• Charakterystyka polimerów

  Fizyczna charakterystyka folii polimerowych – jak zmierzyć właściwości powierzchniowe, optyczne i zbiorcze

 • Niezależnie od tego, czy folie polimerowe są wykorzystywane jako materiały opakowaniowe, torby z tworzyw sztucznych, błony fotograficzne, podłoża dla elastycznych ogniw słonecznych, elastyczne wyświetlacze, panele dotykowe lub obwody drukowane – ich skład zawsze wpływa na ich właściwości. Wymogi, jakie muszą one spełnić, są tak zróżnicowane jak ich obszary zastosowania, a dokładne zbadanie ich właściwości jest konieczne w celu modyfikacji ich receptur lub testowania ich jakości.

  Badanie cienkich folii i nanofolii (grubość <1 µm)

  Bardzo cienkie (~1  µm i mniej) folie polimerowe, które często składają się z wielu warstw, są często wykorzystywane jako izolacja elektryczna lub zabezpieczenie przed korozją elementów elektronicznych takich jak elektroniczne płytki drukowane (PCB) lub części smartfonów, a także folie załamujące światło na soczewkach optycznych. Mogą być także stosowane jako czujniki wilgotności lub wykorzystywane w litografii, jako antybakteryjne powłoki stentów lub nawet do sekwencjonowania genomu.

  Do celów przetestowania cienkich folii i nanofolii można stosować  metodę badań zarysowań w nanoskali, aby zmierzyć adhezję i odporność na zarysowania każdej warstwy cienkiej folii lub końcowego materiału za pomocą jednego przyrządu.

  Oprócz adhezji i odporności na zarysowania także nanostruktura stanowi element będący przedmiotem zainteresowania. Dowiedz się jak najwięcej na temat swojego materiału, przeprowadzając:

  • pomiary topografii
  • pomiary właściwości mechanicznych
  • pomiary właściwości elektrycznych 

  Znajdź odpowiedni przyrząd dla swoich potrzeb

  Badanie grubych folii (grubość >1 µm)

  Folie ochronne lub dekoracyjne takie jak powłoki ochronne samochodów i artykułów gospodarstwa domowego lub farby epoksydowe do wykładzin podłogowych muszą być odporne na uszkodzenia, które są powodowane przede wszystkim przez zarysowania. W przypadku metali farby chronią materiał podstawowy głównie przed korozją, ale także przed zarysowaniami.

  Zastosuj najwydajniejszą i najbardziej niezawodną  technikę badania zarysowań, aby ocenić odporność folii na zarysowania oraz dowiedzieć się, jak odporna jest powłoka na uszkodzenia w precyzyjnie zdefiniowanych warunkach. Badania te zapewniają także informacje na temat powrotu elastycznego folii.

  Aby sprawdzić, jak zachowuje się folia w określonych warunkach środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność lub naprężenia,  należy przeprowadzić dynamiczną analizę mechaniczną w celu zapewnienia, aby jakość końcowego produktu spełniała oczekiwania użytkowników.

  Podczas opracowywania folii chcesz mieć pewność, że powierzchnia będzie posiadała doskonałe wykończenie. Dlatego konieczne jest scharakteryzowanie stosowanych stopów polimerów, a także odpowiednie dostosowanie operacji przetwarzania. Kompleksowa  charakterystyka reologiczna pomoże osiągnąć wszystkie wymagane rezultaty.

  Znajdź odpowiedni przyrząd dla swoich potrzeb

  Badanie folii adhezyjnych

  Jako że coraz więcej produktów przemysłowych i konsumenckich jest mocowanych za pomocą warstw adhezyjnych zamiast spajania, spawania, lutowania bądź łączenia za pomocą śrub lub zacisków, folie adhezyjne stanowią przyszłościowe rozwiązanie. Oznacza to jednak także, że muszą one zaspokajać różnorodne potrzeby:

  Konieczne jest badanie ich wytrzymałości, elastyczności, trwałości, a nawet specjalnych właściwości takich jak przewodnośćlub oporność. Wykorzystaj wielorakie możliwości oferowane przez  mikroskopię sił atomowych i przeanalizuj swoje folie adhezyjne w skali nanometrycznej.

  Przeprowadzona  analiza krzywej siły zapewni wszystkie wymagane informacje na temat siły przylegania. Dowiedz się więcej na temat swojej folii adhezyjnej dzięki ilościowym pomiarom jej właściwości elastycznych.

  Folie adhezyjne są często produkowane poprzez powlekanie warstwy podstawowej płynną warstwą adhezyjną, która w tym procesie musi ulec utwardzeniu.

  Wykorzystaj korzyści oferowane przez  charakterystykę reologiczną w celu określenia kinetyki utwardzania warstwy adhezyjnej, a tym samym znalezienia idealnego projektu procesu produkcyjnego.

  W celu zapewnienia, by Przyczeność folii adhezyjnej nie ulegała utracie poniżej określonej temperatury, zastosuj  dynamiczną analizę mechaniczną w celu określenia zakresu temperatury, w którym folia będzie przylegać do innych powierzchni.

  Znajdź odpowiedni przyrząd dla swoich potrzeb

 • Znajdź odpowiednie rozwiązanie w celu określenia charakterystyki polimerów

  Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cienkimi foliami i nanofoliami, grubymi foliami czy foliami adhezyjnymi – ich skład zawsze określa ich właściwości. Zasadnicze znaczenie ma dokładne zbadanie tych właściwości, aby dane folie polimerowe mogły spełniać szczególne wymogi w każdej dziedzinie zastosowania. Dokładane badanie stanowi także warunek konieczny w przypadku modyfikacji receptury i kontroli jakości.  

  Rozwiązanie Twoja korzyść Aparat

  Wyprodukowana folia ma niską jakość powierzchni (pofałdowana powierzchnia).

  Przeprowadź pomiary reologiczne, aby scharakteryzować lepkosprężystość stosowanego surowca w celu zoptymalizowania warunków procesu.

  Stała jakość produkowanych folii, bez wad i niedoskonałości powierzchni

  Folia opakowaniowa wykazuje zwiększone wskaźniki uszkodzeń w klimacie tropikalnym/suchym/zimnym.

  Przeanalizuj mechaniczną wydajność folii w testach DMA w kontrolowanej wilgotności.

  Gwarancja, że produkt dotrze do klienta w dobrym stanie, niezależnie od warunków klimatycznych.

  Folia pęka podczas użytkowania.

  Wykonaj próby rozciągania, aby określić naprężenie lub naprężenie przy zerwaniu. Wykonaj dynamiczną analizę mechaniczną, aby zbadać kruchość folii (na co wskazuje zmierzony współczynnik tłumienia).

  Lepsza jakość produktu dzięki bardziej optymalnemu wyborowi materiałów dostosowanych do wymagań produktu

  Pozostałości klejów widoczne na powierzchni po odklejeniu taśmy samoprzylepnej (niekompletnie utwardzona warstwa adhezyjna).

  Zbadaj charakterystykę starzenia warstwy adhezyjnej w zależności od temperatury i czasu.

  Wyższa jakość produktu dzięki zoptymalizowanym recepturom materiałowym i warunkom przetwarzania

  Farba zbyt łatwo ulega zarysowaniu.

  Przeprowadź precyzyjnie kontrolowane badania zarysowań, aby zbadać odporność na zarysowania.

  Informacje zwrotne na temat odporności farb o nowych recepturach na zarysowania

  Folie i farby polimerowe muszą odzyskać swoją strukturę po uszkodzeniu przez zarysowanie.

  Przeprowadź precyzyjnie zdefiniowane badania zarysowań w celu pomiaru głębokości podczas zarysowania i po odzyskaniu struktury.

  Badanie różnych folii i powłok oraz optymalizacja receptury w celu osiągnięcia najlepszego możliwego odzysku struktury farby lub powłoki po uszkodzeniu przez zarysowanie

  Folia/farba polimerowa musi być odporna na starzenie się.

  Przeprowadź pomiary wgłębień z wykorzystaniem segmentu pełzania w celu zmierzenia właściwości folii/farby.

  Możliwość uszeregowania różnych folii/farb według ich właściwości pełzania i wyboru najlepszych

  Wyprodukowana folia posiada niewystarczającą jakość optyczną, jest płytka (duże zróżnicowanie dyspersji).

  Przeprowadź pomiar współczynnika załamania światła przy różnych długościach fal i określ dyspersję.

  Stała jakość produkowanych folii. Płytkie polimery można wysortować już na etapie opracowywania nowych produktów.

  Należy scharakteryzować taśmy samoprzylepne.

  Sporządź mapę 3D rozkładu materiałów adhezyjnych.

  Kontrola procesu i jakości produkcji taśm samoprzylepnych

  Należy rozwijać lub scharakteryzować nowe materiały adhezyjne.

  Przeprowadź pomiary krzywej siły na potrzeby analizy ilościowej siły przyczepności.

  Szybsze cykle rozwoju, aby osiągnąć docelowe specyfikacje

  Sprawdzanie nanostruktury i właściwości mechanicznych wielowarstwowych polimerów w odniesieniu do każdej warstwy

  Przeprowadzanie pomiarów topografii oraz krzywej siły i przemieszczenia za pomocą AFM

  Uzyskiwanie informacji na temat chropowatości i wartości ilościowych modułu sprężystości na skali sub-nanometrycznej

  Ilościowe określenie proporcji mieszaniny różnych polimerów w cienkich foliach, aby znaleźć doskonały materiał dla uzyskania pożądanego zastosowania końcowego

  Przeprowadzenie pomiarów w dynamicznym trybie kontaktowym lub CRAI pokazujących rozkład różnych polimerów, określających proporcję mieszaniny

  Pokazanie rozkładu różnych polimerów na skali nanometrycznej, określenie ilościowe proporcji mieszaniny dla optymalnej charakterystyki materiałów

  Nie udało Ci się znaleźć informacji na temat określonej sytuacji? Anton Paar wciąż ma rozwiązanie dla Twojego wyzwania. Po prostu skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji. 

 • Dowiedz się więcej na temat charakterystyki polimerów od wiodących specjalistów w tej dziedzinie

  Dowiedz się, w jaki sposób eksperci ze środowiska akademickiego w dziedzinie charakterystyki polimerów wykorzystują przyrządy Anton Paar w ramach swojej codziennej pracy. Przeczytaj wywiady i dowiedz się, w jaki sposób przyrządy Anton Paar są wykorzystywane w badaniach akademickich, aby uzyskiwać więcej informacji na temat polimerów i opracowywać innowacyjne produkty polimerowe.

  • Analiza powłoki silikonowej za pomocą badania zarysowań

   „Stwierdziliśmy, że charakterystyka zarysowań (adhezja, kohezja) była inna w przypadku przechodzenia z warstwy cienkiej do grubej w porównaniu z przejściem z warstwy grubej do cienkiej”.

   Prof. James Kohl, Uniwersytet San Diego 

   Czytaj dalej

  • AFM w branży pakowania żywności

   „Metoda AFM była wykorzystywana do ilościowego określenia zjawiska reagregacji nanocząsteczek po utworzeniu się powłoki na powierzchni folii z tworzyw sztucznych”.

   Prof. Stefano Farris, Uniwersytet w Mediolanie

   Czytaj dalej