Mielenie i rozdrabnianie

Mielenie i rozdrabnianie

Młyny kulkowe: Uniwersalne urządzenia do mielenia i homogenizacji probek

Młyny kulkowe to uniwersalne urządzenia do rozdrabniania i homogenizacji szerokiego spektrum próbek przeznaczonych do późniejszych analiz. Urządzenia te służą do uzyskiwania homogenicznego rozdrobnienia i przygotowania materiału do dalszych operacji takich jak ekstrakcja, roztwarzanie i filtracja oraz/lub dalszych analiz takich jak spektroskopia XRF.
Możliwa jest obróbka materiałów suchych, mokrych lub kriogenicznych w zależności od stanu materiału źródłowego. Urządzenia te są także przystosowane do materiałów organicznych, biologicznych o różnej strukturze wejściowej.

Wyślij wiadomość

Anton Paar Produkty

Twój wybór:: Wyczyść wszystkie filtry X
Standardy
Typ urządzenia
Branża
Wyświetlono do z

Brak wyników!

Młyn kulowy BM 500

Wyświetlono do z

5 powodów

Pożądana wielkość cząstki dla różnych próbek

Szeroki zakres dodatkowych naczyń technologicznych oraz wyposażenia dodatkowego umożliwia uzyskiwanie próbek o wielkości wymaganej przez kolejną operację analityczną, niezależnie od twardości, włóknistości lub kruchości materiału.
Znajomość docelowego rozdrobnienia wymaganego dla danej próbki zmniejsza czasochłonność i energochłonność procesu mielenia i zapewnia uzyskanie docelowych parametrów technologicznych.

Urządzenie pozwala na wyeliminowanie żmudnego procesu uzyskiwania docelowego rozdrobnienia.

Uniwersalne urządzenie do laboratoryjnej produkcji homogenicznych próbek

Stopień homogenizacji próbki to jeden z najważniejszych czynników wpływających na jakość wyników analitycznych.
Niewystarczająca homogeniczność próbki wymaga zastosowania procedur homogenizacji w ramach procedury przygotowania próbki lub w celu umożliwienia wykonania zaplanowanych analiz.

Młyny kulkowe to uniwersalne urządzenia przystosowane do szerokiego spektrum zastosowań i gwarantujące uzyskiwanie homogenicznych próbek i wystarczającego rozdrobnienia, pozwalającego na wykonanie specjalnych analiz przy minimalnym nakładzie czynności przygotowawczych.

Obróbka suchych, mokrych i niestabilnych próbek za pomocą jednego urządzenia

Uniwersalne młyny kulkowe wraz z szerokim spektrum wyposażenia dodatkowego są przystosowane do obróbki materiałów suchych, mokrych oraz rozdrabniania kriogenicznego za pomocą jednego urządzenia. Materiały elastyczne (np. Tworzywa sztuczne) i delikatne oraz zawierające substancje niebezpieczne mogą zostać poddane rozdrabnianiu kriogenicznemu. Pozwala ono na uzyskanie najwyższych współczynników odzysku nawet w przypadku dalszych analiz ilościowych.

Łatwa obsługa i ciągła sygnalizacja statusu

Programowanie i obsługa młynów kulkowych Anton Paar jest bardzo łatwa. Szybkie ustawianie czasu i częstotliwości oraz uruchamianie obróbki możliwe jest z wykorzystaniem jednego pokrętła. Diody umieszczone na wyświetlaczu informują o statusie i trybie pracy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika, metalowe pokrywy naczyń technologicznych pozostają zamknięte aż do zakończenia obróbki.

Właściwy dobór materiałów: Akcesoria odpowiednie dla potrzeb użytkownika

Poszukujesz urządzenia do mielenia metalu, próbek organicznych, ceramicznych lub geologicznych?
Operacje te wymagają zastosowania akcesoriów o odpowiednich rozmiarach. Są one dostępne w wersjach ze stali nierdzewnej lub utwardzonej, węglików tytanu, tlenków cyrkonu lub PTFE. Zastosowanie tych elementów pozwala na zagwarantowanie najwyższych parametrów procesu rozdrabniania i na uniknięcie zanieczyszczenia próbki.

Szeroki zakres akcesoriów do młynów kulkowych firmy Anton Paar umożliwia wykonywanie codziennych, rutynowych czynności oraz specjalistycznych badań naukowych.