, Viton 010, Brown, Pack of 2

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193808

O-Ring, Viton 12 mm, Brown, Pack of 2

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193817

O-Ring, Viton 6 mm, Brown, Pack of 2

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193820

O-Ring, Viton 9 mm, Brown, Pack of 2

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193821

O-Ring, EPDM 12 mm, Purple, Pack of 2

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193831

O-Ring, EPDM 6 mm, Purple, Pack of 2

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193832

O-Ring, EPDM 9 mm, Purple, Pack of 2

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193833

O-Ring, PFE 12 mm, Black

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193836

O-Ring, PFE 6 mm, Black

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193837

O-Ring, PFE 9 mm, Black

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193838

Quartz Wool, pack of 2.5 g

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193227

Kryostatické příslušenství pro autosorb iQ:
CryoSync

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Product details
 • Široký rozsah teplot (od 82 K do více než 115 K)
 • Přesná regulace teploty (teplotní stabilita ±0,005 K S.D.)
 • Ideální pro měření argonových izoterm bez použití kapalného argonu nebo pro experimenty multiizotermického tepla adsorpce
 • Doba provozu více než 50 hodin bez doplňování

More info

Sample Cell Adapter, 6 mm

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193362

Vacuum Hose Assembly, 5' (1.5 m)

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 221014

Sample Cell Adapter, 9 mm

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193363

Sample Cell Adapter, 12 mm

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193364

Funnel, 6 mm Opening, 6/9/12 mm Cell

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193369

Type A long cell, 6 mm SM bulb, quartz

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 197846

Type D cell, 9 mm Cylindrical Bulb

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 197844

Type D cell, 6 mm Cylindrical Bulb

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 197843

Type C macro cell, stem

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193625

FOAM SAMPLE CELL HOLDER FOR BALANCE

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 194981

Volume / Vapor Cell 13 cm3

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193657

Type C long cell, thin film

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193660

Funnel, Long Stem Glass, 9/12 mm Cells

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193663

ASIQ P0 CELL

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193928

Type A rod, for 12 mm long cell

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193925

Type A long cell, 9 mm NO Bulb, quartz

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193924

Type A long cell, 9 mm LG bulb, quartz

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193921

Type A long cell, 9 mm LG bulb, dimple

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193919

Type A long cell, 6 mm SM bulb, dimple

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193917

Type A long cell, 6 mm SM bulb

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193916

Type A long cell, 6 mm LG bulb, quartz

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193915

Type A long cell, 6 mm LG bulb, dimple

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193914

Type A long cell, 12 mm LG bulb, dimple

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193911

Type A long cell, 12 mm LG bulb

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193910

Type A long cell, 12 mm NO bulb

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193909

Type S rod, for cryocooler short cell

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193907

Type B rod, for 9 mm short cell

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193903

Type C rod, for 12 mm long cell

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193873

P0 Cell, Bent SM Bulb, 306 mm Long

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193851

Type E long cell, 12 mm, quartz

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193643

Type B short cell, 9 mm SM bulb

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193880

Type A long cell, 6 mm LG bulb

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193913

Type A long cell, 9 mm LG bulb

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193918

Type A long cell, 9 mm NO bulb

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193922

Type A rod, for 6 mm long cell

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193926

Type A rod, for 9 mm long cell

Compatible with:
autosorb iQ MP | XR | C-AG | C-MP | C-XR
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193927