Atest dla RapidOxy 100

2018-07-23 | Corporate

Stabilność oksydacyjna i czas przydatności to bardzo ważne kryterium wyboru i stosowania wielu produktów. RapidOxy 100 firmy Anton Paar ProveTec umożliwia ustalenie tych parametrów. Urządzenie pomiarowe zostało wypuszczone na rynek początkiem tego roku. Zasada pomiaru bazuje na ustaleniu ilości tlenu pochłanianego i chemicznie wiązanego przez badany produkt. To zjawisko w szczególności powoduje degradację parametrów użytkowych. Amerykańskie Stowarzyszenie Testów i Materiałów (ASTM) opublikowało niedawno oficjalną, standardową metodę RapidOxy 100 pod nazwą „ASTM D8206: Standardowa metoda badania stabilności oksydacyjnej smarów - szybki, małoskalowy test oksydacji (RSSOT)”.

Procedura testowa jest łatwa. Operator umieszcza cztery gramy próbki w naczyniu testowym, umieszcza je w urządzeniu RapidOxy 100 i napełnia je czystym tlenem pod ciśnieniem 700 kPa. Po ogrzaniu do maksymalnie 180 stopni, mierzony jest spadek ciśnienia w komorze pomiarowej. Proces ten może zająć kilka dni. Spadek ciśnienia jest spowodowany reakcją chemiczną tlenu z materiałem próbki. Reakcja ta powoduje zmniejszanie się ilości wolnego tlenu. Spadek ciśnienia jest więc miarą oksydacji oraz „stabilizacji” próbki. Niedawno opublikowana, standardowa metoda ASTM dotyczy degradacji parametrów użytkowych smaru. „Utlenianie smaru prowadzi do spadku własności smarnych; smar staje się coraz twardszy i może dojść np. do jego zestalenia. Dodatkowo, wzrost ilości produktów utleniania może spowodować uszkodzenia materiału zamiast jego smarowania”, relacjonuje Gerold Tandler, dyrektor linii produktów firmy Anton Paar ProveTec.

Jest to istotna informacja dla producentów smaru oraz użytkowników. Poprzednie modele, RapidOxy oraz RapidOxy 100 to urządzenia wykorzystywane przez firmy z branży petrochemicznej, produkcyjnej lub spożywczej. W porównaniu z urządzeniami oferowanymi przez konkurencję, model RapidOxy 100 wyróżnia się następującymi zaletami: „Jest szybszy i dokładniejszy”, wyjaśnia Gerold Tandler. Celem jest stworzenie nowej, nowoczesnej i standardowej procedury testowej, eliminującej wady znanych dotychczas metod.