The Multiwave PRO microwave reaction system serves two groups: professionals in trace analysis and synthetic chemistry.

Moduł bezpieczeństwa SOLV

Moduł bezpieczeństwa SOLV jest wymagany do bezpiecznego przeprowadzania ekstrakcji rozpuszczalnikowej i syntezy wspomaganej mikrofalami w systemie Multiwave 5000. Monitoruje przepływ powietrza w komorze urządzenia i dopilnowuje, żeby stężenie potencjalnych par rozpuszczalników nie przekraczało granicznych poziomów bezpieczeństwa. Jakiekolwiek zakłócenie przepływu powietrza skutkuje natychmiastowym odcięciem mocy mikrofal.

Wyślij wiadomość

Najważniejsze funkcje

  • Niezawodność gwarantująca maksymalne bezpieczeństwo
  • Brak konieczności kalibracji
  • Możliwość montażu w już pracującym urządzeniu

Anton Paar Certified Service

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
Dalsze informacje