Charakteryzowanie cząsteczek

Nowe możliwości analizy cząstek

Wiedza na temat cząstek pozwala na przewidywanie parametrów materiału. Parametry pomiarowe ważne w tego rodzaju badaniach obejmują wielkość cząstek, wielkość porów, kształt cząstek, wewnętrzną strukturę, potencjał Zeta, pole powierzchni, pole reaktywne, gęstość, przepływ proszku oraz wiele innych. Firma Anton Paar oferuje dedykowane instrumenty do pomiaru każdego z tych parametrów. To najszersze spektrum dostępnych technik charakteryzowania wśród oferowanych na całym świecie dla tego rodzaju urządzeń. Skorzystaj z bogactwa wyboru i naszego wieloletniego doświadczeń w tej dziedzinie – wszystko to w jednym punkcie kontaktowym.

Zastosowania, parametry, technologie: Znajdź optymalne rozwiązanie dla siebie!

Wybieraj pomiędzy specjalnymi zastosowaniami do różnych celów i przeglądaj wszystkie parametry, które możesz zmierzyć oraz wyświetlaj informacje o danych technologiach wykorzystywanych w charakteryzowaniu cząstek.

Przełącz i wyświetl zastosowania do celów analizy cząstek


Granulacja i suszenie: Wyzwania związane z tabletkowaniem próbek

W skład tabletek wchodzą nie tylko aktywne składniki farmaceutyczne (API), lecz także substancje pomocniecze , które ułatwiają przetwarzanie proszku i poprawiają jakość dawki w jej ostatecznym kształcie. Tabletkowanie to wieloetapowy proces, którego sukces zależy od parametrów zastosowanych urządzeń i obsługi samego proszku. W szczególności granulacja i suszenie wymagają zastosowania właściwej kombinacji substancji pomocnicznych. To raport aplikacyjny z badania zdolności pochłaniania wilgoci przez substancje pomocnicze z mielonej i przesianej laktozy oraz metylocelulozy, aby oszacować ich zachowanie podczas granulacji na mokro. Te same dodatki zostały także przetestowane w różnych temperaturach, aby odtworzyć efekt suszenia w suszarce fluidalnej. Stwierdzono, że ilość wilgoci pochłanianej podczas granulacji na mokro i następujący później podczas suszenia efekt termiczny mają wpływ na charakterystykę przepływu i upakowania.

Czytaj dalej

Charakterystyka katalizatora

Charakterystyka katalizatorów, zarówno przed reakcją, jak i w postaci zużytej, może dostarczyć cennych informacji na temat skuteczności i wydajności procesu katalitycznego i ukierunkować projektowanie przyszłych katalizatorów. Najważniejsze parametry w tym kontekście to wielkość porów, objętość porów, wielkość powierzchni aktywnej, wielkość cząstek, kwasowość powierzchni, zachowanie fluidyzacji oraz właściwości kohezji.

Pobierz sprawozdanie z testów zastosowań, aby mieć wgląd we wszystkie te parametry pochodzące z doświadczeń z użyciem aparatów Anton Paar przyczyniają się do rozwoju katalizatorów i kontroli jakości.

Czytaj dalej

Charakterystyka żywności

Formułowanie, wytwarzanie i pakowanie produktów spożywczych w proszku wymaga zachowania spójności między partiami, aby zapewnić bezpieczeństwo, a tym samym lojalność konsumentów. Spostrzeżenia uzyskane z eksperymentów przeprowadzonych przy użyciu urządzeń Anton Paar, określających gęstość, wielkość cząstek, przyczepność, ściśliwość i przepuszczalność proszku spożywczego, przyczyniają się do poprawy jakości i odpowiedniej spójności żywności w proszku. Niniejsze sprawozdanie z testów zastosowań dotyczy mleka w proszku i mąki uniwersalnej, ponieważ są to produkty wszechobecne i nierzadko stanowią kluczowy składnik wielu innych produktów żywnościowych oraz suplementów diety.

Czytaj dalej

Charakteryzowanie proszków metali

Proszki metali są wykorzystywane w wielu procesach metalurgii proszków, takich jak produkcja dodatków. Właściwości proszków mają kluczowe znaczenie dla zagwarantowania niezmiennie wysokiej jakości produktu. W analizie proszków stosuje się typowe metody, takie jak reometria proszkowa, dynamiczne rozpraszanie światła, pomiary BET i gęstości.

Pobierz sprawozdanie z testów zastosowań, aby zobaczyć, w jaki sposób te uzupełniające się metody mogą być wykorzystane do określenia właściwości przepływu, wielkości porów, ściśliwości, gęstości upakowania, rozkładu masy i wielu innych. Dzięki charakteryzowaniu proszków metali za pomocą zestawu instrumentów służących do wykonywania tych metod masz pewność co do płynności przepływu w procesie produkcji, jak również stabilności spiekanego produktu oraz możesz sprawdzić, czy nadmiar proszku metalicznego z poprzednich produkcji jest nadal użyteczny.

Czytaj dalej

Badanie właściwości produktów spożywczych

Wielkość cząsteczek w produktach spożywczych ma wpływ nie tylko na większość aspektów procesu produkcji, takich jak transport, magazynowanie czy okres przydatności do spożycia, ale ma ona również decydujący wpływ na właściwości organoleptyczne, takie jak smak i wrażenia smakowe.

Dzięki możliwości pomiaru zarówno cieczy jak i suchych zawiesin oraz szerokiemu zakresowi pomiarowemu, w skali od nanometra do milimetra, analizator wielkości cząstek PSA jest idealnie dostosowany do wymagań produkcji i kontroli jakości w przemyśle spożywczym.

Pobierz sprawozdanie z zastosowania, aby odkryć korzyści płynące z wykorzystania technik dyfrakcji laserowej do charakteryzowania produktów spożywczych.

Czytaj dalej

Badanie charakterystyki eksozomów wyodrębnionych z kultury komórkowej

Potencjał eksozomów, jako systemów dostarczania leków, jest znany od dawna. To sprawozdanie z zastosowania pokazuje, w jaki sposób aparat Litesizer™ 500 może skutecznie charakteryzować wielkość cząsteczek eksozomu oraz że można go wykorzystać do monitorowania stabilności eksozomu z zastosowaniem metody in vitro. Omówiono tutaj również przeprowadzone pomiary potencjału Zeta, co pozwoliło uzyskać potencjalnie przydatne informacje na temat biologicznej funkcjonalności eksozomów.

Pobierz sprawozdanie z zastosowania, aby dowiedzieć się więcej o charakteryzowaniu eksozomów.

Czytaj dalej

Szybki i bardziej dokładny pomiar potencjału Zeta

Dotychczas, aktualnym stanem wiedzy w zakresie pomiarów potencjału Zeta było tzw. fazowo-analityczne rozpraszanie światła (PALS), oparte na elektroforetycznym rozpraszaniu światła (ELS). To sprawozdanie z zastosowania przedstawia nowo opatentowaną technologię zwaną cmPALS, która umożliwia skrócenie czasu pomiaru i zmniejszenie stosowanych pól elektrycznych, dzięki czemu wrażliwe próbki mogą być bezpiecznie analizowane

Pobierz sprawozdanie z zastosowania, aby zapoznać się z wynikami pomiarów ELS o zwiększonej dokładności i stabilności.

Czytaj dalej

Kliknij na parametr w celu zapoznania się z ofertą firmy Anton Paar przewidzianą dla danego obszaru badań. Filtry w tabeli służą do ograniczenia zakresu wyszukiwania danych rozwiązań technicznych oraz do uzyskania informacji dotyczących różnych zakresów pomiarowych.

Kliknięcie na instrument pozwala na zapoznanie się ze szczegółami dotyczącymi funkcji i parametrów.

Wielkość porów
Pokaż wszystkie urządzenia
Wielkość cząstek
Pokaż wszystkie urządzenia
Wielkość powierzchni
Pokaż wszystkie urządzenia
Przygotowywanie próbek
Pokaż wszystkie urządzenia
Gęstość
Pokaż wszystkie urządzenia
Obszar reaktywny
Pokaż wszystkie urządzenia
Odciąg oparów
Pokaż wszystkie urządzenia
Porowatość celi
Pokaż wszystkie urządzenia
Kształt cząstek
Pokaż wszystkie urządzenia
Potencjał zeta
Pokaż wszystkie urządzenia
Przepływ proszku
Pokaż wszystkie urządzenia
Pojemność przechowywania gazu
Pokaż wszystkie urządzenia
Pomiar
Technologie
Twój wybór:Wyczyść wszystkie filtryX

Brak wyników!


Pomiar

Technologie

Typ dyspersji

Zakres pomiaru
Zakres wielkości powierzchni Adsorpcja gazów (BET), Dynamiczna przepływowa analiza powierzchni BET Minimalna wielkość mierzonej powierzchni
0,1 m²/g
Zakres wielkość powierzchni / Zakres wielkość porów Sorpcja gazów Wielkość powierzchni, Wielkość porów
od 2 nm do 500 nm (z N lub Ar)
0,35 nm do 2 nm (z CO₂ na C)
Minimalna wielkość mierzonej powierzchni
0,1 m²/g
Wielkość powierzchni, wielkość porów Sorpcja gazów (sorpcja fizyczna, sorpcja chemiczna) suchy Zakres wielkości porów
od 0.35 nm do 500 nm
Minimalna wielkość mierzonej powierzchni
od 0,0005 m²/g z kryptonem, od 0,01 m²/g z N₂
Gęstość Gęstość nasypowa suchy Zakres objętości
1 cc
Obszar reaktywny Sorpcja gazowa (chemisorpcja) suchy
Przygotowywanie próbek Próżniowe, Przepływowe Odgazowanie suchy
Pojemność przechowywania gazu Sorpcja gazów w wysokich ciśnieniach suchy
Wielkość cząstek Dynamiczne rozpraszanie światła cieczą Zakres wielkości cząstek
od 0,3 nm do 10 µm
Wielkość cząstek, Potencjał Zeta Dynamiczne rozpraszanie światła, Elektrostatyczne rozpraszanie światła (ELS), Statyczne rozpraszanie światła (SLS) cieczą Zakres wielkości cząstek
od 0,3 nm do 10 µm
Przygotowywanie próbek Próżniowe, Przepływowe Odgazowanie suchy
Przepływ proszku Reometr MCR z metodą pomiaru wielokrotnego przepływu proszków Pomiar substancji suchych/cieczy Zakres wielkości cząstek
od 5 nm do 5 mm
Właściwości przepływu proszku, gęstość Test ścinania Pomiar substancji suchych/cieczy
Gęstość Piknometria gazowa Zakres objętości
0,025 cc
Przygotowywanie próbek Próbka reprezentatywna suchy Zakres objętości
20 cc
Wielkość powierzchni, Wielkość porów Sorpcja gazów suchy Zakres wielkości porów
od 0,35 nm to 500 nm / 2 nm do 500 nm (z N lub Ar)
0,35 nm do 2 nm (z CO₂ na C)
Minimalna wielkość mierzonej powierzchni
0,01 m²/g
Porowatość celi Piknometria gazowa suchy Zakres objętości
1 cc
Gęstość Piknometria gazowa suchy Zakres objętości
1 cc
Wielkość porów Porozymetria suchy Zakres objętości
0,05 cc
Zakres wielkości porów
od 1100 µm do 0,0064 µm
Wielkość cząstek Dyfrakcja lasera Pomiar substancji suchych/cieczy Zakres wielkości cząstek
od 0,1 μm (pomiar suchy) / 0,04 μm (pomiar na mokro) do 500 μm
Wielkość cząstek Dyfrakcja lasera Pomiar substancji suchych/cieczy Zakres wielkości cząstek
od 0,1 μm (pomiar suchy) / 0,04 μm (pomiar na mokro) do 2500 μm
Wielkość cząstek Dyfrakcja lasera Pomiar substancji suchych/cieczy Zakres wielkości cząstek
od 0,3 μm (pomiar suchy) / 0,2 μm (pomiar na mokro) do 500 μm
Wielkość powierzchni, Wielkość porów Sorpcja gazów suchy Zakres wielkości porów
od 0.35 nm do 500 nm
od 0,35 nm do 2 nm (z CO₂ na C)
Minimalna wielkość mierzonej powierzchni
0,01 m²/g; 0,0005 m²/g
Wielkość cząstek, Kształt cząstek, Wewnętrzna budowa, SAXS, WAXS, GISAXS Pomiar substancji suchych/cieczy Zakres wielkość cząsteczki / Zakres wielkość porów
ltthan1 nm do 105 nm (zakres q (Cu K-alpha): od 0.03 nm⁻¹ do 41 nm⁻¹)
Wielkość cząstek, Kształt cząstek, Wewnętrzna budowa, SAXS, WAXS, GISAXS Pomiar substancji suchych/cieczy Zakres wielkość cząsteczki / Zakres wielkość porów
ltthan1 nm do 160 nm (zakres q (Cu K-alpha): od 0.02 nm⁻¹ do 41 nm⁻¹)
Porowatość celi Piknometria gazowa suchy Zakres objętości
1 cc
Gęstość Piknometria gazowa suchy Zakres objętości
1 cc
Odciąg oparów Sorpcja par suchy
Przygotowywanie próbek Odgazowanie próżniowe suchy

Rozwiązania Anton Paar z zakresu charakteryzowania cząsteczek

Analizatory wielkości cząstek

Cząstki mogą być złożone, ale ich pomiary – nie! Serie Litesizer i PSA służą między innymi do pomiarów wielkości cząstek, a także do innych celów:

 • Seria Litesizer: Dynamiczne rozpraszanie światła do analizy wielkości cząstek w zakresie od skali nanometrycznej do milimetrowej, w tym z pomiarami potencjału Zeta, masy cząsteczkowej, transmitancji i współczynnika załamania światła
 • Seria PSA: Dyfrakcja laserowa do analizy wielkości cząstek do wielkości milimetra w cieczach lub suchych zawiesinach
 • Dedykowane akcesoria umożliwiające pomiary przy użyciu próbek małej wielkości, w roztworach organicznych, z wykorzystaniem automatycznego transferowania próbki, itp.
 • Czas skupić się na cząstkach: Oprogramowanie Kalliope obsługuje instrumenty, a także zmniejsza konieczność udziału operatora do minimum

Dalsze informacje

własności reologiczne rzeczywistych proszków

Dwie cele do pomiaru własności reologicznych rzeczywistych proszków, cela do przepływu proszków oraz cela do ścinania proszków, w połączeniu z reometrami z serii MCR pomogą Ci scharakteryzować i poznać właściwości Twoich proszków:

 • Niesamowita precyzja renomowanych reometrów z serii MCR do analizy proszków.
 • Wysoka powtarzalność dzięki trybom przygotowania próbki i w pełni zautomatyzowanym pomiarom
 • Wiele trybów pomiaru do przeprowadzania kontroli jakości i do celów naukowych
 • Jedyna cela do ścinania, która może zostać wyposażona w opcję regulacji temperatury i wilgotności.

Dalsze informacje

Analizatory adsorpcji

W analizie adsorpcji istotne jest połączenie inteligentnej konstrukcji instrumentów i zaawansowanych modeli redukcji danych obliczeniowych:

 • Szeroki wachlarz instrumentów do sorpcji par, sorpcji fizycznej, chemicznej oraz sorpcji wysokociśnieniowej
 • W pełni zautomatyzowane systemy z możliwością analizy z wykorzystaniem wielu stacji i opcjami przygotowywania próbek
 • Idealnie nadają się do analizy wielkości porów, powierzchni, interakcji katalizatorów pomiędzy gazami i ciałami stałymi, produktów farmaceutycznych, materiałów akumulatorów, adsorbentów i wszystkich innych materiałów porowatych
 • Światowej sławy modele redukcji danych i szybkie raporty pomiarowe dla materiałów tradycyjnych, a także nowych, złożonych materiałów

Dalsze informacje

Porozymetry rtęciowe

Najczęściej stosowana metoda służąca do określania porowatości materiałów o szerokim przekroju porów:

 • Zaprojektowane w celu zapewnienia jak najbezpieczniejszego środowiska pracy dla operatora, nawet podczas pracy z rtęcią
 • Funkcje takie jak uproszczone wprowadzanie płynnej rtęci i zautomatyzowane oczyszczenie z oleju sprawiają, że PoreMaster jest najłatwiejszym w użyciu porozymetrem rtęciowym
 • Najwyższą rozdzielczość danych wysokociśnieniowych uzyskuje się za pomocą odbywa się za pośrednictwem elementu sterującego napędu ślimakowego oraz inteligentnego procesu generowania ciśnienia automatycznej prędkości
 • Napełniania płynną rtęcią oraz pomiary niskociśnieniowe i wysokociśnieniowe zwykle przeprowadzane są w ciągu 30 minut

Dalsze informacje

Analizatory gęstości ciał stałych

Uzyskaj wszystkie potrzebne wartości gęstości ciał stałych z jednego źródła – z najwyższą dostępną na rynku dokładnością:

 • Wachlarz instrumentów obejmujący pomiary prawdziwej lub szkieletowej gęstości, gęstości nasypowej i geometrycznej
 • Najlepsze w swojej klasie: Najwyższa dokładność wyników w najszerszym zakresie pomiarowym
 • Bezpieczeństwo i opłacalność: Płynna rtęć jest niepotrzebna do pomiarów gęstości geometrycznej
 • Nieniszcząca piknometria gazowa: Działa z gazami obojętnymi i czystymi

Dalsze informacje

SAXS firmy Anton Paar

Systemy do wąskiego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego SAXSpace i SAXSpoint 2.0 zapewniają doskonałą rozdzielczość i najlepszą możliwą jakość danych do badań nanocząstek:

 • Doskonałe źródła promieniowania rentgenowskiego i optyka zapewniają najwyższą czystość widma i strumienia
 • Nierozpraszająca kolimacja wiązki i najnowszymi hybrydowymi detektorami liczącymi (HPC) uzyskuje się wysoki stosunek sygnału do szumu i doskonałą ogólną jakość danych
 • Szeroki wybór etapów obróbki próbek do charakteryzowania cząstek w kontrolowanych warunkach temperaturowych i atmosferycznych
 • Niezawodna praca, krótkie czasy przestoju, wysoka przepustowość próbek i niskie koszty utrzymania

Dalsze informacje

Specjaliści od zawsze

Szerokie portfolio Anton Paar, w tym urządzenia umożliwiające charakterystykę cząstek, posiadają jedną wspólną cechę: Są pierwszymi w swoim rodzaju i nadal są sztandarowymi instrumentami w swojej dziedzinie. Na przykład PSA, wynaleziony w 1967r, był pierwszym analizatorem wielkości cząstek z użyciem technologii dyfrakcji laserowej. Pierwsza komercyjna .kamera rozpraszająca promieniowanie rentgenowskie pod małym kątem, opracowana przez Otto Kratky w 1957 roku, została. Dzisiaj systemy SAXS firmy Anton Paar wciąż stanowią referencje dla tej technologii. Quantachrome Instruments, marka Anton Paar, rozpoczęła swoją drogę do sukcesu w 1968 roku. Od tego czasu, wyspecjalizowane zespoły naukowców tworzyły innowacyjne rozwiązania techniczne w ścisłej współpracy z użytkownikami. Efektem tej współpracy było powstanie najlepszych z możliwych instrumentów do pomiaru materiałów porowatych oraz sypkich.

Skorzystaj z wiedzy firmy Anton Paar w dziedzinie badania własności cząstek i tworzenia nowych materiałów.

Wraz z szerokim zakresem specjalnych urządzeń, firma Anton Paar oferuje doradztwo oraz informacje dotyczące aplikacji. Raporty aplikacyjne, Anton Paar Wiki, Anton Paar Blog oraz webinaria oferują głęboką wiedzę dotyczącą takich zagadnień dotyczących badań cząstek, jak: 

Skorzystaj z naszych zasobów i wieloletniego doświadczenia w dziedzinie badań cząstek. Poznaj nowe obszary zastosowań i uzyskaj optymalne wyniki produkcji, kontroli jakości oraz tworzenia nowych produktów. Zachęcamy także do bezpośredniego kontaktu w celu wyjaśnienia wszelkich pytań dotyczących instrumentów i aplikacji.

Kontakt

Uzyskaj praktyczne doświadczenie w centrach technicznych firmy Anton Paar.

Czy jesteś praktykiem zainteresowanym realnym zastosowaniem instrumentów? Sprawdź, które z naszych Centrum technicznych dysponuje odpowiednim instrumentem lub czy seminarium dotyczące badania własności cząstek jest organizowane w danym regionie.

Dowiedz się teraz

Otwarte webinaria dotyczące badań własności cząstek

Poniższe seminaria internetowe odbywają się głównie w języku angielskim.

Seminaria

Twój wybór:: Wyczyść wszystkie filtry X
Zmień kraj
Rodzaj wydarzenia
Wyświetlono do z

Brak wyników!

Wyświetlono do z