Zalecane wyniki

Kalibracja wg ISO 17025

ISO/IEC 17025 jest uznaną międzynarodową normą określającą ogólne wymagania dotyczące kompetencji do wykonywania wzorcowań.

Jednostki akredytowane są w stanie wykazać, że zapewniają dokładne i rzetelne wyniki – siedziba główna Anton Paar w Austrii, jak również filie w USA, Meksyku i Brazylii są akredytowane zgodnie z ISO 17025. Dodatkowo, inżynierowie serwisu firmy Anton Paar na całym świecie posiadają uprawnienia do przeprowadzania udokumentowanej kalibracji. Akredytacja potwierdza nasze kompetencje techniczne do wykonywania bardzo dokładnych pomiarów gęstości spójnych z jednostkami SI za pomocą gęstościomierzy wykorzystujących metodę oscylacyjnej U-rurki.

Zdalne sterowanie

Jakie przynosi to korzyści?

  • Oszczędzające czas i pieniądze wzorcowanie wykonane bezpośrednio przez producenta nowych i używanych gęstościomierzy

  • Wzorcowanie z zachowaniem spójności pomiarowej z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI)

  • Szczegółowa wiedza dotycząca naszych własnych przyrządów zapewnia najbardziej precyzyjne wyniki

  • Wzorcowanie może zostać wykonane w laboratorium Anton Paar lub bezpośrednio w siedzibie klienta.

Akredytacja i międzynarodowa ważność wzorcowania Anton Paar

 • Anton Paar GmbH jest akredytowany przez krajowy organ akredytacyjny Akkreditierung Austria. Organizacja Akkreditierung Austria jest sygnatariuszem wielostronnych umów Europejskiej Współpracy w dziedzinie Akredytacji (EA) i Międzynarodowej Współpracy w zakresie Akredytacji Laboratoriów (ILAC) do wzajemnego uznawania świadectw wzorcowania. Z tego powodu świadectwa wzorcowania wydawane przez Akkreditierung Austria mają międzynarodową ważność. ISO 17025 Certificate Anton Paar GmbH

  Szczegółowy wykaz wszystkich sygnatariuszy z Europy i spoza niej można znaleźć na stronach www.european-accreditation.org i www.ilac.org.

  • Świadectwa wzorcowania pomiarów są zgodne z normami krajowymi, które reprezentują jednostki fizyczne według Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI).

   Świadectwo wzorcowania

Które gęstościomierze wzorcujemy?

  • Gęstościomierze przenośne:

  • Gęstościomierze laboratoryjne:

   • DMA™ 500
   • DMA™ 38
   • DMA™ 4100 / 4500 / 5000 M
   • DMA™ 4100 / 4500 / 5000 Classic
   • DSA 5000 M
   • DSA 5000 Classic

Procedura wzorcowania

 • 1 Wstępna kontrola gęstości

  Do wstępnej kontroli gęstości używamy ultraczystej wody w temperaturze 20°C. Wyniki zapewniają pierwszy wgląd w stan gęstościomierza Anton Paar.

 • 2 Kalibracja temperatury

  Urządzenia pomiarowe można podzielić na dwie grupy: urządzenia laboratoryjne z własnymi termostatami i te, w których nie można kontrolować temperatury próbki – takie jak urządzenia przenośne. W urządzeniach laboratoryjnych, zanim rozpocznie się kalibrowanie, w ciągu nocy wykonuje się stabilizację w temperaturze kalibracji. W przypadku przenośnych gęstościomierzy przepuszcza się wodę o kontrolowanej temperaturze przez celę pomiarową.
  Wyświetlane odczyty temperatury są sprawdzane za pomocą platynowego termometru rezystancyjnego zgodnego z normami.

 • 3 Adiustacja temperatury

  Jeśli odchylenie między temperaturą zmierzoną a referencyjną jest większe niż dokładność podana w instrukcji obsługi, wykonujemy adiustację temperatury.

 • 4 Serwisowanie / naprawy

  Jeśli jest to uzgodnione z klientem, gęstościomierz jest serwisowany lub naprawiany, szczególnie w przypadku, gdy przy wstępnym testowaniu stwierdza się, że przyrząd jest niesprawny.

 • 5 Adiustacja pomiaru gęstości

  Adiustacja pomiaru gęstości jest wykonywana za pomocą powietrza i ultraczystej wody o klasie czystości 2, zgodnie z normą DIN ISO 3696.

 • 6 Kalibracja pomiaru gęstości w zadanej temperaturze i dla danej gęstości

  Kalibracji gęstościomierzy można dokonać przez wykonanie pomiarów gęstości z wykorzystaniem certyfikowanego materiału referencyjnego od akredytowanego dostawcy.

  Domyślnie jeden pomiar gęstości jest wykonywany przy 20°C zgodnie z określonym zakresem gęstości.
  Jeśli jest to wymagane, kalibracja gęstości może być wykonana z wykorzystaniem innych materiałów referencyjnych gęstości i w różnych temperaturach. Możemy kalibrować gęstościomierze w zakresie od 650 kg/m³ do 1550 kg/m³ oraz w temperaturach od 15°C do 40°C.