This is a required field.
Invalid
Part number

Měřicí systémy DMA

Online price only | excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchase information
Buy Anton Paar instruments online
Part number:
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Aby bylo možné pokrýt požadavky dynamické mechanické analýzy (DMA) v ohybu, tahu, krutu a tlaku, jsou pro přístroj MCR 702 MultiDrive v kombinaci s lineárním pohonem k dispozici různé optimalizované měřicí systémy. Včleněné teplotní senzory zajišťují nejvyšší reprodukovatelnost v celém teplotním rozsahu bez manuálního umísťování senzoru. Funkce QuickConnect umožňuje připojení měřicího systému pouze jednou rukou a zajišťuje rychlou, pohodlnou výměnu systému bez použití šroubovacího mechanizmu. Funkčnost systému Toolmaster™ umožňuje automatické rozpoznání nástrojů a konfigurací bez nutnosti ručních nastavení v softwaru.

Key features

Tříbodový ohyb

Tříbodový ohyb

Tento měřicí systém je vhodný pro dynamickou mechanickou analýzu (DMA) v režimu ohybu. Při provádění testu tříbodového ohybu se vzorek umísťuje na oba konce pohyblivé vzorkové podpěry, zatímco statický ohýbací nástroj je umístěn ve středu vzorku. Jelikož není nutné žádné přídavné upevnění vzorku, jsou minimalizovány chyby měření. To činí tento měřicí systém vhodným k přesné charakterizaci tuhých materiálů, jakými jsou kompozity a termoplasty pod jejich Tg, termosetů a také kovů a keramiky.

Konzoly

Konzoly

Konzoly se používají při dynamické mechanické analýze (DMA) v režimu ohybu. V případě duální konzoly je vzorek na obou koncích uchycen mezi dva upínací body a v centrálním úchytu uprostřed vzorku. V případě jednoduché konzoly je vzorek uchycen mezi centrální úchyt a pouze jeden koncový úchyt. Měřicí systémy jsou vhodné pro materiály s nízkou tuhostí, ale také pro materiály, které vykazují dramatické změny dynamických mechanických vlastností a jež by jinak pod zatížením mohly vykazovat silný ohyb. 

Uchycení pevných pravoúhlých vzorků

Uchycení pevných pravoúhlých vzorků

Tento speciální měřicí systém se skládá z horního a dolního úchytu, které upevňují vertikálně umístěný vzorek a které zajišťují měření při pohybu lineárního nebo rotačního pohonu. Tato sestava umožňuje dynamickou mechanickou analýzu (DMA) v tahu a krutu. Lze jej použít například pro stanovení komplexního Youngova modulu pružnosti |E*|, ale také komplexního modulu ve smyku |G*|, a dokonce i Poissonova poměru filmů, vláken a tenkých pevných látek. Navíc je také vhodný k měření tepelné roztažnosti pevných vzorků ve tvaru tyčinek. 

Kompresní systémy

Kompresní systémy

Při provádění DMA v tlaku je vzorek umístěn mezi horní a dolní přípravek konvenčního měřicího systému deska–deska a je vystaven zatížení v ose. Dolní část měřicího systému obsahuje integrovaný teplotní senzor umístěný přímo pod vzorkem. Díky tomu je možné měřit teplotu vzorku přímo, což vede k vylepšenému řízení teploty a zkráceným dobám ohřevu. Měřicí systémy jsou vhodné pro DMA pěn, elastomerů, potravinových systémů a gelů. Lze je také použít pro reologickou charakterizaci spuštěním rotačního pohonu měřicího přístroje.

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
  • 3-year warranty
Learn more

Compatible instruments

Your choice: Reset all filters X
Industry
Applications
Standards
Showing to of

Similar products

Consumables

Consumables

Not all items are purchasable online in specific countries.

To find out if you can purchase online from your location, check the online availability below.

Online price only | excl.incl. 0VAT

Disposable Dishes EMS/CTD 600

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 4847

Disposable Plate D-PP15/AL/S07

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 26624

Disposable Plate D-PP25/AL/S07

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 10637

Disposable Plate D-PP50/AL/S07

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 12081

Disposible Measuringcup C-CC27/D/AL

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 3716

O-Ring Gasket 28.3x1.78 FPM 80 Viton

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 65180