Zalecane wyniki

Właściwości reologiczne proszków 5: Tarcie w warstwie przyściennej i ściśliwość - proste, lecz bardzo ważne parametry proszków

Piąte seminarium z serii wykładów o reologii proszków jest poświęcone trzem parametrom proszków, uzależnionym od przyłożonych naprężeń. Są to: tarcie w warstwie przyściennej, ściśliwość oraz przepuszczalność.

Parametry te mogą być szybko i łatwo zmierzone za pomocą modułu Power Cell i reometru MCR. Umożliwia to także ustalenie wielu parametrów proszków, takich jak gęstość nasypowa oraz takich charakterystyk, jak przepływ proszku, współczynnik Carra i inne. Tarcie w warstwie przyściennej to tarcie pomiędzy proszkiem, a powierzchnią ciała stałego. Parametr ten jest ważny, gdy materiał sypki przepływa przez powierzchnię ciała stałego. Jest także istotny w konstrukcji silosów, silosów zsypowych, pojemników i zsypów. Ściśliwość to zmiana gęstości nasypowej w zależności od naprężeń zagęszczających. Relacja pomiędzy gęstością nasypową przed i po zagęszczaniu określa właściwości płynięcia. Pomiar reologiczny dostarcza bardzo precyzyjnych informacji w porównaniu z tradycyjnymi pomiarami, ponieważ gęstość nasypowa oraz wskaźniki płynięcia (współczynnik Carra, współczynnik Hausnera) są uzależnione od określonych naprężeń normalnych. Podobnie jak w przypadku realnego zastosowania.

Zapoznaj się z nagraniem webinarium!

Uzyskaj darmowy dostęp już teraz!

Wystarczy wypełnić poniższy formularz, aby uzyskać bezpłatny dostęp do narzędzi i zastrzeżonych treści.

Wczytywanie ...

Błąd