Zalecane wyniki

Charakteryzowanie cząsteczek

Nowe możliwości analizy cząstek

Wiedza na temat cząstek pozwala na przewidywanie parametrów materiału. Parametry pomiarowe ważne w tego rodzaju badaniach obejmują wielkość cząstek, wielkość porów, kształt cząstek, wewnętrzna struktura, potencjał Zeta, pole powierzchni, pole reaktywne, gęstość, przepływ proszku oraz wiele innych. Firma Anton Paar oferuje dedykowane instrumenty do pomiaru każdej z tych substancji. To najszersze spektrum dostępnych technik badawczych wśród oferowanych na całym świecie, tego rodzaju urządzeń.

Skorzystaj z bogactwa wyboru i z wielu dziesięcioleci naszego praktycznego doświadczenia.

Technologie, parametry, instrumenty: Wybierz dla siebie optymalne rozwiązanie!

Kliknij na parametr w celu zapoznania się z ofertą firmy Anton Paar przewidzianą dla danego obszaru badań. Filtry w tabeli służą do ograniczenia zakresu wyszukiwania danych rozwiązań technicznych oraz do uzyskania informacji dotyczących różnych zakresów pomiarowych.

Kliknięcie na instrument pozwala na zapoznanie się ze szczegółami dotyczącymi funkcji i parametrów.

Wielkość porów
Pokaż wszystkie urządzenia
Wielkość cząstek
Pokaż wszystkie urządzenia
Wielkość powierzchni
Pokaż wszystkie urządzenia
Przygotowywanie próbek
Pokaż wszystkie urządzenia
Gęstość
Pokaż wszystkie urządzenia
Obszar reaktywny
Pokaż wszystkie urządzenia
Odciąg oparów
Pokaż wszystkie urządzenia
Porowatość celi
Pokaż wszystkie urządzenia
Kształt cząstek
Pokaż wszystkie urządzenia
Potencjał Zeta
Pokaż wszystkie urządzenia
Przepływ proszku
Pokaż wszystkie urządzenia
Pojemność przechowywania gazu
Pokaż wszystkie urządzenia
Pomiar
Technologie
Twój wybór: Wyczyść wszystkie filtry X

Brak wyników!


Pomiar

Technologie

Typ dyspersji

Zakres pomiaru
Zakres wielkości powierzchni Adsorpcja gazów (BET), Dynamiczna przepływowa analiza powierzchni BET Minimalna wielkość mierzonej powierzchni
0,1 m²/g
Zakres wielkość powierzchni / Zakres wielkość porów Sorpcja gazów Wielkość powierzchni, Wielkość porów
od 2 nm do 500 nm (przy użyciu N lub Ar)
od 0.35 nm do 2 nm (przy użyciu CO₂ dla C)
Minimalna wielkość mierzonej powierzchni
01 m²/g
Wielkość powierzchni, Wielkość porów Sorpcja gazów (sorpcja fizyczna, sorpcja chemiczna) suchy Zakres wielkości porów
0,35 nm do 500 nm
Minimalna wielkość mierzonej powierzchni
od 0,0005 m²/g przy użyciu kryptonu, od 0,01 m²/g przy użyciu N₂
Gęstość Gęstość nasypowa suchy Zakres objętości
1 cc
Obszar reaktywny Sorpcja gazowa (chemisorpcja) suchy
Przygotowywanie próbek Próżniowe, Przepływowe Odgazowanie suchy
Pojemność przechowywania gazu Sorpcja gazów w wysokich ciśnieniach suchy
Wielkość cząstek Dynamiczne rozpraszanie światła cieczą Zakres wielkości cząstek
od 0.3 nm do 10 µm
Wielkość cząstek, Potencjał Zeta Dynamiczne rozpraszanie światła, Elektrostatyczne rozpraszanie światła (ELS), Statyczne rozpraszanie światła (SLS) cieczą Zakres wielkości cząstek
od 0.3 nm do 10 µm
Przygotowywanie próbek Próżniowe, Przepływowe Odgazowanie suchy
Przepływ proszku Reometr MCR z metodą pomiaru wielokrotnego przepływu proszków Pomiar substancji suchych/cieczy Zakres wielkości cząstek
od 5 nm do 5 mm
Gęstość Piknometria gazowa Zakres objętości
0,025 cc
Przygotowywanie próbek Próbka reprezentatywna suchy Zakres objętości
20 cc
Wielkość powierzchni, Wielkość porów Sorpcja gazów suchy Zakres wielkości porów
od 0.35 nm do 500 nm / od 2 nm do 500 nm (przy użyciu N lub Ar)
od 0.35 nm do 2 nm (przy użyciu CO₂ dla C)
Minimalna wielkość mierzonej powierzchni
0,01 m²/g
Porowatość celi Piknometria gazowa suchy Zakres objętości
1 cc
Gęstość Piknometria gazowa suchy Zakres objętości
1 cc
Wielkość porów Porozymetria suchy Zakres objętośc,
0.05 cc
Zakres wielkości porów
od 1100 µm do 0,0064 µm
Wielkość cząstek Dyfrakcja lasera Pomiar substancji suchych/cieczy Zakres wielkości cząstek
od 0,1 μm (pomiar suchy) / 0,04 μm (pomiar na mokro) do 500 μm
Wielkość cząstek Dyfrakcja lasera Pomiar substancji suchych/cieczy Zakres wielkości cząstek
od 0,1 μm (pomiar suchy) / 0,04 μm (pomiar na mokro) do 2500 μm
Wielkość cząstek Dyfrakcja lasera Pomiar substancji suchych/cieczy Zakres wielkości cząstek
od 0,3 μm (pomiar suchy) / 0,2 μm (pomiar na mokro) do 500 μm
Wielkość powierzchni, Wielkość porów Sorpcja gazów suchy Zakres wielkości porów
od 0,35 nm do 500 nm
od 0,35 nm do 2 nm (przy użyciu CO₂ dla C)
Minimalna wielkość mierzonej powierzchni
0,01 m²/g; 0,0005 m²/g
Wielkość cząstek, Kształt cząstek, Wewnętrzna budowa, SAXS, WAXS, GISAXS Pomiar substancji suchych/cieczy Zakres wielkości cząstek / Zakres wielkości porów
Iod 1 nm do 105 nm (Zakres q (Copper K-α ): od 0.03 nm⁻¹ do 41 nm⁻¹)
Wielkość cząstek, Kształt cząstek, Wewnętrzna budowa, SAXS, WAXS, GISAXS Pomiar substancji suchych/cieczy Zakres wielkości cząstek / Zakres wielkości porów
Iod 1 nm do 160 nm (Zakres q (Copper K-α ): od 0.02 nm⁻¹ do 41 nm⁻¹)
Porowatość celi Piknometria gazowa suchy Zakres objętości
1 cc
Gęstość Piknometria gazowa suchy Zakres objętości
1 cc
Odciąg oparów Sorpcja par suchy
Przygotowywanie próbek Odgazowanie próżniowe suchy

Rozwiązania Anton Paar z zakresu charakteryzowania cząsteczek

Analizatory wielkości cząstek

Cząstki mogą być złożone, ale ich pomiary – nie! Serie Litesizer i PSA służą między innymi do pomiarów wielkościcząstek, a także do innych celów:

 • Seria Litesizer: Dynamiczne rozpraszanie światła do analizy wielkości cząstek w zakresie od skali nanometrycznej do milimetrowej, w tym z pomiarami potencjału Zeta, masy cząsteczkowej, transmitancji i współczynnika załamania światła
 • Seria PSA: Dyfrakcja laserowa do analizy wielkości cząstek do wielkości milimetra w cieczach lub suchych zawiesinach
 • Dedykowane akcesoria umożliwiające pomiary przy użyciu próbek małej wielkości, w roztworach organicznych, z wykorzystaniem automatycznego transferowania próbki, itp.
 • Czas skupić się na cząstkach: Oprogramowanie Kalliope obsługuje instrumenty, a także zmniejsza konieczność udziału operatora do minimum

Dowiedz się więcej

Właściwości reologiczne proszków

Zaawansowane metody badania reologicznych właściwości proszków obejmujące pełen zakres tradycyjnych metod pomiarów reologicznych oraz dekady doświadczenia w dziedzinie granulatów:

 • Niesamowita dokładność renomowanych reometrów MCR wykorzystana do stworzenia wszechstronnego i potężnego reometru do badania proszków
 • Wysoka powtarzalność dzięki w pełni zautomatyzowanym trybom pomiarowym
 • Wiele trybów pomiaru do przeprowadzania kontroli jakości i do celów naukowych
 • Wymienne systemy pomiarowe i elastyczne oprogramowanie umożliwiają charakteryzację od projektu rozwadniacza po badania segregacji i najnowocześniejszą reometrię złoża fluidyzowanego

Dowiedz się więcej

Analizatory adsorpcji

W analizie adsorpcji istotne jest połączenie inteligentnej konstrukcji instrumentów i zaawansowanych modeli redukcji danych obliczeniowych:

 • Szeroki wachlarz instrumentów do sorpcji par, sorpcji fizycznej, chemicznej oraz sorpcji wysokociśnieniowej
 • W pełni zautomatyzowane systemy z możliwością analizy z wykorzystaniem wielu stacji i opcjami przygotowywania próbek
 • Idealnie nadają się do analizy wielkości porów, powierzchni, interakcji katalizatorów pomiędzy gazami i ciałami stałymi, produktów farmaceutycznych, materiałów akumulatorów, adsorbentów i wszystkich innych materiałów porowatych
 • Światowej sławy modele redukcji danych i szybkie raporty pomiarowe dla materiałów tradycyjnych, a także nowych, złożonych materiałów

Dowiedz się więcej

Porozymetry rtęciowe

Najczęściej stosowana metoda służąca do określania porowatości materiałów o szerokim przekroju porów:

 • Zaprojektowane w celu zapewnienia jak najbezpieczniejszego środowiska pracy dla operatora, nawet podczas pracy z rtęcią
 • Funkcje takie jak uproszczone wprowadzanie płynnej rtęci i zautomatyzowane oczyszczenie z oleju sprawiają, że PoreMaster jest najłatwiejszym w użyciu porozymetrem rtęciowym
 • Najwyższą rozdzielczość danych wysokociśnieniowych uzyskuje się za pomocą odbywa się za pośrednictwem elementu sterującego napędu ślimakowego oraz inteligentnego procesu generowania ciśnienia automatycznej prędkości
 • Napełniania płynną rtęcią oraz pomiary niskociśnieniowe i wysokociśnieniowe zwykle przeprowadzane są w ciągu 30 minut

Dowiedz się więcej

Analizatory gęstości ciał stałych

Uzyskaj wszystkie potrzebne wartości gęstości ciał stałych z jednego źródła – z najwyższą dostępną na rynku dokładnością:

 • Wachlarz instrumentów obejmujący pomiary prawdziwej lub szkieletowej gęstości, gęstości nasypowej i geometrycznej
 • Najlepsze w swojej klasie: Najwyższa dokładność wyników w najszerszym zakresie pomiarowym
 • Bezpieczeństwo i opłacalność: Płynna rtęć niepotrzebna do pomiarów gęstości geometrycznej
 • Nieniszcząca piknometria gazowa: Działa z gazami obojętnymi i czystymi

Dowiedz się więcej

SAXS firmy Anton Paar

Systemy do wąskiego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego SAXSpace i SAXSpoint 2.0 zapewniają doskonałą rozdzielczość i najlepszą możliwą jakość danych do badań nanocząstek:

 • Doskonałe źródła promieniowania rentgenowskiego i optyka zapewniają najwyższą czystość widma i strumienia
 • Nierozpraszająca kolimacja wiązki i najnowszymi hybrydowymi detektorami liczącymi (HPC) uzyskuje się wysoki stosunek sygnału do szumu i doskonałą ogólną jakość danych
 • Szeroki wybór etapów obróbki próbek do charakteryzowania cząstek w kontrolowanych warunkach temperaturowych i atmosferycznych
 • Niezawodna praca, krótkie czasy przestoju, wysoka przepustowość próbek i niskie koszty utrzymania

Dowiedz się więcej

Specjaliści od zawsze

Szerokie portfolio Anton Paar, w tym urządzenia umożliwiające charakterystykę cząstek, posiadają jedną wspólną cechę: Są pierwszymi w swoim rodzaju i nadal są sztandarowymi instrumentami w swojej dziedzinie. Na przykład PSA, wynaleziony w 1967r, był pierwszym analizatorem wielkości cząstek z użyciem technologii dyfrakcji laserowej. Pierwsza komercyjna .kamera rozpraszająca promieniowanie rentgenowskie pod małym kątem, opracowana przez Otto Kratky w 1957 roku, została. Dzisiaj systemy SAXS firmy Anton Paar wciąż stanowią referencje dla tej technologii. Quantachrome Instruments, marka Anton Paar, rozpoczęła swoją drogę do sukcesu w 1968 roku. Od tego czasu, wyspecjalizowane zespoły naukowców tworzyły innowacyjne rozwiązania techniczne w ścisłej współpracy z użytkownikami. Efektem tej współpracy było powstanie najlepszych z możliwych instrumentów do pomiaru materiałów porowatych oraz sypkich.

Skorzystaj z wiedzy firmy Anton Paar w dziedzinie badania własności cząstek i tworzenia nowych materiałów.

Wraz z szerokim zakresem specjalnych urządzeń, firma Anton Paar oferuje doradztwo oraz informacje dotyczące aplikacji. Raporty aplikacyjne, Anton Paar Wiki, Anton Paar Blog oraz webinaria oferują głęboką wiedzę dotyczącą takich zagadnień dotyczących badań cząstek, jak: 

Skorzystaj z naszych zasobów i wieloletniego doświadczenia w dziedzinie badań cząstek. Poznaj nowe obszary zastosowań i uzyskaj optymalne wyniki produkcji, kontroli jakości oraz tworzenia nowych produktów. Zachęcamy także do bezpośredniego kontaktu w celu wyjaśnienia wszelkich pytań dotyczących instrumentów i aplikacji.

Kontakt

Uzyskaj praktyczne doświadczenie w centrach technicznych firmy Anton Paar.

Czy jesteś praktykiem zainteresowanym realnym zastosowaniem instrumentów? Sprawdź, które z naszych Centrum technicznych dysponuje odpowiednim instrumentem lub czy seminarium dotyczące badania własności cząstek jest organizowane w danym regionie.

Dowiedz się teraz

Otwarte webinaria dotyczące badań własności cząstek

Seminaria

Twój wybór:: Wyczyść wszystkie filtry X
Zmień kraj
Rodzaj wydarzenia
Pokazuje od do z

Brak wyników!

Pokazuje od do z