Zalecane wyniki

Spektrometry Ramana

Spektrometry Ramana

Cora: Kompaktowy analizator Ramana

Kompaktowy spektrometr Ramana Cora firmy Anton Paar wykorzystywany jest w laboratoriach analitycznych do identyfikowania nieznanych substancji, potwierdzania tożsamości substancji do celów kontroli jakości oraz analizowania składu chemicznego próbek do celów akademickich oraz badawczych.

Spektrometry Cora serii 5X00 zapewniają wydajność porównywalną z urządzeniami stacjonarnymi, umożliwiając jednocześnie pracę mobilną dzięki niewielkim rozmiarom. Zakres zastosowań tych urządzeń obejmuje między innymi inspekcje towarów przychodzących w placówkach przemysłowych, kontrole państwowe, a także wykorzystywanie ich w placówkach akademickich.

Spektrometry Cora serii 7X00 zaprojektowano z myślą o akademickich oraz przemysłowych zastosowaniach badawczych. Zapewniają one wysoką rozdzielczość spektralną i niski poziom szumów mimo niewielkich rozmiarów. Dzięki temu możliwe jest dokonywanie pomiarów próbek o niskich zdolnościach rozpraszania promieniowania Ramana oraz niskich stężeniach.

Skontaktuj się

Anton Paar Produkty

TWÓJ WYBÓR: WYCZYŚĆ WSZYSTKIE FILTRY X
Normy
Typ urządzenia
Branże
Pokazuje od do z

5 Powodów

Maksymalna różnorodność próbek

Za pomocą spektrometrów Ramana Cora można badać wszystkie rodzaje próbek aktywnych w widmie rozproszenia Ramana. W przypadku próbek o niskiej fluorescencji silny sygnał Ramana, idealnie nadający się do celów identyfikacji lub analizy chemicznej, tworzą krótsze długości fal (532 nm i 785 nm). Nakładającą się na sygnał Ramana silną fluorescencję w próbce można zmniejszyć za pomocą lasera 1064 nm, także dostępnego ze spektrometrami Ramana Cora. Spektrometry Cora o podwójnej długości fali (Cora 5500, Cora 5600, i Cora 5700) standardowo zapewniają dwie zintegrowane długości fal. 

Wysoka tolerancja dla właściwości próbek

Spektrometry Ramana Cora są odpowiednie dla próbek o różnych właściwościach. Płyny, żele, cała stałe i proszki można badać przy użyciu sond lub specjalnych wkładek do próbek. 

Mała objętość próbki

W przypadku przeprowadzania analiz za pomocą spektrometrów Ramana Cora wystarczą próbki o małej objętości. Jest to ważna zaleta w przypadku kosztownych próbek lub substancji o niskiej wydajności syntezy. Do wygenerowania czystego sygnału z niewielką ilością szumów wystarczy jedynie 0,5 µL (bardzo mała kropla) benzonitrylu lub 0,5 mg (czubek szpatułki) siarki. Jest to spowodowane wysoką czułością spektrografu i jego dyfrakcją objętościową oraz zdolnością do precyzyjnego skupiania wiązki laserowej na obszarze próbki z dokładnością do µm. Spektroskopia Ramana to technologia nieniszcząca, w związku z czym po dokonaniu pomiaru próbki nadają się do ponownego użytku. 

Niska granica wykrywalności

Spektrometry Ramana Cora to narzędzia idealnie nadające się do analizy niskich stężeń. Wystarczy 0,16 M wodnego roztworu siarczynu sodu lub 0,01 M roztworu siarczanu amonu, by uzyskać możliwe do zidentyfikowania spektrum Ramana. Niską granicę wykrywalności osiągnięto dzięki wysokiej czułości zoptymalizowanego układu optycznego wynikającej z wysokiej przepustowości dyfrakcji objętościowej osiągniętej z myślą o tym urządzeniu. 

Niewielka ilość zajmowanego miejsca

Spektrometry Ramana Cora zajmują niewiele miejsca. Urządzenia z serii Cora 5X00 mają niewielkie rozmiary – takie jak otwarta książka laboratoryjna , a ponadto można je obsługiwać bez dodatkowego komputera. Dzięki kompaktowej konstrukcji analizator Cora 7X00 pasuje na statyw laboratoryjny.