Gözenek Boyut ve Dağılım Ölçümü

Gözenek Boyut ve Dağılım Ölçümü

Bu webinarımızda gaz adsorpsiyon metodu ile mikro ve meso gözenek boyu ve dağılımı ölçümlerinden ve bu ölçümler için kullanılan matematiksel metotlardan (örneğin NLDFT ya da BJH’den) bahsedeceğiz.

Webinar Konuları:

· Isotherm şekilleri ve anlamları

· Mesopore Gözenek Ölçümü

   · BJH yöntemi

   · Adsorpsiyon ve desorpsiyon dataları arasındaki fark

· Micropore Gözenek Ölçümü

   · NLDFT ve QSDFT yöntemleri

   · Malzemeye göre uygun NLDFT seçimi

   · Adsorpsiyon ve desorpsiyon dataları arasındaki fark

Seda Giray (Türkçe)
Seda Giray

Seda Giray, Lisans ve Lisansüstü eğitimini Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği bölümünde tamamladı. İlaç sektöründe, Ar-Ge bölümündeki 8 yıllık tecrübesinin ardından 2019 yılında Anton-Paar şirketine katılmış ve uygulama uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. Gaz adsorpsiyonu ile yüzey alanı, gözenek boyu ve dağılımı, cıvalı porozimetre ölçümleri ve He piknometresi ile yoğunluk ölçümleri alanlarında çalışmaktadır. Aynı zamanda, Koç Üniversitesi’nde Doktora eğitimine devam etmektedir.

back

Get free access now!

Simply fill out the form below to receive free access to tools and restricted content.

Loading...

Error