This is a required field.
Invalid
Part number
Error in validation!

Mikroskopie atomárních sil:
Tosca

Model:
 • Top-level AFM for entry-level budgets
 • Největší platforma pro vzorky v tomto cenovém segmentu (50 mm, plně adresovatelná)
 • Nejrychlejší doba na měření, která je na trhu k dispozici (pouze 3 minuty)
 • Velikost skenování 15 µm ve směru osy Z a 90 µm × 90 µm ve směru os X a Y
 • Výměna nosníku za méně než 10 sekund
 • Všechny režimy na stejném místě vzorku bez výměny měřící hlavy
 • Největší platforma pro vzorky v tomto cenovém segmentu (do průměru až 200 mm, pro křemíkové desky)
 • Nejvyšší úroveň hardwarové a softwarové automatizace pro váš mikroskop AFM
 • Nejrychlejší doba na měření, která je na trhu k dispozici (pouze 3 minuty)
 • Výměna nosníku za méně než 10 sekund
 • Všechny režimy na stejném místě vzorku bez výměny měřící hlavy
Online price only | excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchase information
Buy Anton Paar instruments online
Part number:
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Top-level AFM for entry-level budgets: řada Tosca s nejrychlejším nastavením měření a největší platformou pro vzorky udrží tempo vaší nanopovrchové analýzy pomocí AFM.

Přístroje řady Tosca jsou první volbou pro výzkumníky, průkopníky, myslitele a tvůrce v oblasti nanotechnologických materiálových věd.

Přepínání režimů s nutnou výměnou měřící hlavy je již minulostí: přístroje řady Tosca umožňují měření na přesně stejném místě pomocí všech dostupných režimů kombinovaných v jedné měřící hlavě.

Více informací o balíčku péče s přístroji Tosca

Výhody

Patentované, inteligentní funkce pokrývající každý krok postupu měření na mikroskopu AFM vytvářejí jedinečný, vysoce efektivní pracovní postup s mikroskopem AFM, který přináší 10krát rychlejší výsledky, než je tomu u konvenčních systémů AFM.

Místo toho, abyste se celý den učili, jak mikroskop AFM obsluhovat, začnete měřit už po 1 hodině. Rychlé a bezpečné zavedení konzoly během několika sekund, automatické seřízení laseru, maximálně intuitivní navigace vzorků a nejbezpečnější postup usazení, které jsou na trhu k dispozici, vás dovedou k vašemu cíli: více času věnovat se výsledkům výzkumu.

Jak zacházet s mikroskopem AFM
Jak zacházet s mikroskopem AFM
 • Školení trvá jen 1 hodinu
 • 12krát rychlejší než konvenční mikroskopy AFM

Výzva

Chci začít ihned. Jak dlouho se budu učit zacházet s mikroskopem Tosca?

Řešení

Mikroskop Tosca je tak snadno ovladatelný, že školení na zacházení s ním a jeho obsluhu ve standardních režimech trvá jen jednu hodinu.

Vaše výhody a čas

S mikroskopem Tosca můžete zahájit první měření již po jedné hodině školení namísto 1,5 dne u konvenčních mikroskopů AFM.

Příprava vzorků pro měření
Příprava vzorků pro měření
 • Není nutná příprava vzorků
 • Velké vzorky můžete měřit přímo
 • Platforma pro vzorky: průměr 100 mm, výška 25 mm (průměr až 200 mm pro křemíkové desky)

Výzva

Řezání a krájení vzorků může vést k poškození a kontaminaci. Jak se tomu mohu vyhnout?

Řešení

Zapomeňte na přípravu vzorků a s tím spojené riziko kontaminace nebo zkreslené výsledky. S mikroskopem řady Tosca můžete velké vzorky, až do výšky 25 mm a do průměru 10 cm, měřit přímo.

Vaše výhody a čas

S mikroskopem řady Tosca získáte přesné výsledky a můžete tento zdlouhavý krok přípravy přeskočit. Ušetřený čas: až 15 minut, v závislosti na vzorku.

Vkládání nosníku
Vkládání nosníku
 • Umístěte nosník do 10 sekund
 • 100% správné seřízení
 • Žádné poškození nosníku

Výzva

Výměna a umístění nosníku je složité a časově náročné. Existuje lepší způsob?

Řešení

Využijte patentovaný nástroj Probemaster pro výměnu nosníku bez pomoci rukou do 10 sekund.

PATENT: AT520313 (B1)

Vaše výhody a ušetřený čas

Nástroj Probemaster váš nosník rychle umístí, zabrání jejímu poškození a umožní správné seřízení.

Vkládání vzorku
Vkládání vzorku
 • Vložte více vzorků a změřte je všechny najednou
 • Ušetřete až 20 minut na opakované výměně vzorku
 • Zajistěte nosič vzorků magnetickým zámkem

Výzva

Je možné vložit více než jeden vzorek pro zefektivnění procesu?

Řešení

Vložte více vzorků a změřte je v jednom cyklu. Patentovaný magnetický zámek mikroskopů Tosca zajišťuje stabilní umístění vzorků.

PATENT: AT515951 (B1)

Vaše výhody a ušetřený čas

Upevněte vzorky na velkém nosiči v místě dle svého výběru a spolehněte se, že budou stabilně umístěny. Změřte více vzorků v jednom kroku. Ušetřený čas: v závislosti na uživateli, až 20 minut na vzorek.

Seřízení laseru
Seřízení laseru
 • Plně automatické seřízení laseru do 5 sekund
 • Stačí dvakrát kliknout myší v softwaru

Výzva

Ruční seřízení laseru je zdlouhavý postup, který vyžaduje také odborné znalosti. Existuje jiná možnost?

Řešení

Mikroskop Tosca zajišťuje plně automatické seřízení laseru do 5 sekund.

PATENT: AT520419 (B1)

Vaše výhody a ušetřený čas

Funkce automatického seřízení laseru u mikroskopu Tosca z vás udělá experta na seřizování. Musíte pouze dvakrát kliknout myší v softwaru. Ušetřený čas: až 5 minut na jedno seřízení.

Přiblížení
Přiblížení
 • Patentovaná boční kamera vám ukáže přesnou polohu konzoly nad povrchem
 • Bezpečný a rychlý přístup
 • Žádné riziko kolize měřící hlavy

Výzva

Získat správně přiblížení je obtížné. Jak se mohu vyhnout kolizi měřící hlavy a zvládnout složité geometrie, transparentní vzorky a vzorky zalité do skla?

Řešení

Patentovaná boční kamera mikroskopu Tosca umožňuje nejbezpečnější a nejjednodušší postup usazení, který je na trhu k dispozici.

PATENT: EP3324194B1  

Vaše výhody a ušetřený čas

Pomocí vodorovného pohledu na nosník přes povrch vzorku můžete vizuálně sledovat přiblížení. Ušetřený čas: v závislosti na vzorku a uživateli, 5 až 10 minut s výrazně nižším rizikem selhání.

Navigace
Navigace
 • Tři kamery ukazují vzorek na všech úrovních
 • Stačí kliknout a přejít do zobrazení v měřítku cm, µm nebo nm
 • Ušetříte 5 až 10 minut na jedno měření

Výzva

Nalezení oblasti zájmu na vzorku vyžaduje čas a trpělivost. Jak mohu tento postup optimalizovat?

Řešení

Mikroskop Tosca implementuje intuitivní navigaci kliknutím a pohybem: stačí kliknout na oblast zájmu pro okamžitou automatickou navigaci namísto časově náročného ručního určování polohy.

Vaše výhody a ušetřený čas

Navigace vyžaduje pouze jedno kliknutí myší, je možná ve velkém rozsahu od cm, µm, do nm pomocí tří integrovaných kamer. Ušetřený čas: 5 až 10 minut na jedno měření s další výhodou v podobě pohodlí.

Analýza dat
Analýza dat
 • Vždy mějte nezpracovaná data a sledujte dopad všech kroků analýzy
 • Šablony a dávková analýza
 • Protokoly jsou vyhotoveny do 5 sekund

Výzva

Potřebuji analytický software s řadou analytických možností a se šablonami. Potřebuji mít také možnost sledovat všechny kroky analýzy.

Řešení

Pomocí šablon analýzy u mikroskopu Tosca můžete během několika sekund získat kompletní protokoly. Každá jednotlivá analytická operace je zaznamenána, takže můžete kdykoli sledovat zpracování nezpracovaných dat.

Vaše výhody a ušetřený čas

Musíte pouze načíst nezpracovaná data, rovněž několik dat z dávkových měření a protokol je hotov do 5 sekund. Ušetřený čas: až 20 minut na protokol analýzy.

Vzorek polymeru
 • Zobrazování kontaktní rezonanční amplitudy
 • Velikost obrazu 10 µm x 10 µm
 • Rozlišení 500 px x 500 px

Detaily

Směs polymerů PMMA/SBS. Superpozice topografie a mechanické vlastnosti. Velikost obrazu 10 µm × 10 µm, rozlišení 500 px × 500 px.

Mode

Zobrazování kontaktní rezonanční amplitudy

Využití ve výzkumu

Distribuce obou polymerů definuje mechanické vlastnosti tenkých vrstev. Režim CRAI se používá pro topografickou i fázovou analýzu.

Vzorek nanovláken
 • Poklepový režim
 • Velikost obrazu 25 µm x 25 µm
 • Rozlišení 1000 px x 1000 px

Detaily

Síť vláken z polykaprolaktonu (PCL). Topografický obraz s vysokým rozlišením pro vyhodnocení kritických rozměrů. Velikost obrazu 25 µm x 25 µm, rozlišení 1000 px x 1000 px.

Mode

Poklepový režim

Využití ve výzkumu

Nanovlákna PCL jsou slibným materiálem pro různé biomedicínské aplikace. Topografická analýza odhalila průměr nanovláken mezi 80 nm a 400 nm.

Mikroelektronický vzorek
 • Mikroskopie vodivých atomárních sil
 • Velikost obrazu 564 nm x 564 nm
 • Rozlišení 400 px x 400 px

Detaily

Mikroelektronické komponenty sestávající z částic vodivého oxidu v izolační skleněné matrici. Superpozice topografie a proudová mapa. Velikost obrazu 564 nm x 564 nm, rozlišení 400 px x 400 px.

Mode

Mikroskopie vodivých atomárních sil

Využití ve výzkumu

Technologii C-AFM lze použít k identifikaci elektricky slabých míst v dielektrických povlacích nebo k zobrazení vodivé dráhy v mikroelektronické komponentě nebo materiálech pro elektrody.

Vzorek leštěné desky
 • Poklepový režim
 • Velikost obrazu 1 µm x 1 µm
 • Rozlišení 500 px x 500 px

Detaily

(100) orientovaný povrch křemíkové desky. Topografický obraz s vysokým rozlišením pro hodnocení drsnosti povrchu. Velikost obrazu 1 µm x1 µm, rozlišení 500 px x 500 px, drsnost povrchu RMS 137 pm.

Mode

Poklepový režim

Využití ve výzkumu

Drsnost povrchu desek je důležitým kvalitativním parametrem pro následné procesy mikrostrukturování. Systémy AFM musí být schopné zobrazovat povrch vysoce leštěných materiálů s velmi nízkou drsností povrchu v rozsahu 150 pm, a to s vysokou kvalitou a spolehlivostí. 

Vzorek kvantových teček
 • Poklepový režim
 • Velikost obrazu 1200 nm x 750 nm
 • Rozlišení 800 px x 800 px

Detaily

Samostatně sestavené kvantové tečky arsenidu india (InAs) v arzenidu galia (GaAs) pěstované na (100) orientovaném povrchu desky arsenidu galia. Topografický obraz s vysokým rozlišením pro hodnocení rozměrů a laterální distribuce kvantových teček. Velikost obrazu 1200 nm x 750 nm, rozlišení 800 px x 800 px.

Mode

Poklepový režim

Využití ve výzkumu

Kvantové tečky (QD) jsou předmětem intenzivního výzkumu s ohledem na možné budoucí použití v elektronice a digitalizaci. Rozměry jednotlivých kvantových teček a jejich laterální distribuce představují důležité informace pro výrobní proces. Plošiny viditelné na obrázku jsou atomární stepy substrátu GaAs s výškou jednoho stepu přibližně 280 pm.

Technical specifications

Tosca 400 Tosca 200
Skener
Rozsah skenování v osách X–Y 100 µm x 100 µm 50 µm x 50 µm*
Rozsah skenování v ose Z 15 µm 10 µm**
Šum senzoru v ose Z 50 pm***
Max. rychlost skenování 10 řádků/s 5 řádků/s
Vzorek
Max. průměr vzorku 100 mm (200 mm****) 50 mm
Max. výška vzorku 25 mm (2 mm****)
Max. hmotnost vzorku <600 g
Opakovatelnost polohy
(jednosměrná)
<1 µm
Videomikroskop
Kamera barevná, 5 megapixelů, CMOS senzor
Zorné pole 1,73 mm x 1,73 mm
Prostorové rozlišení 5 µm
Fokus Motorizované zaostření
Přehledová kamera
Kamera barevná, 5 megapixelů, CMOS senzor
Zorné pole 40 mm x 40 mm
Prostorové rozlišení 50 µm
Boční kamera
Boční kamera Černobílá, rozsah zobrazení 30 mm
Režimy
Standardní režimy Kontaktní režim, poklepový režim (včetně fázového obrazu), mikroskopie laterálních sil, silová křivka
Volitelné režimy Zobrazování kontaktní rezonanční amplitudy, mikroskopie magnetických sil, mikroskopie Kelvinovou sondou, mikroskopie elektrostatických sil, mikroskopie vodivých atomárních sil, mikroskopie vodivých atomárních sil ke kontrole proudu
Rozměry a hmotnost
Rozměry (H x Š x V) AFM jednotky 490 mm x 410 mm x 505 mm
Rozměry (H x Š x V) ovladače 340 mm x 305 mm x 280 mm
Hmotnost AFM jednotky 51,1 kg
Hmotnost, řídící jednotka 7,8 kg

* volitelný upgrade na 90 µm x 90 µm

** volitelný upgrade na 12 µm nebo 15 µm

*** Průměrná hodnota vyrobených těles aktuátorů; maximální hodnota 80 pm

**** Při použití základny pro křemíkové desky (volitelné)

Tosca je registrovaná ochranná známka (013412143) společnosti Anton Paar.

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
 • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
 • Qualified support in your local language
 • Protection for your investment throughout its lifecycle
 • 3-year warranty
Learn more

Documents

Accessories

Accessories

Accessories

Accessories

Not all items are purchasable online in specific countries.

To find out if you can purchase online from your location, check the online availability below.

Online price only | excl.incl. 0VAT

AFM Software:
Tosca Control a Tosca Analysis

More info
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Příslušenství pro Tosca 400 AFM:
Základna pro měření křemíkových desek (Wafer Stage)

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Product details:
 • Pro 4, 6 a 8 palcové desky
 • Plně adresovatelná základna pro křemíkové desky
 • Navrženo pro manipulaci s deskami pomocí vakuové pinzety
 • Vícenásobné, automatizované měření

More info

Příslušenství pro Tosca AFM:
Akustický kryt

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Product details:
 • Chrání přístroj Tosca AFM proti hluku přenášenému vzduchem
 • Akustický útlum až 40 dB

More info

Příslušenství pro Tosca AFM:
Vibrační izolace

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Product details:
 • Výkon až -40 dB, při 10 Hz – izolace 99,0 % vibrací
 • Izolační efekt začíná na 0,6 Hz
 • Automatické nastavení zatížení
 • Nevyžaduje přívod stlačeného vzduchu

More info