This is a required field.

Automatická analýza nápojů:
Alab 5000

Automatická kontrola kvality nápojů 

excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchasable online
in specific countries
Buy Anton Paar instruments online
Part number:
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Požadují vaši zákazníci jen tu nejvyšší kvalitu? Společnost Anton Paar nabízí plně automatizovanou laboratoř kontroly kvality balených nápojů pro vaši výrobní linku. Tato laboratoř měří všechny hlavní parametry piva, nealkoholických nápojů a vína. Zařízení Alab 5000 neustále provádí referenční měření ověřující, že vaše produkty splňují předepsané specifikace a všechna nařízení platná ve vaší zemi, takže v případě zjištění odchylky budete moci ihned reagovat.

Se systémem umístěným na výrobní lince ušetříte čas i náklady spojené s přepravou vzorků do laboratoře.

Key features

Vaše výrobní linka – naše automatizované řešení

Vaše výrobní linka – naše automatizované řešení

Ať už plánujete postavit novou výrobní linku, nebo chcete do svých stávajících výrobních procesů začlenit automatickou kontrolu kvality nápojů, Alab 5000 je přesně tím zařízením, které potřebujete. Neustále měří referenční hodnoty, takže rychle zjistíte případné odchylky a budete moci ihned reagovat úpravou nastavení procesního zařízení. Naši konstruktéři určitě najdou to nejlepší řešení pro vaši výrobní linku, které bude nejen individuálně upravené podle vašich potřeb, ale také bude připraveno na budoucí změny. 

Přestaňte plýtvat – ke zjištění všech parametrů stačí jeden vzorek

Přestaňte plýtvat – ke zjištění všech parametrů stačí jeden vzorek

Zařízení Alab 5000 je součástí vaší výrobní linky a všechny relevantní parametry dokáže změřit z jednoho vzorku ve finálním obalu. Bez ohledu na to, zda nápoje plníte do PET láhví, skleněných láhví nebo plechovek, nemusíte odebírat samostatné vzorky pro různé laboratorní přístroje ani velké množství vzorků pro finální kontrolu kvality.

Zařízení Alab 5000 je vybaveno systémem analýzy nápojů PBA M od společnosti Anton Paar, který měří všechny relevantní parametry, jako například: CO2, O2, hustota, extrakt, cukernatost (Brix), alkohol nebo inverze cukru.

Potřebujete více funkcí? Vyberte si ty správné moduly

Potřebujete více funkcí? Vyberte si ty správné moduly

Součástí základního zařízení Alab 5000 jsou plně automatizovaná protřepávací zařízení k přípravě vzorků, propichovací a plnicí modul k přepravě finálně baleného vzorku do měřicí jednotky a samotný analytický měřicí modul.

Máte tak k dispozici vše potřebné k měření se 100% zpětnou dohledatelností. V případě zájmu o rozšíření laboratoře pro kontrolu kvality na lince lze zařízení Alab 5000 kromě toho dodatečně doplnit o zařízení k měření točivého momentu a vážicí zařízení k určení čisté hmotnosti balení.

Vše pod kontrolou a se 100% dohledatelností

Vše pod kontrolou a se 100% dohledatelností

Ručně prováděné úkony (například protřepávání) ovlivňují konečný výsledek. Zařízení Alab 5000 automatizuje celý proces kontroly kvality, takže výsledky analýzy mají vyšší míru reprodukovatelnosti.

Automatické získávání dat a automatická dokumentace zajišťují 100% zpětnou dohledatelnost všech činností. Zařízení Alab 5000 z tohoto důvodu přenáší všechna data o měření a nastavení prostřednictvím softwaru Anton Paar Davis 5 do vašeho systému ERP/LIMS.

Po měření se automaticky provede čištění a kalibrace analytického systému. Zařízení Alab 5000 splňuje požadavky hygienických norem DIN-EN 1672-2 a ÖNORM 1672-2.

Vaše výzva – náš slib

Vaše výzva – náš slib

Naši konstruktéři upraví systém přesně podle potřeb vaší výroby a podle nařízení platných ve vašem odvětví. Rozšíření své výrobní linky o na míru upravená řešení automatizace a robotizace svěřte naší společnosti, která má špičkové zkušenosti v oblasti měřicích přístrojů a která vám bude po dlouhou dobu silným a důvěryhodným partnerem. Kapacitu zpracování vzorků můžete navýšit plně automatizovaným měřicím systémem, který bude v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

Technical specifications

Analyzátor nápojů se stanovením invertovaného cukru s PBA-SI Generation M

 

Rozsah měření Opakovatelnost, s. d.
Hustota 0–3 g/cm³ 0,000001 g/cm³
Koncentrace cukru 0–15 °Brix < 0,01 °Brix
Koncentrace původního cukru 0–15 °Brix 0,02 °Brix
Koncentrace cukru invertovaného 0–15 °Brix 0,02 °Brix
Stupeň inverze 0–100 % 1 %
CO2 0–6 obj. (0–12 g/l) při 30 °C
0–10 obj. (0–20 g/l) < 15 °C
0,005 obj. (0,01 g/l)
O2 0–4 ppm 2 ppb (v rozsahu < 200 ppb)
pH pH 0–14 0,02 (v rozsahu pH 3–7)

 

 

Typická doba měření 3-5 minuty
Maximální povolený objem obalů pro PFD/PFD Plus Plechovky: 0,5 l
skleněné láhve: 1 l
PET láhve: 3 l
Teplota vzorku 15–25 °C
Objem vzorku pro měření 120–150 ml
(cca 20 ml na přídavný měřicí modul)

Tlakový vzduch:
požadovaná kvalita vzduchu při jeho použití jako stlačeného plynu

Třída 5 dle ISO 8573-1:
max. velikost částic: 40 μm
max. rosný bod za daného tlaku: +7 °C (44,6 °F)
max. obsah oleje: 25 mg/m³
Stlačený plyn:
potřebná kvalita dusíku při instalovaném volitelném modulu O2:
Čistota ≥ 99,999 %
Třída 5,0
max. velikost částic: 40 μm
max. rosný bod za daného tlaku: +7 °C (44,6 °F)
Pracovní tlak pro systém PBA 6 ± 0,5 bar relativní (87 ± 7 psi)
Rozměry (d x š x v) vč. DMA M 495 x 700 x 670 mm (19,5 x 27,6 x 26,4 in)
Napětí AC 100 až 240 V, 50/60 Hz
Příkon 190 VA (vč. externích měřicích modulů)
Vstup pro napájení Podle IEC/EN 60320-1/C14, ochranná skupina I
Pojistky Skleněná pojistka 5 x 20 mm; IEC60127-2; AC 250 V; T 5 AH
Okolní podmínky (EN 61010) Pouze pro použití v interiérech
Okolní teplota 15–35 °C
Vzdušná vlhkost 10–90% relativní vlhkost, nekondenzující
Stupeň znečištění 2
Přepěťová kategorie II
Nadmořská výška Max. 3 000 m

 

Analyzátor balených nápojů PBA-B Generation M pro pivo

 

Výstupní parametry
 • Alkohol (% obj.)
 • Původní extrakt [°Plato]
 • Extrakt [%w/w]
 • Hustota [g/cm³]
 • CO₂ [g/l]
 • Barva[EBC nebo °ASBC] (volitelně)
 • pH (volitelně)
 • Zákal (volitelně)
 • O₂ (volitelně)
 • a mnoho dalších parametrů
Opakovatelnost, s. d.
Alkohol 0,01 %obj/obj
Původní extrakt0,03 °Plato
Extrakt0,01 % hm.
Hustota0,00001 g/cm³ (DMA™ 4500 M) / 0,000001 g/cm³ (DMA™ 5000 M)
CO₂0,01 g/l (0,005 obj.)
O₂ (volitelně)± 2 ppb (v rozsahu < 200 ppb)
Barva (volitelně)0,1 EBC
pH (volitelně)0,02
Zákal (volitelně)0,02 EBC
Doplňkové informace
Objem vzorku pro měření120 až 150 ml
Typická doba měření3 až 4 minuty
Přívod stlačeného vzduchu 6 ± 0,5 bar (87 ± 7 psi)

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
 • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
 • Qualified support in your local language
 • Protection for your investment throughout its lifecycle
 • 3-year warranty
Learn more