This is a required field.

Analyzátor velikosti částic:
Litesizer 500

Analýza částic stisknutím jediného tlačítka

excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchasable online
in specific countries
Buy Anton Paar instruments online
Part number: 155761
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Litesizer 500 je přístroj procharakterizaci nanočástic a mikročástic v disperzích a roztocích. Je určen pro stanovení velikosti částic, zeta potenciálu a molekulové hmotnosti pomocí měření dynamického rozptylu světla (DLS), elektroforetického rozptylu světla (ELS) a statického rozptylu světla (SLS).
Navíc je Litesizer 500 jediný analyzátor částic na principu DLS, který je schopen provádět přímé měření indexu lomu vzorku.
Vrcholnou charakteristikou Litesizer 500 je jeho důmyslně jednoduchý software. Vytvořili jsme jednostránkové zobrazení, ve kterém lze přehledně zadávat parametry a současně sledovat výsledky analýzy na jedné ploše. Experimenty lze nastavit v průběhu několika sekund a výsledky s protokolem analýzy získat stisknutím jediného tlačítka.

Key features

Automatické kontinuální měření transmitance

Transmitance poskytuje okamžitou zpětnou vazbu k vašemu vzorku a umožňuje automatickou optimalizaci parametrů měření (úhel, zaostření a délku měření).

Přesné stanovení indexu lomu

Zatímco v případě většiny analyzátorů musejí být indexy lomu stanoveny prostřednictvím externích zdrojů, Litesizer 500 dokáže měřit index lomu při přesné vlnové délce a teplotě aktuálního experimentu. To zajišťuje maximální přesnost výsledků stanovení velikosti částic a zeta potenciálu za všech experimentálních podmínek.

Litesizer 500 stanovuje index lomu rozpouštědla v rozsahu±0,5 %, dle definice ISO 22412:2017 o přesnosti indexu lomu vyžadovaného pro DLS. 

Měření velikosti částic: Bezkonkurenční rozlišení

Mnoho různých velikostí částic v jediné suspenzi lze přesně rozlišit díky vynikajícímu algoritmu použitého ve firmwaru.

cmPALS – nová, patentovaná technologie pro zeta potenciál

Se systémem cmPALS (Evropský patent 2 735 870) lze provádět měření při výrazně nižším aplikovaném elektrickém poli a v podstatněkratším čase, a tím umožňuje měření vzorků s ještě vyšší senzitivitou.

Jedinečná kyveta s kapilárou ve tvaru Ω pro zeta potenciál

Díky kyvetě s kapilárou ve tvaru Ω jsou měření stabilnější a reprodukovatelnější.

Geniálně jednoduchý software, Kalliope™

Software Kalliope™ přináší intuitivní jednostránkové komunikační rozhraní, kde jsou po ruce zadávání parametrů, měření i analýza. Software Kalliope™ je plně v souladu se směrnicemi FDA 21 CFR část 11.

Technical specifications

Všeobecné specifikace
Rozsah regulace teploty 0 °C až 90 °C
Světelný zdroj Polovodičový laser / 40 mW, 658 nm
Doba zahřívání laseru 6 min
Okolní pracovní teplota 10 °C až 35 °C
Rozměry (š x h x v): 460 mm, 485 mm, 135 mm
Hmotnost cca 18 kg (40 lb)
Velikost částic
Rozsah měření 0,3 nm až 10 µm* (průměr částice)
Minimální objem vzorku 12 µl
Citlivost
Min. koncentrace 0,1 mg/ml (lysozym)
Max. koncentrace 50 % w/v (v závislosti na vzorku)
Přesnost Lepší než ±2 % pro standardydle NIST
Opakovatelnost Lepší než ±2 % pro standardy dle NIST
Měřicí úhly 15°, 90°, 175°
Specifikace zeta potenciálu
Rozsah měření ≥ ±1 000 mV
Rozsah mobility 10 -11 m²/V.s až 2 x 10 -7 m²/V.s
Rozsah velikosti 3,8 nm až 100 µm
Min. objem vzorku 50 µl (v závislosti na viskozitě vzorku)
Citlivost 0,1 mg/ml (lysozym)
Maximální koncentrace vzorku 70 % w/v
Přesnost ±10 %
Opakovatelnost ±3 %
Maximální vodivost vzorku 200 mS/cm
Specifikace molekulové hmotnosti
Rozsah měření (hmotnostní) 980 Da–20 MDa
Rozsah měření (velikost částice) až do 40 nm (průměr)
Nejnižší limit koncentrace 0,1 mg/ml (lysozym)
Přesnost ±10 %
Opakovatelnost ±5 %
Měřicí úhel 90°
Specifikace transmitance
Přesnost Lepší než ±1 %
Doba měření 10 s
Minimální objem vzorku 15 µl
Specifikace indexu lomu
Rozsah měření 1,28 až 1,50
Přesnost ±0,5 %
Minimální objem vzorku 1 ml

*v laboratorních podmínkách

Standards

A

ASTM D4001-13
ASTM E2490-09
ASTM E2865-12

I

ISO 13099-2
ISO 22412

U

USP 729

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
  • 3-year warranty
Learn more

Documents

Accessories & Software

Your choice: Reset all filters X
Industry
Applications
Standards
Showing to of

Similar products