Wysoki potencjał

2018-05-17 | Corporate

6 litera alfabetu greckiego symbolizuje niesamowite właściwości fizykochemiczne: elektryczny potencjał Zeta tworzący się na granicy ciała stałego i płynu. Skomplikowane zależności są istotne w codziennych procesach przemysłowych. Potencjał Zeta jest często jedynym zjawiskiem umożliwiającym uzyskanie idealnej powierzchni. Dotyczy to pasty polerskiej stosowanej w produkcji półprzewodników, powłok światłowodowych, produkcji ropy naftowej lub filtrów. Firma Anton Paar wprowadziła na rynek “Electrokinetic Analyzer” w roku 1990. Model ten został zastąpiony przez SurPASSTM stworzony przez firmę w roku 2006. Prawdziwą rewolucją było wprowadzenie technologii SurPASSTM 3 w roku 2015. Wprowadzony ostatnio model SurPASSTM 3 Eco jest dostępny za 1/3 ceny modelu SurPASSTM 3. „W ostatnim czasie nie byliśmy w stanie uruchomić wielu ciekawych projektów, ponieważ klienci nie akceptowali wysokich kosztów” – wyjaśnia kierownik projektu Thomas Luxbacher.

Wersja Eco nie posiada najbardziej zaawansowanych funkcji, lecz może zostać doposażona do w pełni funkcjonalnego poziomu SurPASSTM 3. Mimo to, podstawowy model umożliwia łatwe pomiary potencjału Zeta. „Po zainstalowaniu próbki, system dostarcza powtarzalne wyniki już po dwóch minutach” – dodaje Thomas Luxbacher. Dzięki intuicyjnej obsłudze urządzenie będzie także przydatne dla przemysłowej kontroli jakości.

Przykładem zastosowania może być kontrola jakości wyrobów ceramicznych. Nie chodzi tutaj o ceramiczne kubki do kawy. „Jesteśmy w stanie kontrolować jakość ceramicznych komponentów stosowanych w implantach lub w filtrach przemysłowych. Problem polega na określeniu reakcji materiału z cieczami lub z organizmem” – stwierdza dalej Thomas Luxbacher. Często konieczne jest wprowadzenie modyfikacji warunków obciążenia powierzchni. „Większość powierzchni po zanurzeniu w wodzie charakteryzuje się zerowym potencjałem Zeta. Membrany filtrów antywirusowych muszą być dodatnio naładowane w celu zapewnienia wiązania ujemnie naładowanych cząstek wirusów” – objaśnia kierownik produktu. Pomiar potencjału Zeta potwierdza odwrócenie ładunku na powierzchni.

Skały roponośne

To urządzenie pomiarowe jest przystosowane do spełnienia złożonych wymagań. Przykładem może być analiza skał roponośnych, przeznaczonych do pozyskiwania ropy naftowej. Ta technologia pozyskiwania surowców cieszy się szczególną uwagą w USA. Zmniejszenie adhezji ropy naftowej w porowatych skałach w ramach szczelinowania uzyskiwane jest poprzez zmieszanie solanki z określonymi dodatkami i wpompowanie mieszaniny w złoże roponośne. Potencjał Zeta próbki skały, uzyskiwanej zazwyczaj poprzez zastosowanie odwiertów, określa typ koniecznych dodatków chemicznych.

Aktualnie oferujemy dziewięć różnych baz próbek dla ciał stałych, włókien oraz innych materiałów analizowanych z wykorzystaniem urządzenia. Montaż próbki oraz instalacja są niezwykle łatwe. Nieniszczący pomiar jest niezwykle łatwy. To rozwiązanie jest znakomitą ofertą dla przemysłu i badań naukowych.