Nowe możliwości analizy cząstek

Jak wiadomo, wiedza na temat cząstek pozwala na przewidywanie parametrów materiału. Mimo to, użytkownicy nie zawsze posiadają pełną wiedzę na temat mierzalnych parametrów oraz optymalnych metod pomiarowych.

To webinarium służy zapoznaniu z nowościami naszej kompleksowej, najbogatszej z dostępnych, oferty urządzeń do badania własności cząstek. Nasze urządzenia są przeznaczone do pomiarów gęstości ciała stałego, adsorpcji, wielkości cząstek i reologii proszków oraz porowatości i badań metodami SAXS. Instrumenty te wykorzystują takie technologie jak dyfrakcja lasera, dynamiczne rozpraszanie światła, wielokrotne pomiary przepływu proszku, wchłanianie oparów, porozymetria, gęstość ciał sypkich, odgazowanie próżniowe i przepływowe i wiele innych.

Webinarium dotyczy następujących zagadnień:

  • Zestawienie unikatowej w skali światowej oferty urządzeń do badania własności cząstek.
  • Wprowadzenie do parametrów pomiarowych: od wielkości cząstek do potencjału Zeta.
  • Szybkie wprowadzenie do technologii wykorzystywanej przez poszczególne urządzenia.
  • Szczegóły dotyczące zastosowań.
  • Praktyczna demonstracja możliwości wybranych urządzeń.

Uzyskaj darmowy dostęp już teraz!

Wystarczy wypełnić poniższy formularz, aby uzyskać bezpłatny dostęp do narzędzi i zastrzeżonych treści.

Wczytywanie ...

Błąd