• SAXSpoint interior
 • SAXSpoint 2.0
 • SAXSpoint with ASX
 • SAXSpoint Dual Source

Stanowisko laboratoryjne SAXS/WAXS/GISAXS SAXSpoint 2.0

Nieograniczone możliwości analizy materiałów nanostrukturalnych na niemalże synchrotronicznym poziomie

SAXSpoint 2.0 to narzędzie do analiz SAXS/WAXS/GISAXS nanostruktur w warunkach laboratoryjnych. Skorzystaj z możliwości łatwej, nieniszczącej analizy właściwości materiałów i interakcji w skali nano. Urządzenie jest przydatne do analizy materiałów anizotropowych i powierzchni nanostrukturalnych niemalże wszystkich materiałów. Umożliwia to określenie wielkości cząstek, rozkładu wielkości, kształtu zmian strukturalnych oraz zjawisk dynamicznych. Zaawansowane oprogramowanie umożliwia automatyczną pracę i analizę danych. Skontaktuj się z nami bezpośrednio, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat najnowszych osiągnięć, opcji i niestandardowych rozwiązań.

Wyślij wiadomość Wyszukiwarka dokumentów

Najważniejsze funkcje

Idealne wyniki dzięki zastosowaniu kolimacji punktowej i czujników HPC.

Idealne wyniki dzięki zastosowaniu kolimacji punktowej i czujników HPC.

Stanowisko SAXSpoint 2.0 jest wyposażone w doskonałe źródło promieniowania rentgenowskiego o wysokiej czystości widmowej i nierozpraszającą kolimację wiązki. Wyposażone w świetne standardy lub źródła promieniowania rentgenowskiego microfocus MetalJet i dostosowaną precyzyjną optykę zapewnia doskonałe rezultaty w ciągu kilku minut.
W połączeniu z najnowszymi hybrydowymi detektorami liczącymi (HPC) umożliwia krótkie czasy pomiaru i wysokiej jakości wyniki SAXS/WAXS/GISAXS dla idealnej analizy materiałów nanostrukturalnych. Niespotykana rozdzielczość uzyskiwana jest dzięki wyrafinowanej konfiguracji urządzenia. Pozwala ona na analizę struktur do wielkości 310 nm.

Łatwa codzienna eksploatacja w warunkach laboratoryjnych Funkcje TrueFocus i Stagemaster

Łatwa codzienna eksploatacja w warunkach laboratoryjnych Funkcje TrueFocus i Stagemaster

Automatyzacja rutynowych zadań w celu przyspieszenia przebiegu pomiarów to standardowa zaleta systemu laboratoryjnego SAXSpoint 2.0. Dzięki TrueFocus jednym naciśnięciem przycisku uzyskuje się automatyczne i precyzyjne wyrównanie wszystkich komponentów rentgenowskich i etapów próbkowania.
Stagemaster automatycznie rozpoznaje, który etap jest zaimplementowany i odpowiednio konfiguruje system, umożliwiając wraz z TrueFocus najlepszy możliwy wynik dla konfiguracji pomiaru. Skorzystaj z automatyzacji pomiarów stosując automatyczne podajniki ASX do próbek ciekłych, takich jak roztwory lub próbki biologiczne. Automatyczne podajniki ASX mogą przenosić nawet 192 próbki. Opcja chłodzenia pozwala na zastosowanie do próbek o szczególnej wrażliwości. 

Integracja SAXS i WAXS: TrueSWAXS

Integracja SAXS i WAXS: TrueSWAXS

Skorzystaj z danych SAXS i WAXS bez konieczności ponownego ustawiania SAXSpoint 2.0. Zastosuj TrueSWAXS. Uzyskaj dane szeroko- i wąskokątowe na podstawie badania tej samej próbki oraz, jednocześnie, danych rozproszonych dla kątów do 60° 2Ѳ.
Umożliwia to sporządzenie charakterystyki struktury cząstek oraz grup cząstek/molekuł oraz struktury na poziomie atomowym próbki w ramach jednego badania. Funkcja TrueSWAXS pozwala na uzyskanie tych wszystkich informacji strukturalnych na podstawie jednej i tej samej próbki.

Różne możliwości konfiguracji etapów próbek to szeroki zakres aplikacji

Różne możliwości konfiguracji etapów próbek to szeroki zakres aplikacji

Wybór określonej fazy próbki z szerokiej gamy możliwości umożliwia przeprowadzenie niemalże dowolnej analizy materiału nanostrukturalnego w różnych warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Skorzystaj z niespotykanej uniwersalności konfiguracji pomiarowej.

 • Etapy TC: badania przy temperaturze kontrolowanej w zakresie od -150 °C do 600 °C
 • Etap wilgotności: analiza w warunkach określonej wilgotności względnej oraz temperatury
 • Etap GISAXS/GIXD: badania powierzchni nanostrukturalnych i cienkich powłok w próżni lub z zastosowaniem unikalnego moduł ogrzewania GISAXS Heating Module (do 500 °C)
 • VarioStage: automatyczne badania z podajnikami z kontrolą temperatury (próbki z wielu ciał stałych/pasty/próbki ciekłe lub próbki kapilarne)
 • Etap rozciągania: analiza włókien nanostrukturalnych w określonych warunkach mechanicznych. Definiowane przez użytkownika etapy badania próbek.
Najkrótsza droga do wyników: wydajne oprogramowanie do sterowania i analizy danych

Najkrótsza droga do wyników: wydajne oprogramowanie do sterowania i analizy danych

Wysokiej klasy oprogramowania SAXSdrive™ i SAXSanalysis™ umożliwiają stosowanie automatycznych procedur roboczych, takich jak ustawienia i regulacje pomiarowe. Jest to niezbędny element kompleksowej analizy danych. Wykonaj pomiary seryjne z zastosowaniem automatycznego próbkowania, skanów temperatury oraz analiz czasowych. Wykonaj analizy zestawów danych 1D i 2D za pomocą szablonów użytkownika. Ustalenie parametrów takich jak promień wirowania (RG), wielkość cząstek, stała Poroda, powierzchnia właściwa, wykres Kratkiego itp. to standardowe elementy funkcjonalności SAXSanalysis™. Dostępne są funkcje badania zaawansowanych właściwości struktury (PCG), obejmujących wielkość cząstek, rozkład wielkości, kształt i strukturę wewnętrzną, IFT oraz techniki dekonwolucji.

Parametry techniczne

Źródło promieniowania rentgenowskiego 
 • Źródło promieniowania rentgenowskiego Primux 100 micro microfocus (Cu, Mo)
 • Opcjonalne podwójne źródło promieniowania rentgenowskiego microfocus (Cu i Mo)
 • Wysokowydajne źródło Ga MetalJet
Optyka rentgenowska i
kolimacja
 • Specjalnie zaprojektowana optyka ASTIX (całkowicie wyprowadzona)
 • Zautomatyzowana nierozpraszająca kolimacja wiązki (całkowicie wyprowadzona)
Stoliki na próbki/
automatyczne podajniki
 • Stoliki na próbki ze sterowaniem temperaturą TCStage
 • Stolik GISAXS z opcją podgrzewania
 • Stolik do rozciągania z opcją ogrzewania/chłodzenia
 • Stolik do oznaczania wilgotności
 • Podajniki badania wielu próbek stałych i płynnych z regulacją temperatury
 • Podajniki ASX do 192 próbek płynów
 • Specjalne stoliki dostępne na życzenie
Szczególne cechy
 • TrueFocus: samowyrównanie za pomocą wiązki rentgenowskiej
 • TrueSWAXS: jednoczesne badania SWAXS do 60° 2Ѳ
 • StageMaster: Stolik YZ i automatyczne rozpoznawanie stolików na próbki
 • Opcja detektora ruchomego
 • Opcja modułu WAXS o wysokiej rozdzielczości
 • Opcja USAXS
Zakres temperatur
Atmosfera
-150 °C ... +600 °C, ±0,1 °C
próżnia, powietrze, gaz obojętny, wilgotność
(obsługa gazów reaktywnych na żądanie)
Uchwyty próbki

 • Kwarcowa kapilara na ciecze
 • Cela SiN o niskim oddziaływaniu pasożytniczym
 • Uchwyt na ciała stałe
 • Cela do past dla lepkich próbek i proszków
 • Cela rotorowa do wirowania próbki
 • Cela wysokociśnieniowa
 • Cela μ do próbek o małych pojemnościach
 • Cela przepływowa/rurowa do automatyzacji
 • Cela osmotyczna
 • Specjalne rozwiązania dostępne na życzenie
Czas pomiaru od poniżej 1 minuty do 30 minut (w normalnych warunkach)
Detektory Detektory serii 2D EIGER R z hybrydową technologią zliczania fotonów (HPC)
Moduł WAXS o wysokiej rozdzielczości (seria EIGER2 R)
Dostępny zakres
q
0,02 nm⁻¹ to 40,7 nm⁻¹
310 nm > d > 0,15 nm
Oprogramowanie Oprogramowanie SAXSdrive™ do wykonywania pomiarów i gromadzenia danych
Oprogramowanie SAXSanalysis™ do analizy i przetwarzania danych
Oprogramowanie do zaawansowanej interpretacji danych (PCG)
Wymiary (podstawa) 2,7 m x 0,9 m (wersja Microsource, dł. x szer.)
3,6 m x 0,9 m (wersja MetalJet version, dł. x szer.)
Skontaktuj się z nami bezpośrednio, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat najnowszych osiągnięć, opcji i niestandardowych rozwiązań.

Anton Paar Certified Service

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
 • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
 • Qualified support in your local language
 • Protection for your investment throughout its lifecycle
Dalsze informacje

Dokumenty

Akcesoria

Twój wybór:: Wyczyść wszystkie filtry X
Branża
Grupa branżowa
Standardy
Wyświetlono do z