This is a required field.
Invalid
Part number

Analytické systémy:
Diet Beverage

Nejlevnější řešení pro analýzu dietních nápojů

Online price only | excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchase information
Buy Anton Paar instruments online
Part number:
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Systém pro analýzu dietních nápojů od společnosti Anton Paar je ideálním řešením pro váš dietní nápoj. Systém určuje koncentraci %Diet ve zředěných dietních sirupech a odplyněných konečných nápojích. Kombinujte hlavní přístroj s dietním modulem společnosti Anton Paar pro každodenní kontrolu kvality nápojů ve výrobním procesu. Pro automatizované plnění nebo čištění může být systém pro analýzu nápojů zdokonalen pomocí různých typů měničů vzorků. Využijte jedinečného řešení pro vaše individuální požadavky.

Key features

Analyzujte všechny druhy dietních sirupů a odplyněných nápojů

Analyzujte všechny druhy dietních sirupů a odplyněných nápojů

Jednoduše kombinujte DMA 4500 M s DietQC ME pro podrobnou analýzu dietních nápojů, abyste získali celé spektrum důležitých parametrů. Vaše možnosti jsou nekonečné: Můžete také zvolit nejpřesnější hustoměr na světě, DMA 5000 M, pro měření zakalených vzorků, DietQC ME s možností měření nebarvených nápojů nebo modul pro stanovení pH. Systém pro analýzu dietních nápojů je také vhodný pro sladké nealkoholické nápoje.

Můžete pokrýt celé portfolio nealkoholických nápojů pouze s jedním měřicím systémem.

Buďte připraveni na budoucí požadavky v oblasti kontroly jakosti nápojů

Buďte připraveni na budoucí požadavky v oblasti kontroly jakosti nápojů

Díky systému pro analýzu dietních nápojů můžete svá měření snadno zautomatizovat. Měniče vzorků od společnosti Anton Paar vám ušetří hodně času stráveného nad rutinními úkoly. Vyberte si zařízení Xsample 320 pro automatizované dávkování jednoho vzorkuXsample 520 pro dávkování až 96 vzorků v řadě. Xsample 330 nejen automaticky dávkuje vzorek, ale rovněž po měření provádí rutinní čištění tak, aby byla zachováno dlouhodobé přesné měření přístroje.

V případě, že chcete získat výsledky obsahu CO2 ve vašem finálním produktu, má pro vás společnost Anton Paar také to nejlepší řešení: Jednoduše přejděte na analyzátor balených nealkoholických nápojů

Nejpřesnější výsledky pro analýzu dietních nápojů

Nejpřesnější výsledky pro analýzu dietních nápojů

Využijte své nealkoholické nápoje co nejvíce a dosáhněte maximální produktivity. Při měření dietních nápojů zařízení DietQC ME s integrovaným měřením absorpce zaručuje reprodukovatelné výsledky s minimem referenčních měření. Systém pro analýzu dietních nápojů s integrovaným přístrojem DMA 5000 M poskytuje vysoce přesné hodnoty hustoty založené na patentované metodě Pulsed Excitation a je špičkovým řešením pro zakalené vzorky. 

Maximální úroveň použitelnosti

Maximální úroveň použitelnosti

Přístroj DietQC ME lze připojit k hlavnímu přístroji (buď DMA 4500 M, DMA 5000 M, nebo Soft Drink Analyzer M, v závislosti na vašich požadavcích), který má řadu inteligentních funkcí, které usnadňují každodenní život v laboratoři: Funkce FillingCheck™ zajišťuje dávkování vzorků pro měření hustoty a rychlosti zvuku bez bublin. Je-li problém s dávkováním, FillingCheck™ vygeneruje a zaznamená výstrahu dávkování. Dotyková 10,4“ PCAP obrazovka je robustní a zároveň citlivá. Reporty měření lze vytisknout ve standardizovaném uspořádání nebo je možné údaje přenést do vašeho individuálního datového systému pro úplnou sledovatelnost měření.

Technical specifications

Rozsah měření Opakovatelnost, s. d.
Hustota (1) 0 g/cm³ až 3 g/cm³ DMA 5000 M/ SDA M: 0,000001 g/cm³
Rychlost zvuku 1000 m/s až 2000 m/s 0,1 m/s
Koncentrace cukru 0 °Brix až 15 °Brix < 0,01 °Brix
Koncentrace původního/invertovaného cukru 0 °Brix až 15 °Brix 0,02 °Brix
Stupeň inverze 0 % až 100 % <1 %

Dietní koncentrace

Pro typické složení dietních nápojů

0 % až 200 % nebo

0 ml až 100 ml NaOH nebo

0 až 100 g/l TA

Barvené dietní nápoje: <0,2 %

Nebarvené dietní nápoje (UV měření): <0,4 %

Nebarvené nebo zakalené dietní nápoje (měření hustoty): <0,4 %

pH pH 0 až pH 14 0,02 (v rozsahu pH 3–7)

(1) dle ISO 5725

Doba měření 3 až 5 minut
Teplota vzorku DMA M jako hlavní přístroj: 4 °C až 25 °C (39 °F až 77 °F)
SDA M jako hlavní přístroj: 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F)*
Objem vzorku pro měření 30 ml
pro PBA-S (cca 20 ml na přídavný měřicí modul)
Rozměry DMA M/SDA M: 495 mm x 330 mm x 230 mm (19,5 in x 13 in x 9,1 in)
Xsample 520: 532 mm x 347 mm x 360 mm (20,9 in x 13,7 in x 14,2 in)
Napětí AC 100 až 240 V, 50/60 Hz
Příkon 190 VA (vč. externích měřicích modulů)
Vstup pro napájení Podle IEC/EN 60320-1/C14, ochranná skupina I
Pojistky Skleněná pojistka 5 x 20 mm; IEC60127-2; AC 250 V; T 5 AH
Okolní podmínky (EN 61010) Pouze pro použití v interiérech
Okolní teplota 15 °C až 35 °C
Vzdušná vlhkost 10% až 90% relativní vlhkost, nekondenzující
Stupeň znečištění 2
Přepěťová kategorie II
Nadmořská výška Max. 3 000 m
Dotykový displej 10,4" TFT PCAP dotyková obrazovka 640 x 480 px
Paměť 1 000 naměřených hodnot se snímky nebo bez nich
Rozhraní
 • 4x USB
 • Ethernet
 • CAN Bus
 • RS 232
 • VGA
Nastavení RS-232 tiskárny Rozhraní: RS232; Přenosová rychlost: 9 600; Parita: žádná; Stop bit: 1; Datové bity: 8

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
 • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
 • Qualified support in your local language
 • Protection for your investment throughout its lifecycle
 • 3-year warranty
Learn more

Similar products

Consumables, Accessories & Software

Consumables, Accessories & Software

Software

Software

Not all items are purchasable online in specific countries.

To find out if you can purchase online from your location, check the online availability below.

Online price only | excl.incl. 0VAT

Hose Tygon 2375 I.D.=1,6 O.D.=3,2

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 67540

DRYING CARTRIDGE

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 65085

INJECTION ADAPTER DMA™/CARBOQC BLACK

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 159537

KEYBOARD GERMAN USB

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 80809

KEYBOARD USA USB

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 80807

Software pro řízení laboratoře:
AP Connect

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Product details:
 • Digitální tok informací; ruční zpracování dat není třeba
 • Šetří čas a eliminuje chyby ve čtení a přepisování výsledků
 • Všechny informace jsou kdykoli dostupné na stejném místě
 • Můžete komunikovat se stávajícími systémy data managementu prostřednictvím nastavitelného rozhraní

More info