CEO:
Jaroslav Pól

DIČ:
SK2120386653


Podílníci:
Anton Paar GmbH, Graz/RAKOUSKO

Kvalitativní standardy:
ISO 9001:2015

Rok založení:
1922 jako obchod na mechanické opravy Graz, Rakousko

Zaměstnanci:
více než 3400 celosvětově

Obchodní kanceláře:
33 (v Americe, Asii a Evropě)

Distribuční partneři:
50 ve více než 110 krajinách