The pressure sensor accessory allows for precise reaction control within the reference vessel of Rotor 16MF100 or Rotor 16HF100. The pressure data is transferred to the oven via infrared signal. If required, the pressure sensor accessory can be upgraded to a pressure/temperature sensor accessory.

Opcjonalny czujnik do pomiaru ciśnienia

Opatentowany opcjonalny czujnik do pomiaru ciśnienia (patent US 5,601,745) umożliwia precyzyjne sterowanie reakcjami w naczyniu wzorcowym rotorów 16MF100 i 16HF100. Dane ciśnienia są przesyłane do pieca sygnałem podczerwieni. W razie potrzeby opcjonalny czujnik do pomiaru ciśnienia można rozbudować do czujnika do pomiaru ciśnienia i temperatury.

Wyślij wiadomość

Najważniejsze funkcje

  • pomiar ciśnienia w zakresie do 86 bar (1250 psi)
  • niezrównana odporność chemiczna i mechaniczna

Anton Paar Certified Service

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
Dalsze informacje