UltraFoam oraz PentaFoam

Precyzyjna analiza pianek

Model UItraFoam jest wyposażony w jedną stację, model PentaFoam posiada pięć stacji. Oba piknometry wykorzystują piknometrię gazu do pomiaru i obliczenia zawartości otwartej i zamkniętej celi, sprężalności oraz pękania komórek próbek piankowych. Zastosowanie piknometrii gazu zamiast innych metod gwarantuje zgodność z odpowiednimi, międzynarodowymi standardami. W szczególności, piknometry UltraFoam oraz PentaFoam wyróżniają się zintegrowanymi funkcjami obliczeniowymi i standardowymi metodami testowania. Dodatkową zaletą jest wyposażenie w funkcję asystenta oprogramowania, ułatwiającego uzyskanie zgodności ustawień i pomiarów.

Wyślij wiadomość Pobierz broszurę

Parametry techniczne

PentaFoam 5200e
Objętość celi pomiarowej Dokładność Powtarzalność
135 cm³ <±0,02 % <±0,01 %
50 cm³ <±0,03 % <±0,015 %
10 cm³ <±0,2 % <±0,1 %
UltraFoam 1200e
Objętość celi pomiarowej Dokładność Powtarzalność
135 cm³ <±0,02 % <±0,01 %
135 cm³ <±0,02 % <±0,01 %
10 cm³ <±0,03 % <±0,015 %

Anton Paar Certified Service

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
Dalsze informacje

Dokumenty