Výzkum a výroba vodíkových palivových článků

Jak zlepšit výrobu a vývoj palivových článků  měřením a optimalizací fyzikálních a chemických vlastností aktivních složek 

Abyste získali optimální výkon palivových článků, musíte být důkladně obeznámeni s fyzikálně chemickými vlastnostmi aktivních složek a umět tyto vlastnosti upravovat ve svůj prospěch. Řešení nabízená společností Anton Paar optimalizují každou jednotlivou součást palivového článku.

Výzkum a výroba

Katalyzátory

Zajištění optimální katalytické aktivity je klíčem k výkonu palivových článků.

Pro zlepšení katalytické aktivity můžete vyhodnotit a upravit velikost částic materiálu v katalyzátoru pomocí analyzátoru částic. Chcete-li usnadnit výrobu palivových článků, které si dobře udržují svoji aktivitu v průběhu času, můžete postupovat tak, že budete vyhodnocovat aktivní plochu a disperzi kovu pomocí některého z budete vyhodnocovat zařízení dodávaných společností Anton Paar. Optimalizace těchto fyzikálně-chemických vlastností vám poskytuje významné výhody z hlediska nákladů, protože drahé kovy mohou být efektivněji využívány před kompletací článků.

Pro stanovení konečné koncentrace těchto vzácných kovů je nutné provést elementární analýzu, která je možná pouze po adekvátní přípravě vzorku mikrovlnnou digescí kyselinou. 

Výzkum nových materiálů pro palivové články, zejména katalyzátorů, je usnadňován a urychlován mikrovlnnou syntézou.


Nosič katalyzátoru

Chcete-li zdokonalit nosič katalyzátoru, můžete minimalizovat variabilitu mezi šaržemi uhlíku před použitím k impregnaci / depozici.  Analyzátory  sorpce plynů  od společnosti Anton Paar umožňují podrobné vyhodnocování velikosti pórů a jejich rozmístění na ploše povrchu, přičemž tyto údaje lze využívat k dosažení jednotné plochy povrchu a velikosti pórů nanoporézního uhlíku.

Modifikace povrchu uhlíkových nanotrubic může zlepšit katalytický výkon také tím, že umožní přenos protonů vrstvou katalyzátoru. Tyto modifikace lze provádět také na základě vyhodnocení zeta potenciálu povrchů pomocí  elektrokinetického analyzátoru od společnosti Anton Paar.Vrstva pro difúzi plynu

Vrstva pro difúzi plynu může být zlepšena optimalizací propustnosti tekutiny a řízeným zavodňováním. Chcete-li vyhodnotit propustnost plynů, hospodaření s vodou a ohmické chování před sestavením článku, můžete provést  měření rozložení velikosti pórů a na základě získaných výsledků provést úpravy pro optimalizaci výkonu.

Chcete-li zajistit konzistentní a dostatečný transport tekutin před sestavením článku a řízeným zavodňováním, použijte  analyzátor sorpce par  a proveďte měření hydrofobnosti/hydrofilnosti a určete nejlepší složení vrstvy pro difúzi plynu.


Výroba a údržba olověných akumulátorů

Ať už vyrábíte, udržujete nebo obsluhujete olověné akumulátory, chcete znát koncentraci kyseliny sírové v akumulátoru, a tedy stav nabití.

Výroba lithium-iontových baterií

Vyrábějte pouze lithium-iontové baterie nejvyšší kvality za použití řešení, která společnost Anton Paar dodává pro charakterizaci aktivních materiálů ve výzkumu bateriových materiálů, kontrolu surovin, ověřování kvality elektrolytů a rozpouštědel před použitím a mnohem více.

3letá záruka

  • S účinností od 1. ledna 2020 se na všechny přístroje* společnosti Anton Paar vztahuje záruka po dobu 3 let.
  • Zákazníci se tak vyhnou nepředpokládaným nákladům a na svůj přístroj se mohou vždy spolehnout.
  • Vedle záruky je k dispozici široká škála dalších služeb a možností údržby.

* Vzhledem k použité technologii některé přístroje vyžadují údržbu v souladu s plánem údržby. Dodržení plánu údržby je nutnou podmínkou pro poskytnutí tříleté záruky.

Další informace