Anton Paar Certified Service

Serwis i wsparcie bezpośrednio od producenta

Anton Paar Certified Service oferuje serwis, wsparcie i kalibrację przez ekspertów technicznych, przeszkolonych i certyfikowanych bezpośrednio w Anton Paar. Skorzystaj z wykwalifikowanego wsparcia w swoim lokalnym języku w jednym z 86 punktów serwisowych na całym świecie. Wybierając różne pakiety usług, zawsze otrzymujesz dokładnie to, czego potrzebujesz, aby Twoje wyniki były precyzyjne, a inwestycja aktualna – szybka, niezawodna i wysokiej jakości, do której jesteś przyzwyczajony.

Wykorzystaj w pełni swój instrument przez cały cykl jego życia, dbając o niego – dzięki certyfikowanemu serwisowi Anton Paar.

Kontakt

Serwis Anton Paar: Jakie przynosi to korzyści?

 • Zadbaj o dobrą kondycję swoich inwestycji

  Niezależnie od tego, jak intensywnie korzystasz z urządzenia - pomożemy Ci utrzymać ich dobrą formę, a co za tym idzie zapewnić dokładność wyników. Dla każdego urządzenia gwarantujemy minimum 10 lat wsparcia.

  Wykorzystaj w pełni swoje urządzenieprzez cały cykl jego życia dzięki regularnej konserwacji, kontroli działania i kalibracji. Upewnij się, że Twoja inwestycja jest w pełni wykorzystana dzięki aktualnemu oprogramowaniu firmware / oprogramowaniu zewnętrznemu i regularnym ponownym re-kwalifikacjom. Dostępnych jest kilka standardowych opcji usług spełniających większość wymagań dotyczących usług i kwalifikacji – dowiedz się więcej tutaj.

  Bezpośrednie, wykwalifikowane wsparcie

  Zawsze, gdy czegoś potrzebujesz, możesz skontaktować się bezpośrednio z lokalnym działem obsługi.

  Skorzystaj z zalet wykwalifikowanego wsparcia w Twoim lokalnym języku, w Twoim regionie.

 • Przeszkoleni i certyfikowani inżynierowie serwisu

  Niezależnie od tego, do jakiego zastosowania potrzebujesz swojegourządzenia – możesz polegać na certyfikowanych inżynierach serwisu Anton Paar.

  Wszyscy nasi eksperci techniczni są przeszkoleni i certyfikowani bezpośrednio w naszych zakładach produkcyjnych, aby mieć pewność, że posiadają oni najwyższą możliwą wiedzę i doświadczenie w zakresie danegourządzenia.

  Każda usługa jest dokumentowana za pomocą protokołów zgodnych z wymaganiami producenta.

  W Twojej lokalizacji

  Gdziekolwiek się znajdujesz, w pobliżu zawsze jest inżynier serwisu Anton Paar.

  Posiadając ponad 350 certyfikowanych ekspertów technicznych w 86 krajach na całym świecie, czas reakcji na miejscu jest krótszy niż 24 godziny*

*w zależności od Umowy o poziomie usług (SLA)

 

 

Punkty serwisowe Anton Paar na całym świecie

Przeszkolony i certyfikowany inżynier serwisu jest blisko Ciebie w ponad 86 krajachna całym świecie. 

Wybierz spółkę Anton Paar
Oddziały główne
Oddziały podrzędne
Lokalni przedstawiciele

Oferty usług i wsparcia

Pakiet serwisowy

Jedna wizyta serwisu Anton Paar, obejmująca:

 • Robociznę i koszty podróży
 • Wymianę zwykłych części zużywalnych
 • Kontrolę działania i regulację układów elektrycznych i mechanicznych (w razie potrzeby)
 • Kontrolę warunków zewnętrznych
 • Wsparcie telefoniczne i za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • Wyznaczanie priorytetów dla wszystkich czynności serwisowych

Dodatkowo w przypadku wszystkich urządzeń wymagających kalibracji:

 • Kalibracja z zastosowaniem certyfikowanych i identyfikowalnych wzorcówzgodnie z raportem serwisowym (obejmująca jedną temperaturę i jeden wzorzec; kalibracje obejmujące więcej temperatur i wzorców są dostępne na życzenie)

Dodatkowo w zależności od potrzeb można wybrać następujące pozycje:

 • Jedna usługa serwisowa w siedzibieAnton Paar
 • Jedno sprawdzenie i kontrola działania przez pracowników Anton Paar
 • Kalibracja zgodnie z normą ISO 17025
 • Przedłużenie gwarancji o jeden rok
 • Pokrycie kosztów naprawy*
 • Szkolenie operatorów
 • Zmiana lokalizacji urządzenia Anton Paar i kontrola pomiaru

* W zależności od rodzaju zawartej umowy serwisowej


Firma Anton Paar może zaoferować różne umowy serwisowe dostosowane do Twoich specyficznych wymagań. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat usług serwisowych dostosowanych do Twoich potrzeb.

Wzorcowanie według normy ISO 17025

Anton Paar kalibruje gęstość i temperaturę mierników gęstości (w tym szeregu wycofanych urządzeń) zgodnie z normą ISO 17025. Wszystkie ważne informacje na temat usługi kalibracji ISO 17025 można znaleźć tutaj

Zakres akredytacji
Parametr Gęstość cieczy
Zakres gęstości 650 kg/m³ do 1550 kg/m³
Najmniejsza osiągalna niepewność (w zależności od urządzenia i cieczy referencyjnej): 0,02 kg/m³
Warunki pomiaru od 15°C do 50°C
1,013 barów

Kwalifikacja farmaceutyczna

Stosowanie niektórych urządzeń w przemyśle farmaceutycznym wymaga szczególnych kwalifikacji i dokumentacji. Nasz pakiet kwalifikacji farmaceutycznych (PQP) obejmuje procedurę kwalifikacji specyficzną dla danego urządzenia zgodnie z <1058>modelem</1058> USP <1058>4Q, a ponadto obejmuje:

 • Analizę ryzyka
  listy kontrolne 21CFR część 11, listę odchyleń, macierz identyfikowalności, SOP
 • PQP-S (Smart)
  dla klientów, którzy muszą przestrzegać normy GAMP 5 i GMP, ale nie muszą zachować zgodności z normą 21 CFR część 11.
 • Ponowna kwalifikacja
  Kwalifikacja urządzenia nie jest procedurą jednorazową. Zależnie od przyczyny ponownej kwalifikacji (np. ponowna kwalifikacja coroczna, zmiana lokalizacji, aktualizacja oprogramowania itp.) utworzony zostaje odpowiednio dostosowany dokument.

Zapytaj o cenę

Autoryzowany serwis: Jakość Anton Paar

Proces serwisowy z certyfikatem ISO 9001

Procesy w ramach usługi Anton Paar Global Service są zintegrowane z systemem zarządzania jakością certyfikowanym zgodnie z normą ISO 9001.

Certyfikaty serwisowe inżynierów

Każdy pracownik Anton Paar Service Professional jest certyfikowany zgodnie z programem szkoleniowym Anton Paar. Każdy inżynier przechodzi szkolenia dotyczące danej liniiurządzeń , dostosowane do potrzeb klienta, aby zapewnić skuteczne rozwiązanie problemu podczas interwencji serwisowych. Ponowna kwalifikacja inżynierów zapewnia aktualność szkolenia. Certyfikaty mogą być dostarczone do klienta na życzenie