Zalecane wyniki

 • Anton Paar Middle East Technical Centre

  Experience | Learn | Measure

  Centrum Techniczne Bliski Wschód znajduje się w Dubaju i jest wyposażone w najnowocześniejsze instrumenty pomiarowe firmy Anton Paar w celu zapewnienia najwyższego poziomu obsługi naszych klientów w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki. Korzystając ze wsparcia naszych ekspertów, zapoznaj się z możliwościami zastosowania naszych urządzeń do reometrii, charakteryzowania cząsteczek, analizy petrochemicznej oraz przyspieszonego przygotowywania próbek. Prosimy o złożenie wizyty i zachęcamy do skorzystania z możliwości wymiany doświadczeń z naszymi specjalistami ds. aplikacji w różnych branżach przemysłowych.

  • Experience | Learn | Measure

   Anton Paar Middle East Technical Centre oferuje możliwość nabycia własnego

   doświadczenia w korzystaniu z najnowocześniejszych instrumentów firmy Anton Paar.
   Poznaj urządzenia i skorzystaj z praktycznego szkolenia organizowanego przez naszych specjalistów. dla danej branży. Przeprowadź
   pomiary próbek za pomocą naszych precyzyjnych instrumentów pomiarowych i poznaj prawdziwą różnię.

   Zainstalowane systemy

   Zaawansowane systemy reologiczne:
   MCR 302 oferuje zaawansowane akcesoria do aplikacji trybologicznych, wysokociśnieniowych, analizy poszerzonej, DMTA i wielu innych.

   Reometr Dynamic Shear:
   SmartPave 92 do bituminów i asfaltów.

   Automatyczny aparat do destylacji:
   ADU 5 jest urządzeniem do automatycznego wykonywania testów destylacyjnych produktów ropopochodnych, a także węglowodorów aromatycznych oraz innych lotnych związków organicznych .

   Roztwarzanie mikrofalowe i ekstrakcja:
   Skorzystaj z najbardziej zaawansowanej metody przygotowywania próbek Multiwave PRO oraz z najmniejszego system roztwarzania mikrofalowego Multiwave GO, najmniejszego systemu tego typu na rynku.

   Reaktor syntezy:
   Monowave 50 zmieści się nawet w małym laboratorium i jest idealnym urządzeniem do celów edukacyjnych. Do przeprowadzania syntezy organicznej wysokiego rzędu wystarczą za jego sprawą tylko reaktor, fiolka i silikonowy korek.

   Analizator cząstek:
   Litesizer™ 500 umożliwia wykonanie analizy próbek po naciśnięciu przycisku.

   Przenośne gęstościomierze:
   Iskrobezpieczna wersja  DMA™ 35  Ex Petrol to przenośny gęstościomierzdo  pomiaru  gęstości i stężenia próbki pobranej bezpośrednio z kontenera. Klasa iskrobezpieczeństwa ATEX II 2 G Ex ib IIC T4 umożliwia bezpieczne zastosowanie urządzenia w niebezpiecznym środowisku.

   Gęstościomierze:
   Model DMA™ 4200 M umożliwia określenie gęstości dowolnych próbek petrochemicznych włącznie z surową ropą naftową, produktami ropopochodnymi, asfaltem, bitumenami, gazem ciekłym oraz cieczami o wysokiej lepkości. DMA™ 4500 M to niespotykanie łatwa obsługa  i całkowite śledzenie parametrów napełniania próbek i procesu pomiarowego.

   Lepkościomierz SVM™:
   Model SVM™ 3001 zapewnia wyznaczenie większej liczby parametrów, niż jakikolwiek inny lepkościomierz kinematyczny dostępny na rynku. Pojedynczy cykl pomiarowy na małej objętości próbki zapewnia dane dotyczące lepkości kinematycznej, gęstości, lepkości dynamicznej, wskaźnika lepkości i wielu innych.

   Kompaktowy refraktometr:
   niezawodność, precyzja i wygoda: Refraktometry Abbemat 3X00 to urządzenia do pomiarów współczynnika załamania światła i stężenia, w wyjątkowy sposób łączące najwyższe parametry techniczne i łatwość obsługi.

   Penetrometr:
   Penetrometr PNR 12 służy do badania konsystencji i plastyczności próbek mających postać pasty lub kremu, a także półstałych i o dużej lepkości.

   Rozwiązania specjalne

   Nasi specjaliści do spraw aplikacji przeprowadzą prezentacje dostosowane do potrzeb klientów. Użytkownicy będą mieli okazję do zapoznania się ze sposobami zwiększenia wydajności w przemyśle farmaceutycznym i petrochemicznym, w laboratoriach badawczych oraz naukowych. Centrum Techniczne to platforma umożliwiająca bezpośrednie zapoznanie się z najnowszymi technologiami dostępnymi w przemyśle.

   Wsparcie badań naukowych

   Nasze rozwiązania pomiarowe są stosowane w laboratoriach naukowych i badawczych na całym świecie Oferujemy wsparcie projektów badawczych, szkolenia oraz testowanie próbek w naszym centrum technicznym.

   Zapoznaj się z programami edukacyjnymi oferowanym przez firmę Anton Paar, stanowiącymi rewolucyjne podejście przekazywania wiedzy nowym pokoleniom.

   Najczęściej zadawane pytania

   Jak zorganizować wizytę?
   Zachęcamy do nawiązania kontaktu z najbliższym przedstawicielem w celu ustalenia wizyty. Prześlij wiadomość email na adres info.metc[at]anton-paar.com

   Czy mogę przynieść własne próbki w celu przeprowadzenia testów?
   Tak, nasi goście mogą dokonać pomiarów własnych próbek w naszym laboratorium. Wymagane może być wcześniejsze przesłanie formularza deklaracji bezpieczeństwa. Nasi specjaliści do spraw aplikacji udzielą w tym zakresie wszelkiej, potrzebnej pomocy. W celu zorganizowania wizyty prosimy o przesłanie wiadomości na adres info.metc@anton-paar.com

   Czy szkolenie jest płatne?
   Szkolenia są bezpłatne dla użytkowników urządzeń firmy Anton Paar, którzy mogą po prostu zapisać się na listę uczestników wybranych warsztatów przewidzianych w kalendarzu.

   Jeżeli nie jesteś jeszcze użytkownikiem urządzeń firmy Anton Paar, prosimy o kontakt z adresem info.aptc@anton-paar.com lub z najbliższym przedstawicielem firmy działającym na danym terenie.

 • Najbliższe wydarzenia

  Czy chcesz jak najlepiej i najpełniej wykorzystać zakupione wysokiej precyzji instrumenty w swojej branży? Zarejestruj się w celu wzięcia udziału w wybranym szkoleniu lub warsztatach.

Najnowsze wiadomości

 • 18.04.2018: Warsztaty przygotowywania próbek

  W ramach dwudniowych warsztatów, nasz specjalista do spraw Chemii analitycznej i syntetycznej, dr Christian Trampitsch informował przedstawicieli partnerów handlowych o szerokiej palecie produktów przeznaczonych do przygotowywania próbek oraz roztwarzania wspomaganego technologią mikrofalową. Warsztaty obejmowały także praktyczne sesje wykorzystania omawianych instrumentów oraz szczegółową dyskusję na temat możliwości ich zastosowania w przemyśle petrochemicznym i farmaceutycznym.

  17.04.2018: Przygotowywanie próbek w przemyśle petrochemicznym

  Warsztaty zorganizowane w naszym laboratorium dotyczyły przygotowywania próbek specjalnych, występujących w przemyśle petrochemicznym. Użytkownicy mieli okazję zapoznać się z różnymi metodami prezentowanymi przez dr. Christiana Trampitscha i znacznie ułatwiającymi przygotowywanie próbek oraz oszczędność czasu i nakładów finansowych. 

  16.04.2018: Od godzin do minut: Roztwarzanie mikrofalowe w zamkniętych systemach

  Dr Christian Trampitsch jest specjalistą w dziedzinie chemii analitycznej i syntetycznej i zajmuje się prowadzeniem warsztatów dotyczących przygotowania próbek z zastosowaniem roztwarzania mikrofalowego i wykorzystania tej metody w wielu branżach przemysłowych. Uczestnicy tych warsztatów pochodzili z różnych państw Bliskiego Wschodu i mieli okazję praktycznego zastosowania systemów roztwarzania mikrofalowego.

  15.03.2018: Szkolenie dla sprzedawców w dziedzinie określania charakterystyki próbek

  3 dniowa sesja szkolenia sprzedawców naszych partnerów handlowych i przedstawicieli została przeprowadzona w Centrum Technicznym przez naszych specjalistów. Celem szkolenia było przekazanie zespołowi sprzedaży wszystkich szczegółów technicznych dotyczących rozwiązań technicznych i zastosowań analizatorów wielkości cząstek firmy Anton Paar.

  11.03.2018- Systemy cząsteczek mogą być złożone, ale ich pomiary – nie!

  Celem szkolenia było zapoznanie klientów z nowymi analizatorami wielkości cząstki firmy Anton Paar oraz przedstawienie prostej koncepcji zastosowania analizatorów wielkości cząstki w trybie pomiaru na sucho lub na mokro. Przełączanie między trybami wymagało jedynie naciśnięcia przycisku. Warsztaty były prowadzone przez dr Bernharda Scheichera z firmy Anton Paar GmbH.

  <div/>

  28.02.2018 - Warsztaty dla producentów napojów

  Trzydniowe warsztaty zorganizowane w Anton Paar Middle East Technical Centre prowadzone były przez naszego specjalistę ds. analizy napojów, dr. Shamsula Khana oraz dr Hannes Schleifer. Celem szkolenia było zapoznanie naszych partnerów z szeroką ofertą instrumentów laboratoryjnych i technologicznych firmy Anton Paar dla przemysłu produkcji napojów. Szkolenia takie są elementem wsparcia naszych klientów.

  20.02.2018- Ulepsz parametry destylacji ASTM D86

  Celem warsztatów było przekazanie naszym klientom głębokiej wiedzy dotyczącej warunków udanej destylacji.

  Warsztaty ułatwiły zrozumienie standardowych metod: ASTM D86, D1078, D850, zasada pomiaru systemu “ADU 5” oraz jego zastosowania.

  31.01.2018 - Porady i specjalne zastosowania SVM™

  Celem warsztatów było rozszerzenie wsparcia użytkowników lepkościomierzy SVM. Warsztaty służyły przekazaniu użytkownikom dalszych informacji dotyczących konserwacji oraz pielęgnacji urządzenia, a także porad i wskazówek umożliwiających uniknięcie błędów w zastosowaniu tych urządzeń. Warsztaty obejmowały zarówno sesje wykładowe, jak i praktyczne ćwiczenia laboratoryjne z zastosowaniem naszych instrumentów.

  22.12 2017- Szkolenie serwisowe ProveTec

  W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu usług skierowanych do naszych klientów, staramy się ciągle ulepszać sieć serwisową poprzez organizowanie szkoleń dla naszych inżynierów serwisu. Czterodniowe, wymagające szkolenie serwisowe zostało zorganizowane w Centrum Technicznym dla 6 inżynierów serwisu z różnych państw Bliskiego Wschodu. Inżynierowie serwisu mieli okazję praktycznego pogłębienia wiadomości dotyczących testerów punktu zapłonu, automatycznej jednostki destylacji, RKA5 do konsystencji i kruchości, RapidOxy do stabilności oksydacyjnej, PNR 12 oraz Callisto 100 do własności płynięcia na zimno.

  16.12.2017- Intensywne szkolenie aplikacyjne ADU5

  2 dniowa sesja szkoleniowa dla specjalistów sprzedaży została zorganizowana w Centrum Technicznym i dotyczyła automatycznego aparatu do destylacji. W trakcie szkolenia, uczestnicy mieli okazję praktycznego wykorzystania urządzenia i zdobycia specjalistycznej wiedzy na temat jego obsługi. Uczestnicy mieli także okazję do przeprowadzenia realnych pomiarów różnych próbek petrochemicznych.

  14.12.2017- Szkolenie technologiczne dla sprzedaży Raman

  Szkolenie dotyczące naszej niedawno nabytej gałęzi Raman Technology zostało przeprowadzone dla naszych specjalistów sprzedaży z takich państw, jak Egipt, Liban, Indie, Pakistan, Iran, Dubaj i Jordania. Szkolenie obejmowało podstawy spektroskopii oraz praktyczne zastosowanie instrumentów do pomiaru różnych próbek. Szkolenie prowadziła Katharina Napp oraz Frederik Fleissner z austriackiego oddziału firmy Anton Paar GmbH.

  14.11.2017- Warsztaty dotyczące wyposażenia technologicznego

  W szkoleniu wzięli udział specjaliści ds. Sprzedaży z firmy H A Shah, będącej naszym partnerem dystrybucyjnym na terenie Pakistanu. Szkolenie dotyczyło technicznych aspektów naszych czujników, ich zastosowania w różnych dziedzinach/branżach. Szkolenie było prowadzone przez Shamsula Q Khana z firmy Anton Paar Indie 

  <div/>

  21.09.2017 - Tygodniowe szkolenie RheoCompass

  Inżynierowie ds. Jakości oraz Dyrektorzy Techniczni z firmy Cytech International oraz BYK odwiedzili Centrum Techniczne w celu wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym naszego zaawansowanego oprogramowania RheoCompass. Szkolenie umożliwia  praktyczne zapoznanie się użytkowników końcowych z szerokimi możliwościami tego nowego oprogramowania.

  31.08.2017 - Specjalistyczne szkolenie dla firmy Kenya Pipelie Company

  Technicy laboratoryjni z firmy Kenya Pipeline Company Limited wzięli udział w praktycznym szkoleniu z obsługi gęstościomierza DMA™ 4100 M. Szkolenie umożliwiło znalezienie odpowiedzi na wiele pytań i zapewniło zapoznanie uczestników ze skutecznymi metodami wykorzystania tych instrumentów.

  11.08.2017 - Lepsze wsparcie klientów!

  Firma Anton Paar jest reprezentowana przez partnerów handlowych w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki już przez ponad dwadzieścia lat. Anton Paar Middle East Technical Centre jest nie tylko miejscem organizowania demonstracji i szkoleń dla naszych klientów, lecz zajmuje się także wsparciem i zapewnieniem wzrostu partnerów handlowych firmy Anton Paar i organizacją specjalistycznych szkoleń w celu uzyskania jak najwyższego poziomu obsługi klientów. Przez 2 ostatnie dni, 4 inżynierów z oddziału Anton Paar Türkiye, Naizak Global Engineering Systems oraz BDH Middle East LLC uczestniczyło w warsztatach ADU 5 w celu poszerzenia wiedzy na temat aplikacji i metod.

  07.08.2017 - Praktyczne szkolenie z ADU 5

  2-dniowe warsztaty "Polepszenie parametrów destylacji ASTM D86" zakończyły się sukcesem dzięki wsparciu dr Sorena Draffehna i Ranju Naira. Klienci mogli zapoznać się z zastosowaniem procedury ASTM D86 w celu uzyskania równomiernej destylacji z użyciem ADU 5. Szkolenie umożliwiło także zastosowanie własnych próbek oraz praktyczną obsługę instrumentu. 

   

   

  30.07.2017 - Warsztaty z zaawansowanej reologii dla klientów z branży produkcji asfaltu i bituminów

  Anton Paar Middle East Technical Centre zgromadziło wszystkich, najważniejszych graczy w dziedzinie badań rozwojowych, produkcji i sprzedaży GCC. Celem było zaprezentowanie możliwości wykonania przez system MCR SmartPave firmy Anton Paar do wykonywania najnowszych testów AASHTO oraz związanych z nimi korzyści.

  28.07.2017 - Warsztaty dotyczące stopionych polimerów i DMTA

  Warsztaty "Reologia stopionych polimerów i DMTA” zostały przeprowadzone w Centrum Technicznym firmy Anton Paar dla Bliskiego Wschodu dla klientów i studentów w celu przedstawienia zastosowania technologii pomiarów reologicznych polimerów do ustalenia ich właściwości fizycznych. Dodatkowym elementem było zaprezentowanie możliwości rozwiązania realnych problemów technologicznych, takich jak pękanie stopionej masy, występowanie wad powierzchniowych oraz deformacji narzędzia wtryskowego.

  26.07.2017 - House Full!

  Ponad 15 uczestników szkolenia zapoznało się z szerokimi możliwościami zastosowania wyposażenia dodatkowego reometrów MCR firmy Anton Paar   w ramach "Poszerzonych warsztatów reologicznych", zorganizowanych w Centrum Technicznym firmy Anton Paar dla Bliskiego Wschodu w Dubaju. 

   

   

  06.06.2017 - "Joe Flow" - porady i zalecenia reologiczne

  Zorganizowane 4 czerwca w Centrum Technicznym firmy Anton Paar dla Bliskiego Wschodu były okazją do zapoznania się z poradami i zaleceniami „Joe Flow” dotyczącymi reologii. Wiedza ta zwiększy skuteczność stosowanych systemów reometrycznych. Warsztaty były okazją do praktycznego zastosowania reometrów oraz zapoznania się ze specjalistycznymi aspektami obsługi, przedstawionymi w uproszczony sposób. 

  22.05.2017 - Żywe zainteresowanie warsztatami

  Pierwsze, przeprowadzone 22 maja 2017 roku w Centrum Technicznym firmy Anton Paar dla Bliskiego Wschodu szkolenie „Podstawy reologii” spotkało się z ogromnym zainteresowaniem uczestników. Mogli oni nie tylko zapoznać się z reologią oscylacyjną i rotacyjną, lecz także użyć naszych zaawansowanych reometrów w ramach zajęć praktycznych. Warsztaty były przeznaczone dla użytkowników reometrów oraz dla wszystkich, którzy pragnęli odświeżyć swą wiedzę w tej dziedzinie.

  04.05.2017 - Inauguracja

  W celu zapewnienia wysokiego standardu obsługi dla klientów z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki, firma Anton Paar otworzyła wyposażone w najnowocześniejsze wyposażenie Centrum Techniczne dla Bliskiego Wschodu w Dubaju.

  Inauguracja została przeprowadzona przez dr Friedricha Santnera. Jest on dyrektorem zarządzającym firmy Anton Paar GmbH. Zorganizowane 4 maja 2017 roku wydarzenie odbyło się w obecności kilku najważniejszych klientów oraz partnerów handlowych.

Lokalizacja

 • Anton Paar Middle East Technical Centre
  Office no. R01, Street no. 13,
  Bin Drai Building, Umm Ramool,
  Al Rashidiya, Dubaj

  info.metc[at]anton-paar.com