Zalecane wyniki

 • SAXSpoint interior
 • SAXSpoint 2.0
 • SAXSpoint with ASX
 • SAXSpoint Dual Source

Stanowisko laboratoryjne SAXS/WAXS/GISAXS SAXSpoint 2.0

Nieograniczone możliwości analizy materiałów nanostrukturalnych na niemalże synchrotronicznym poziomie

SAXSpoint 2.0 to narzędzie do analiz SAXS/WAXS/GISAXS nanostruktur w warunkach laboratoryjnych. Skorzystaj z możliwości łatwej, nieniszczącej analizy właściwości materiałów i interakcji w skali nano. Urządzenie jest przydatne do analizy materiałów anizotropowych i powierzchni nanostrukturalnych niemalże wszystkich materiałów. Umożliwia to określenie wielkości cząstek, rozkładu wielkości, kształtu zmian strukturalnych oraz zjawisk dynamicznych. Zaawansowane oprogramowanie umożliwia automatyczną pracę i analizę danych.

Skontaktuj się WYSZUKIWARKA DOKUMENTÓW

Kluczowe cechy

Idealne wyniki dzięki zastosowaniu kolimacji punktowej i czujników HPC.

Idealne wyniki dzięki zastosowaniu kolimacji punktowej i czujników HPC.

Stanowisko SAXSpoint 2.0 jest wyposażone w doskonałe źródło promieniowania rentgenowskiego o wysokiej czystości widmowej i nierozpraszającą kolimację wiązki. Uzyskiwanie idealnych wyników w przeciągu minut możliwe jest dzięki zastosowaniu wydajnych standardów oraz źródeł promieniowania rentgenowskiego MetalJet microfocus oraz elementów optycznych o wysokiej precyzji.
Urządzenie posiada najnowocześniejsze, hybrydowe liczniki fotonów (HPC), zapewniając krótki czas pomiaru oraz wysoką jakość wyników SAXS/WAXS/GISAXS i analiz materiałów nanostrukturalnych. Niespotykana rozdzielczość uzyskiwana jest dzięki wyrafinowanej konfiguracji urządzenia. Pozwala ona na analizę struktur do wielkości 310 nm.

Łatwa codzienna eksploatacja w warunkach laboratoryjnych Funkcje TrueFocus i Stagemaster

Łatwa codzienna eksploatacja w warunkach laboratoryjnych Funkcje TrueFocus i Stagemaster

Automatyzacja rutynowych zadań w celu przyspieszenia przebiegu pomiarów to standardowa zaleta systemu laboratoryjnego SAXSpoint 2.0. Funkcja TrueFocus, automatyczna i precyzyjna regulacja wszystkich komponentów toru promieniowania rentgenowskiego i etapów próbki dokonuje się po naciśnięciu przycisku.
Funkcja Stagemaster automatycznie rozpoznaje stosowany etap i odpowiednio konfiguruje system. Wraz z zastosowaniem funkcji TrueFocus gwarantuje to uzyskiwanie najlepszych wyników dla danej konfiguracji pomiarowej. Skorzystaj z automatyzacji pomiarów stosując automatyczne podajniki ASX do próbek ciekłych, takich jak roztwory lub próbki biologiczne. Automatyczne podajniki ASX mogą przenosić nawet 192 próbki. Opcja chłodzenia pozwala na zastosowanie do próbek o szczególnej wrażliwości.

Integracja SAXS i WAXS: TrueSWAXS

Integracja SAXS i WAXS: TrueSWAXS

Skorzystaj z danych SAXS i WAXS bez konieczności ponownego ustawiania SAXSpoint 2.0. Zastosuj TrueSWAXS. Uzyskaj dane szeroko- i wąskokątowe na podstawie badania tej samej próbki oraz, jednocześnie, danych rozproszonych dla kątów do 60° 2Ѳ.
Umożliwia to sporządzenie charakterystyki struktury cząstek oraz grup cząstek/molekuł oraz struktury na poziomie atomowym próbki w ramach jednego badania. Funkcja TrueSWAXS pozwala na uzyskanie tych wszystkich informacji strukturalnych na podstawie jednej i tej samej próbki.

Różne możliwości konfiguracji etapów próbek to szeroki zakres aplikacji

Różne możliwości konfiguracji etapów próbek to szeroki zakres aplikacji

Wybór określonej fazy próbki z szerokiej gamy możliwości umożliwia przeprowadzenie niemalże dowolnej analizy materiału nanostrukturalnego w różnych warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Skorzystaj z niespotykanej uniwersalności konfiguracji pomiarowej.

 • Etapy TC: badania przy temperaturze kontrolowanej w zakresie od -150 °C do 600 °C
 • Etap wilgotności: analiza w warunkach określonej wilgotności względnej oraz temperatury
 • Etap GISAXS/GIXD: badania powierzchni nanostrukturalnych i cienkich powłok w próżni lub z zastosowaniem unikalnego moduł ogrzewania GISAXS Heating Module (do 500 °C)
 • VarioStage: automatyczne badania z podajnikami z kontrolą temperatury (próbki z wielu ciał stałych/pasty/próbki ciekłe lub próbki kapilarne)
 • Etap rozciągania: analiza włókien nanostrukturalnych w określonych warunkach mechanicznych. Definiowane przez użytkownika etapy badania próbek.
 •  

Najkrótsza droga do wyników: wydajne oprogramowanie do sterowania i analizy danych

Najkrótsza droga do wyników: wydajne oprogramowanie do sterowania i analizy danych

Wysokiej klasy oprogramowania SAXSdrive™ i SAXSanalysis™ umożliwiają stosowanie automatycznych procedur roboczych, takich jak ustawienia i regulacje pomiarowe. Jest to niezbędny element kompleksowej analizy danych. Wykonaj pomiary seryjne z zastosowaniem automatycznego próbkowania, skanów temperatury oraz analiz czasowych. Wykonaj analizy zestawów danych 1D i 2D za pomocą szablonów użytkownika. Ustalenie parametrów takich jak promień wirowania (RG), wielkość cząstek, stała Poroda, powierzchnia właściwa, wykres Kratkiego itp. to standardowe elementy funkcjonalności SAXSanalysis™. Dostępne są funkcje badania zaawansowanych właściwości struktury (PCG), obejmujących wielkość cząstek, rozkład wielkości, kształt i strukturę wewnętrzną, IFT oraz techniki dekonwolucji.

Specyfikacja techniczna

X-ray source   
 • Primux 100 micro microfocus X-ray source (Cu, Mo)
 • Optional dual (Cu and Mo) microfocus X-ray source
 • High-performance Ga MetalJet source
X-ray optics and
collimation
 • Custom-designed ASTIX optics (fully evacuated)
 • Automated scatterless beam collimation (fully evacuated)
 
Sample stages/
Autosamplers
 • TCStage temperature-controlled stages
 • GISAXS stage with heating option
 • Tensile Stage with heating/cooling option
 • Humidity Stage
 • Temperature-controlled autosamplers for multiple solid and liquid samples
 • ASX autosampler for up to 192 liquid samples
 • Customized stages on request
Special features
 • TrueFocus: self-alignment with X-ray beam
 • TrueSWAXS: simultaneous SWAXS studies up to 60° 2Ѳ
 • StageMaster: YZ stage with auto-recognition of sample stages
Temperature range
Atmosphere
-150 °C ... +600 °C, ±0.1 °C
Vacuum, air, inert gas, humidity
(reactive gases on request)
Sample holders

 • Quartz capillary for liquids
 • Low-parasitics SiN cell
 • Sample holder for solids
 • PasteCell for viscous and powder samples
 • RotorCell for sample spinning
 • High-pressure cells
 • μ-Cell for small sample volumes
 • FlowCell/TubeCell for automation
 • Osmotic cell
 • Customized solutions on request
 
Measurement time <1 minute to 30 minutes (typical)
Detectors 2D EIGER R series Hybrid Photon Counting (HPC) detectors
High-resolution WAXS module (EIGER2 R series)
Accessible
q-range
0.02 nm⁻¹ to 40.7 nm⁻¹
310 nm > d > 0.15 nm
Software SAXSdrive™ measurement and acquisition software
SAXSanalysis™ data processing and analysis software
Advanced data interpretation software (PCG)
Dimensions (footprint) 2.7 m x 0.9 m (Microsource version, L x W)
3.6 m x 0.9 m (MetalJet version, L x W)

Dokumenty

Akcesoria

TWÓJ WYBÓR: WYCZYŚĆ WSZYSTKIE FILTRY X
Branże
BRANŻA
Normy
Pokazuje od do z