• The all-purpose calibration unit enables checks and calibrations of all types of temperature sensors used in Multiwave PRO and Multiwave ECO. Calibration of the temperature sensors using the calibration unit maintains the accuracy of the temperature measurement in order to comply with GLP and to extend the lifetime of the reaction vessels.
  • The T-probe is an immersing sensor for accurate temperature measurement and temperature control inside the reaction vessel of Rotor 8NXF100 and Rotor 8NXQ80 for Multiwave PRO.
  • The temperature probe, protected by a stable and resistant sapphire tube, performs accurate measurements in the solution, while the pressure measuring cell is not in contact with the sample. Both pressure and temperature data are transferred to the oven via infrared signal.

Jednostka kalibracyjna

Uniwersalna jednostka kalibracyjna umożliwia kontrolowanie i kalibrowanie wszelkiego rodzaju czujników temperatury stosowanych w systemach Multiwave PRO i Multiwave ECO. Kalibrowanie czujników temperatury z wykorzystaniem jednostki kalibracyjnej pozwala utrzymywać dokładność pomiaru temperatury na poziomie zgodnym z wymaganiami dobrych praktyk laboratoryjnych (GLP) oraz przyczynia się do wydłużenia okresu eksploatacji naczyń reakcyjnych. Kalibrację ułatwia wsparcie programowe.

Wyślij wiadomość

Najważniejsze funkcje

  • wspierane programowo kontrolowanie i kalibrowanie wszelkiego rodzaju czujników temperatury
  • kontrola i kalibracja dokładności czujnika w czasie poniżej 20 minut
  • automatyczny zapis danych kalibracji w bibliotekach czujników systemów Multiwave PRO i Multiwave ECO

Anton Paar Certified Service

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
Dalsze informacje