Coraz silniejsza pozycja dzięki najszerszej na świecie ofercie

Analizatory adsorpcji

Te kompaktowe, w pełni automatyczne analizatory dokonują precyzyjnych pomiarów adsorpcji fizycznej gazów, chemisorpcji oraz izoterm adsorpcji pary w celu precyzyjnego ustalenia wielkości porów, pola powierzchni oraz specyficznych interakcji pomiędzy gazami i ciałami stałymi. Wszystkie te parametry są istotne dla optymalizacji produkcji lub doboru adsorbentów, katalizatorów, farmaceutyków, akumulatorów oraz innych materiałów porowatych.

Analizator gęstości ciał stałych

Analizatory gęstości ciał stałych uzyskują najwyższy poziom dokładności dla szerokiego zakresu wielkości próbek. Piknometry gazowe umożliwiają uzyskanie dokładnych wyników dla dowolnego typu stosowanych celi pomiarowych. Analizatory gęstości nasypowej mogą korzystać z szeregu cylindrów o stopniowanej wielkości, co umożliwia ich dostosowanie do wymagań różnych standardów. Miniaturowe mieszalniki karuzelowe gwarantują wytwarzanie reprezentatywnych próbek w dużych ilościach.

Porometry i porozymetry

To unikalna zaleta wśród dostępnych na rynku urządzeń: Znajdź urządzenie do pomiaru typu porowatości i wielkości porów od jednego dostawcy. Łatwe w obsłudze porometry kapilarno-przepływowe są w stanie dokładnie zmierzyć pory przelotowe w materiałach filtracyjnych. Łatwe w obsłudze i bezpieczne podczas użytkowania porozymetry rtęciowe opisują rozkład wielkości oraz objętość porów dostępnych na zewnętrznej powierzchni materiału.