Analizator piwa PBA-B M

PBA-B Mokreśla zawartość alkoholu, ekstraktu brzeczki podstawowej, CO2, gęstość oraz inne istotne parametry związane z jakością wszystkich rodzajów piwa, włącznie z piwami nisko- i bezalkoholowymi. Opcjonalnie oznaczane mogą być również stężenie O2, mętność, pH i barwa. Przygotowywanie próbek nie jest konieczne. Badana substancja jest pobierana bezpośrednio z opakowania. Wyposażenie urządzenia PBA-B  M w moduł pomiarowy stężenia alkoholu Alcolyzer Beer ME Heavy Duty umożliwia pracę systemu w obszarach produkcyjnych.

Wyślij wiadomość Wyszukiwarka dokumentów

Podstawowe charakterystyki

Możliwość pracy w laboratorium lub bezpośrednio w obszarach produkcyjnych

 • Konfiguracja systemu zgodna z indywidualnymi wymaganiami
 • Analiza próbek w miejscu butelkowania
 • Wyniki za naciśnięciem jednego przycisku

Przeprowadzanie analizy nawet siedmiu parametrów w ramach pojedynczego cyklu pomiarowego

 • oznaczenie wszystkich parametrów na podstawie zaledwie 120 do 150 ml próbki
 • Opcjonalny pomiar stężenia O2, mętności, pH i barwy
 • Pomiary piwa, napojów piwnych oraz cydrów, a także piw nisko- i bezalkoholowych

Uzyskanie wysoce precyzyjnych wyników zajmuje zaledwie 4 minuty

 • Doskonałe wyniki po upływie zaledwie 4 minut i bez konieczności przygotowywania próbek
 • Oznaczanie zawartości CO2, alkoholu, ekstraktu brzeczki podstawowej i ekstraktu oraz gęstości – w układzie zamkniętym, na podstawie próbki pobranej bezpośrednio z opakowania, bez strat CO2 i alkoholu

Przygotowywanie próbek nie jest konieczne

 • Mniej czasochłonna analiza
 • Spójna powtarzalność i odtwarzalność
 • Brak wpływu operatora

Niesłychanie prosta regulacja i kalibracja

 • Regulowanie i kalibrowanie z wykorzystaniem wody i wodnego roztworu alkoholu
 • Pojedyncza regulacja dla wszystkich próbek
 • Regulowanie wszystkich parametrów za jednym razem przy pomocy kreatorów regulacji

Możliwość rozbudowy dostosowana do potrzeb klienta

 • Budowa modułowa oparta na technologii Plug and Play
 • Możliwość konfiguracji systemu zgodnie z potrzebami
 • Otrzymywanie wyników za pośrednictwem jednego interfejsu użytkownika

Dane techniczne

Parametry wyjściowe









 • alkohol [% obj.]
 • ekstrakt brzeczki podstawowej [stopnie Plato]
 • ekstrakt [% wag.]
 • gęstość [g/cm³]
 • stężenie CO₂ [g/l]
 • barwa [EBC lub stopnie ASBC] (opcjonalnie)
 • pH (opcjonalnie)
 • mętność (opcjonalnie)
 • O₂ (opcjonalnie)
 • wiele innych parametrów
Powtarzalność (odchylenie standardowe)
Alkohol 0,01% obj.
Ekstrakt brzeczki podstawowej0,03 stopnia Plato
Ekstrakt0,01% wag.
Gęstość0,00001 g/cm³ (DMA™ 4500 M) / 0,000001 g/cm³ (DMA™ 5000 M)
CO₂0,01 g/l (0,005 jedn. obj.)
O₂ (opcjonalnie)±2 ppb (w zakresie do 200 ppb)
Barwa (opcjonalnie)0,1 EBC
pH (opcjonalnie)0,02
Mętność (opcjonalnie)0,02 EBC
Informacje dodatkowe
Ilość próbki w pojedynczym pomiarzeod 120 do 150 ml
Czas trwania pomiaru w normalnych warunkachod 3 do 4 minut
Zasilanie powietrzem sprężonym 6 ±0,5 bar (87 ±7 psi)

Standardy

A

ASBC Beer-4G: Near-Infrared and Original Extract Content (2004)
ASBC FAB-1: oznaczanie zawartości alkoholu i ekstraktu brzeczki podstawowej metodą bliskiej podczerwieni

B

BCoJ BCOJ: analityczna metoda badania piwa

Certyfikowany serwis Anton Paar

Jakość Anton Paar w zakresie obsługi i wsparcia:
 • Ponad 350 certyfikowanych przez producentów ekspertów technicznych na całym wiecie
 • Profesjonalne wsparcie w języku lokalnym
 • Ochrona inwestycji w całym cyklu życia
 • 3-letnia gwarancja
Dowiedz się więcej

Dokumenty

Akcesoria

Twój wybór:: Wyczyść wszystkie filtry X
Branża
Branża przemysłu
Standardy
Wyświetlono do z