Misternie destylowane

| Corporate

Każdy miłośnik sfermentowanych i destylowanych owoców posiada wiedzę na temat procesu destylacji. Jednak proces ten jest również niezbędny w przemyśle naftowym. Rozpad polega na podziale płynów na kilka „frakcji", które różnią się między sobą punktami wrzenia. Wszystkie te frakcje, zarówno w przypadku napojów alkoholowych, jak i ropy naftowej, mają specyficzne cechy charakterystyczne. Aby móc wyekstrahować poszczególne cenne frakcje, w określonych temperaturach, konieczne jest wyznaczenie zakresu temperatur wrzenia próbki. Ponadto, zakres temperatur wrzenia pozwala również na uzyskanie informacji na temat czystości i jakości różnych frakcji i produktów końcowych. Do tego właśnie służy Diana 700.

Urządzenie to przez wiele lat było opracowywane i dokładnie testowane w firmie Anton Paar ProveTec w Blankenfelde-Mahlow (Niemcy). Ostatecznie, model Diana 700 jest już gotowy do wprowadzenia na rynek. Cała firma była zaangażowana w ten projekt i wszyscy z wielkim entuzjazmem uczestniczyli w jego realizacji. „Każdy z naszych kolegów mówi o urządzeniu Diana 700 i z niecierpliwością czekamy na jego wprowadzenie na rynek", zdradza kierownik ds. produktu Sören Draffehn.

Tak jak rzymska bogini o tym samym imieniu, to urządzenie pomiarowe jest gotowe „na polowanie” – w pogoni za gamą wrzących produktów w sektorze przemysłu naftowego i chemicznego. Zazwyczaj są to produkty lotne, tj. poddawane procesowi destylacji substancje organiczno-chemiczne. „Destylacja atmosferyczna jest decydującym testem, gdy próbujemy zmaksymalizować wydajność z różnych produktów naftowych, wykorzystując ich zakresy temperatur wrzenia”, wyjaśnia Sören Draffehn. Nawiasem mówiąc, użycie imienia rzymskiej bogini jest całkowicie przypadkowe: W tym przypadku nazwa Diana jest skrótem od „analizatora destylacji”.

Obsługa tego inteligentnego i nowoczesnego urządzenia pomiarowego jest zaskakująco prosta: Wszystkie krytyczne metody są wstępnie skonfigurowane – operator może rozpocząć pracę bez konieczności ustawiania jakichkolwiek parametrów. Oprogramowanie Diana 700 pozwala zarówno początkującym, jak i zaawansowanym użytkownikom bezpiecznie przejść przez etapy przygotowania destylacji, aby zapobiec ewentualnym błędom. Po napełnieniu kolby destylacyjnej 100 ml próbki, jest ona zamykana za pomocą przenośnej zatyczki wielokrotnego użytku. Zatyczka ta posiada bardzo czuły sensor temperatury, który mierzy temperaturę pary podczas destylacji. Kolbę destylacyjną wkłada się do urządzenia jednym szybkim ruchem. Dzięki niezwykle szybkiemu odpuszczaniu wszystkich komponentów, pomiar można rozpocząć natychmiast. Osłona nagrzewnicy zamyka się automatycznie, a nagrzewnica jest prawidłowo wyosiowywana. Urządzenie Diana 700 zapewnia, że destylacja zostanie rozpoczęta dopiero wtedy, gdy wszystkie elementy są wyosiowane zgodnie z wybraną normą. Pomiar objętości odzysku destylacji odbywa się za pomocą „kontaktowego sensora obrazowania”, co pozwala na uzyskanie dokładnych danych na temat danej ilości, przy dowolnej, określonej temperaturze pary w czasie rzeczywistym.

Wynikiem destylacji jest wykres krzywej temperatur wrzenia, który pokazuje punkty wrzenia różnych komponentów próbki. Informacje te mogą być wykorzystane, na przykład, jako podstawa do projektowania lub optymalizacji destylacji procesu destylacji ropy naftowej w rafinerii. Jednakże, również produkty końcowe, takie jak paliwa lub rozpuszczalniki, są analizowane z wykorzystaniem zakresu ich temperatur wrzenia, aby zagwarantować, że spełniają one rygorystyczne wymagania kontroli jakości.