Litesizer 500

Analiza cząstek za pomocą jednego kliknięcia

Litesizer 500 to aparat do charakteryzowania nano- i mikrocząstek w roztworach dyspersyjnych i innych. Określa rozmiar cząstek, potencjał zeta i masę cząsteczkową za pomocą pomiarów dynamicznego rozpraszania światła (DLS – dynamic light scattering), elektroforetycznego rozpraszania światła (ELS – electrophoretic light scattering) i statystycznego rozpraszania światła (SLS – static light scattering).
Ponadto, Litesizer 500 jest jedynym analizatorem cząstek bazującym na DLS, pozwalającym na wykonanie bezpośredniego pomiaru współczynnik załamania próbki.
Szczególną zaletą modelu Litesizer 500 jest jego genialnie proste oprogramowanie. Stworzyliśmy prosty przepływ pracy, gdzie parametry wejściowe, wyniki i analizy mieszczą się na jednej stronie: Możesz skonfigurować eksperymenty w ciągu kilku sekund i prowadzić analizy, generować raporty oraz uzyskać wszystko, czego potrzebujesz jednym naciśnięciem przycisku.

Wyślij wiadomość Wyszukiwarka dokumentów

Podstawowe charakterystyki

Automatyczny pomiar ciągłej transmitancji

Transmitancja dostarcza informacji na temat próbki i umożliwia automatyczną optymalizację parametrów pomiarowych (kąt, ogniskowa oraz czas trwania pomiaru).

Precyzyjne określenie współczynnika załamania światła

W przypadku większości analizatorów cząstek parametr ten musi być wyznaczony za pomocą zewnętrznego źródła, tymczasem Litesizer 500 jest w stanie dokonać pomiaru współczynnika załamania światła dla długości fali i temperatury danego eksperymentu. Gwarantuje to najwyższą dokładność wyniku pomiaru wielkości cząstek oraz potencjału zeta we wszystkich warunkach eksperymentalnych.

Litesizer 500 wyznacza współczynnik załamania rozpuszczalnika z dokładnością ±0.5 %, zgodnie z definicją ISO 22412:2017 dotyczącą dokładności współczynnika załamania koniecznej dla DLS. 

Pomiary wielkości cząstek: Niezrównana rozdzielczość

Problem kilku różnych rozmiarów cząstek w jednej zawiesinie można dokładnie rozwiązać dzięki rozwiniętym algorytmom oprogramowania.

cmPALS – nowa, objęta ochroną patentową technologia określania potencjału zeta

Technologia cmPALS (patent europejski 2 735 870) pozwala na wykonywanie pomiarów przy znacznie niższym polu elektrycznym oraz w znacznie krótszym czasie. Umożliwia to stabilne pomiary nawet bardzo wrażliwych próbek.

Unikalna rurka kapilary w kształcie litery Ω do określania potencjału zeta

Większa stabilność i powtarzalność pomiarów dzięki zastosowaniu kapilary w kształcie litery Ω w kuwecie.

Genialnie proste oprogramowanie Kalliope™

Oprogramowanie Kalliope™ to intuicyjna procedura o schemacie mieszczącym się na jednej stronie. Wszystkie parametry wejściowe, pomiary oraz analizy są pod ciągłą kontrolą. Oprogramowanie Kalliope™ jest całkowicie zgodne z przepisami US FDA 21 CFR część 11.

Dane techniczne

Ogólna specyfikacja
Zakres regulacji temperatury 0 °C–90 °C
Źródło światła Laser półprzewodnikowy / 40 mW, 658 nm
Czas rozgrzewania lasera 6 min
Temperatura otoczenia podczas pracy 10 °C-35 °C
Wymiary (szer. x gł. x wys.) 460 mm, 485 mm, 135 mm
Masa Około 18 kg (40 lbs)
Specyfikacja pomiaru wielkości cząstek
Zakres pomiaru 0,3 nm–10 µm* (średnica cząstek)
Minimalna ilość próbki 12 µl
Czułość
Minimalne stężenie 0,1 mg/ml (lizozym)
Maksymalne stężenie 50 % m/v (w zależności od próbki)
Dokładność Lepsza niż +/-2 % w standardach NIST
Powtarzalność Lepsza niż +/-2 % w standardach NIST
Kąty pomiarowe 15°, 90°, 175°
Specyfikacja pomiaru potencjału zeta
Zakres pomiaru >= +/- 1000 mV
Zakres mobilności 10 -11 m²/V.s do 2 x 10 -7 m²/V.s
Zakres wielkości 3,8 nm – 100 µm
Minimalna objętość próbki 50 µL (w zależności od lepkości próbki)
Czułość 0,1 mg/ml (lizozym)
Maksymalne stężenie próbki 70 % w/v
Dokładność +/- 10 %
Powtarzalność +/- 3 %
Maksymalna przewodność próbki 200 mS/m
Specyfikacja pomiar masy cząsteczkowej
Zakres pomiaru (masowy) 980 Da–20 MDa
Zakres pomiaru (wielkość cząstek) do 40 nm (średnica)
Najniższy poziom stężenia 0,1 mg/ml (lizozym)
Dokładność +/-10 %
Powtarzalność +/-5 %
Kąt pomiarowy 90°
Specyfikacja transmitancji
Dokładność Lepsza niż +/-1 %
Czas pomiaru 10 s
Minimalna ilość próbki 15 µl
Parametry współczynnika załamania
Zakres pomiaru od 1,28 do 1,50
Dokładność +/-0,5 %
Minimalna ilość próbki 1 ml

* w warunkach laboratoryjnych

Standardy

A

ASTM D4001-13
ASTM E2490-09
ASTM E2865-12

I

ISO 13099-2
ISO 22412

U

USP 729

Certyfikowany serwis Anton Paar

Jakość Anton Paar w zakresie obsługi i wsparcia:
  • Ponad 350 certyfikowanych przez producentów ekspertów technicznych na całym wiecie
  • Profesjonalne wsparcie w języku lokalnym
  • Ochrona inwestycji w całym cyklu życia
Dowiedz się więcej

Dokumenty

Akcesoria

Twój wybór:: Wyczyść wszystkie filtry X
Branża
Branża przemysłu
Standardy
Wyświetlono do z

Podobne produkty