• Výroba a výzkum vodíkových palivových článků

  Jak zlepšit výrobu a vývoj palivových článků měřením a úpravou fyzikálních a chemických vlastností aktivních složek 

 • Abyste dosáhli nejlepšího výkonu palivových článků, musíte porozumět fyzikálně-chemickým vlastnostem aktivních složek a upravit je ve svůj prospěch. Firma Anton Paar má technologie potřebné k optimalizaci každé součásti. 

  Výzkum a výroba

  Katalyzátory

  Zajištění správné katalytické aktivity je klíčem k vynikajícímu výkonu palivového článku.

  Chcete-li připravit palivové články, které si dobře udržují svoji aktivitu, měli byste vyhodnotit aktivní plochu a disperzi kovu pomocí některého z chemisorpčních zařízení od firmy Anton Paar.. Optimalizace těchto fyzikálně-chemických vlastností vám přináší významné výhody z hlediska nákladů, protože drahé kovy mohou být využityefektivněji před kompletací článků.

  Pro zlepšení katalytické aktivity můžete vyhodnotit a upravit velikost částic materiálu v katalyzátoru pomocí analyzátoru částic.


  Nosič katalyzátoru

  Chcete-li zdokonalit nosič katalyzátoru, můžete minimalizovat variabilitu mezi šaržemi uhlíku předtím, než budou použity k impregnaci / depozici. Analyzátory plynové sorpce firmy Anton Paar umožňují podrobné vyhodnocování velikosti pórů a jejich rozmístění na ploše povrchu; tyto informace můžete použít k dosažení jednotné plochy povrchu a velikosti pórů nanoporézního uhlíku.

  Modifikace povrchu uhlíkových nanotrubic může zlepšit katalytický výkon také tím, že umožní přenos protonů vrstvou katalyzátoru. Tyto modifikace lze provádět také na základě vyhodnocení zeta potenciálu povrchů pomocí elektrokinetického analyzátoru firmy Anton Paar..


  Elektrody protonové výměnné membrány

  Optimalizace vlastností elektrod může vést k významně zlepšenému výkonu palivových článků. Měření a porozumění velikosti částic a distribuce velikosti částic pomocí přístrojů firmy Anton Paar vám poskytne lepší přehled o vlastnostech elektrody.

  Chcete-li zvýšit trvanlivost protonové výměnné membrány a minimalizovat riziko degradace, můžete měřit zeta potenciál protonových výměnných membrán s různým složením a pozorovat korelaci mezi zeta potenciálem a jejich sklonem ke stárnutí.


  Vrstva pro difúzi plynu

  Vrstva pro difúzi plynu může být zlepšena optimalizací propustnosti tekutiny a řízeným zavodňováním. Chcete-li vyhodnotit propustnost plynu, hospodaření s vodou a ohmické chování před sestavením článku, můžete provést měření rozložení velikosti pórů a výsledky použít k úpravám pro zlepšení výkonu.

  K zajištění konzistentního a dostatečného transportu tekutin před sestavením článku a řízeným zavodňováním použijte analyzátor plynové sorpce pro provedení měření hydrofobicity / hydrofilnosti a stanovení nejlepšího složení vrstvy pro difúzi plynu.


 • Výroba a údržba olověných akumulátorů

  Ať už vyrábíte, udržujete nebo obsluhujete olověné akumulátory, chcete znát koncentraci kyseliny sírové v akumulátoru, a tedy stav nabití.

  Výroba lithium-iontových baterií

  Aby vás podpořila v dosažení nejvyšší kvality lithium-iontových baterií, dodává firma Anton Paar řešení pro charakterizaci aktivních materiálů ve výzkumu materiálů baterií, kontrolu surovin, ověřování kvality elektrolytů a rozpouštědel před použitím a mnohem více.

 • Vzdělávání

  Webinář o palivových článcích

  Optimalizace výkonu palivového článku pomocí fyzikální charakterizace klíčových aktivních komponent.

  Důležité informace: 

  • Měření velikosti pórů v difúzních plynových vrstvách pomocí tlaku smáčivých a nesmáčivých kapalin.
  • Rychlé měření plochy povrchu vláknitých, částicových a porézních pevných látek používaných v součástech palivových článků.
  • Automatizovaná chemisorpční měření pro vyhodnocení aktivní plochy kovových katalyzátorů.
  • Stanovení velikosti částic materiálu katalyzátoru

  Jazyk: Anglicky

  Přednášející: Dr. Martin Thomas

  Datum:

 • 3letá záruka

  • S účinností od 1. ledna 2020 se na všechny přístroje* společnosti Anton Paar vztahuje záruka po dobu 3 let.
  • Zákazníci se tak vyhnou nepředpokládaným nákladům a na svůj přístroj se mohou vždy spolehnout.
  • Vedle záruky je k dispozici široká škála dalších služeb a možností údržby.

  * Vzhledem k použité technologii některé přístroje vyžadují údržbu v souladu s plánem údržby. Dodržení plánu údržby je nutnou podmínkou pro poskytnutí tříleté záruky.

  Další informace