Właściwości reologiczne proszków 1: Wprowadzenie - właściwości i charakterystyka przepływu proszków i granulatów

To webinarium jest pierwszym z 30 minutowych szkoleń internetowych dotyczących reologii proszków. Cała seria rozpoczyna się ogólnym wprowadzeniem w zagadnienia związane z kinematyką proszków, ich właściwościami i zachowaniem. Kolejne webinaria zawierają prezentację różnych metod testowych, mierzone parametry oraz ich optymalne wykorzystanie. Kolejne webinaria poświęcone są specjalistycznym zastosowaniom, takim jak przepływ proszku oraz fluidyzacja. Proszki i materiały granulowane są stosowane w wielu procesach jako surowce, pośrednie materiały technologiczne oraz produkty końcowe. Przetwarzanie proszków może być bardzo skomplikowane. Z tego powodu, dobre zrozumienie ich właściwości i zachowania ułatwia uzyskanie wyższej jakości, zmniejszenie ilości odpadów oraz czasu przestoju produkcji.

To pierwsze, ogólne wprowadzenie w właściwości proszków i granulatów stanowi zapoznanie z ich specyfiką i klasyfikacją. Zachowanie proszków zależy od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak spójność, warunki obciążenia i wilgotność wpływająca na lepkość próbki, przepływ, ściśliwość oraz fluidyzację.

Zapoznaj się z nagraniem webinarium!

Uzyskaj darmowy dostęp już teraz!

Wystarczy wypełnić poniższy formularz, aby uzyskać bezpłatny dostęp do narzędzi i zastrzeżonych treści.

Wczytywanie ...

Błąd