Měření velikosti a distribuce částic, zeta potenciálu, molekulové hmotnosti a indexu lomu jediným nástrojem

Komplexní analýza nanočástic je obzvláště důležitá pro aplikace jako jsou transport léčivých látek, zobrazování nádorů, polymery a plasty, solární panely, potraviny a nápoje, kosmetika, sluneční clony a keramika. Aby bylo možné optimalizovat chování částic a materiálů, je důležité analyzovat parametry, jako je velikost, náboj, hmotnost, čistota vzorku, tvar, porozita, stabilita a počet částic. Tento webinář představuje multifunkční zařízení Litesizer™ 500 a ukazuje, jak a proč vám toto zařízení umožní snadno a rychle charakterizovat vaše částice.

Zúčastněte se tohoto webináře a zjistíte, jak používat patentovanou technologii cmPALS a unikátní kyvetu Omega, abyste mohli stanovit zeta potenciál a zajistit tak rychlá a vysoce reprodukovatelná měření. Uvidíte, jak lze i velmi citlivé vzorky měřit bez jakýchkoli dopadů na vzorek či na výsledek. Měření transmitance podává informaci o zákalu a agregaci vzorku a pomáhá přístroji automaticky stanovit optimální nastavení pro měření. V neposlední řadě se tento webinář týká indexu lomu, což je mimořádně důležitý parametr při měření přesného dynamického rozptylu světla (DLS) a elektroforetického rozptylu světla (ELS) na částicích v roztoku. 

Jazyk: angličtina
Školitel: Vinod Radhakrishnan 

Dr. Vinod Radhakrishnan je produktovým specialistou divize Materiálové charakterizace společnosti Anton Paar v USA. Dr. Radhakrishnan je absolventem magisterského oboru chemické inženýrství na Texas A&M University (MS) a doktorského oboru na Auburn University (Ph.D).

Get free access now!

Simply fill out the form below to receive free access to tools and restricted content.

Loading...

Error