Właściwości reologiczne proszków 3: Proszki i powietrze - fluidyzacja proszku i granulatów i wpływ na ich zachowanie

Trzecie webinarium z serii dotyczącej reologii proszków poświęcone jest tworzeniu charakterystyk proszków poddanych fluidyzacji oraz charakterystyk granulatów.

Fluidyzacja materiałów sypkich może znacznie zmienić ich zachowanie. Reakcja na fluidyzację może mieć wpływ na zachowanie materiałów w różnych procesach technologicznych, takich jak transport pneumatyczny, zachowanie w reaktorach wsadowych, tabletkowanie i napełnianie oraz wyładunek ze zbiorników, silosów i pojemników. Zachowanie to może zostać ustalone na podstawie badań modułu Powder Cell firmy Anton Paar. Urządzenia te integrują najnowocześniejszą technologię badań reologicznych w świecie kontroli jakości cząstek oraz w branży badań rozwojowych. To webinarium poświęcone jest sposobom pomiarów proszków poddanych fluidyzacji z wykorzystaniem reometrów MCR w celu wyznaczenia ich odgazowania oraz spadku ciśnienia. Webinarium obejmuje też krótkie wprowadzenie do pomiarów przepuszczalności, odporności na ścinanie oraz współczynnik odkształcenia przy ścinaniu.

Zapoznaj się z nagraniem webinarium!

Uzyskaj darmowy dostęp już teraz!

Wystarczy wypełnić poniższy formularz, aby uzyskać bezpłatny dostęp do narzędzi i zastrzeżonych treści.

Wczytywanie ...

Błąd