• Charakteryzowanie cząsteczek

   Nowe możliwości analizy cząstek

   Wiedza na temat cząstek pozwala na przewidywanie parametrów materiału. Parametry pomiarowe ważne w tego rodzaju badaniach obejmują wielkość cząstek, wielkość porów, kształt cząstek, wewnętrzną strukturę, potencjał Zeta, pole powierzchni, pole reaktywne, gęstość, przepływ proszku oraz wiele innych. Firma Anton Paar oferuje dedykowane instrumenty do pomiaru każdego z tych parametrów. To najszersze spektrum dostępnych technik charakteryzowania wśród oferowanych na całym świecie dla tego rodzaju urządzeń. Skorzystaj z bogactwa wyboru i naszego wieloletniego doświadczeń w tej dziedzinie – wszystko to w jednym punkcie kontaktowym.

 • Zastosowania, parametry, technologie: Znajdź optymalne rozwiązanie dla siebie!

  Wybieraj pomiędzy specjalnymi zastosowaniami do różnych celów i przeglądaj wszystkie parametry, które możesz zmierzyć oraz wyświetlaj informacje o danych technologiach wykorzystywanych w charakteryzowaniu cząstek.

  Przełącz i wyświetl zastosowania do celów analizy cząstek


 • Kliknij na parametr w celu zapoznania się z ofertą firmy Anton Paar przewidzianą dla danego obszaru badań. Filtry w tabeli służą do ograniczenia zakresu wyszukiwania danych rozwiązań technicznych oraz do uzyskania informacji dotyczących różnych zakresów pomiarowych.

  Kliknięcie na instrument pozwala na zapoznanie się ze szczegółami dotyczącymi funkcji i parametrów.

  Wielkość porów
  Pokaż wszystkie urządzenia
  Wielkość cząstek
  Pokaż wszystkie urządzenia
  Wielkość powierzchni
  Pokaż wszystkie urządzenia
  Przygotowywanie próbek
  Pokaż wszystkie urządzenia
  Gęstość
  Pokaż wszystkie urządzenia
  Obszar reaktywny
  Pokaż wszystkie urządzenia
  Odciąg oparów
  Pokaż wszystkie urządzenia
  Porowatość celi
  Pokaż wszystkie urządzenia
  Kształt cząstek
  Pokaż wszystkie urządzenia
  Potencjał zeta
  Pokaż wszystkie urządzenia
  Właściwośc przepływu dla proszków
  Pokaż wszystkie urządzenia
  Pojemność przechowywania gazu
  Pokaż wszystkie urządzenia
  Pomiar
  Technologie

  Brak wyników!


  Pomiar

  Technologie

  Typ dyspersji

  Zakres pomiaru
  Zakres wielkości powierzchni Adsorpcja gazów (BET), Dynamiczna przepływowa analiza powierzchni BET Minimalna wielkość mierzonej powierzchni
  0,1 m²/g
  autosorb 6iSA
  Pokaż specyfikację produktu Prześlij zapytanie
  Zakres wielkość powierzchni / Zakres wielkość porów Sorpcja gazów Wielkość powierzchni, Wielkość porów od
  2 nm do 500 nm (przy użyciu N lub Ar)
  od 0.35 nm do 2 nm (przy użyciu CO₂ dla C)
  Minimalna wielkość mierzonej powierzchni
  01 m²/g
  Wielkość powierzchni, wielkość porów Sorpcja gazów (sorpcja fizyczna, sorpcja chemiczna) Suchy Zakres wielkości porów
  0,35 nm do 500 nm
  Minimalna wielkość mierzonej powierzchni
  od 0,0005 m²/g przy użyciu kryptonu, od 0,01 m²/g przy użyciu N₂
  Gęstość (nasypowa), właściwości przepływu proszku Gęstość nasypowa Suchy od 1 cm³ do 1000 cm3
  Obszar reaktywny Sorpcja gazowa (chemisorpcja) Suchy
  Przygotowywanie próbek Próżniowe, Przepływowe Odgazowanie Suchy
  Pojemność przechowywania gazu Sorpcja gazów w wysokich ciśnieniach Suchy
  Litesizer 100
  Pokaż specyfikację produktu Prześlij zapytanie
  Wielkość cząstek Dynamiczne rozpraszanie światła Ciecz Zakres wielkości cząstek
  od 0,3 nm do 10 µm
  Litesizer 500
  Pokaż specyfikację produktu Prześlij zapytanie
  Wielkość cząstek, Potencjał Zeta Dynamiczne rozpraszanie światła, Elektrostatyczne rozpraszanie światła (ELS), Statyczne rozpraszanie światła (SLS) Ciecz Zakres wielkości cząstek
  od 0,3 nm do 10 µm
  Moduł odgazowania MasterPrep
  Pokaż specyfikację produktu Prześlij zapytanie
  Przygotowywanie próbek Próżniowe, Przepływowe Odgazowanie Suchy
  Przepływ proszku Reometr MCR z metodą pomiaru wielokrotnego przepływu proszków Pomiar substancji suchych/cieczy Zakres wielkości cząstek
  od 5 nm do 5 mm
  Właściwości przepływu proszku, gęstość Test ścinania Pomiar substancji suchych/cieczy
  Gęstość (rzeczywista) Piknometria gazowa od 4 cm³ do 135 cm³
  Gęstość (rzeczywista) Piknometria gazowa od 0,25 cm³ do 4,5 cm³
  Gęstość (rzeczywista) Piknometria gazowa od 4 cm³ do 135 cm³
  Pentapyc 5200e
  Pokaż specyfikację produktu Prześlij zapytanie
  Gęstość (rzeczywista) Piknometria gazowa od 4 cm³ do 135 cm³
  Przygotowywanie próbek Próbka reprezentatywna Suchy Zakres objętości
  20 cc
  Wielkość powierzchni, wielkość porów Sorpcja gazów suchy Zakres wielkości porów od
  0,35 nm do 500 nm / od 2 nm do 500 nm (przy użyciu N lub Ar)
  od 0,35 nm do 2 nm (przy użyciu CO₂ dla C)
  Minimalna wielkość mierzonej powierzchni
  0,01 m²/g
  Wielkość porów Porozymetria Suchy Zakres objętości,
  0,05 cc
  Zakres wielkości porów
  od 1100 µm do 0,0064 µm
  Wielkość cząstek Dyfrakcja lasera Pomiar substancji suchych/cieczy Zakres wielkości cząstek
  od 0,1 μm (pomiar suchy) / 0,04 μm (pomiar na mokro) do 500 μm
  Wielkość cząstek Dyfrakcja lasera Pomiar substancji suchych/cieczy Zakres wielkości cząstek
  od 0,1 μm (pomiar suchy) / 0,04 μm (pomiar na mokro) do 2500 μm
  Wielkość cząstek Dyfrakcja lasera Pomiar substancji suchych/cieczy Zakres wielkości cząstek
  od 0,3 μm (pomiar suchy) / 0,2 μm (pomiar na mokro) do 500 μm
  Wielkość powierzchni, wielkość porów Sorpcja gazów Suchy Zakres wielkości porów od
  0,35 nm do 500 nm
  od 0,35 nm do 2 nm (przy użyciu CO₂ dla C)
  Minimalna wielkość mierzonej powierzchni
  0,01 m²/g; 0,0005 m²/g
  Wielkość cząstek, Kształt cząstek, Wewnętrzna budowa, SAXS, WAXS, GISAXS Pomiar substancji suchych/cieczy Zakres wielkości cząstek / Zakres wielkości porów
  Iod 1 nm do 105 nm (Zakres q (Copper K-α ): od 0.03 nm⁻¹ do 41 nm⁻¹)
  SAXSpoint 2.0
  Pokaż specyfikację produktu Prześlij zapytanie
  Wielkość cząstek, Kształt cząstek, Wewnętrzna budowa, SAXS, WAXS, GISAXS Pomiar substancji suchych/cieczy Zakres wielkości cząstek / Zakres wielkości porów
  Iod 1 nm do 160 nm (Zakres q (Copper K-α ): od 0.02 nm⁻¹ do 41 nm⁻¹)
  (Otwarte) zawartość celi Piknometria gazowa Suchy od 4 cm³ do 135 cm³
  Pentafoam 5200e
  Pokaż specyfikację produktu Prześlij zapytanie
  P(oOtwarte) zawartość celi Piknometria gazowa Suchy od 4 cm³ do 135 cm³
  Odciąg oparów Sorpcja par Suchy
  Przygotowywanie próbek Odgazowanie próżniowe Suchy

   

   

  Rozwiązania Anton Paar z zakresu charakteryzacji cząsteczek

  Analizatory wielkości cząstek

  Cząstki mogą być złożone, ale ich pomiary – nie! Serie Litesizer i PSA służą między innymi do pomiarów wielkości cząstek, a także do innych celów:

  • Seria Litesizer: Dynamiczne rozpraszanie światła do analizy wielkości cząstek w zakresie od skali nanometrycznej do milimetrowej, w tym z pomiarami potencjału Zeta, masy cząsteczkowej, transmitancji i współczynnika załamania światła
  • Seria PSA: Dyfrakcja laserowa w celu analizy wielkości cząstek w dyspersji na mokro i na sucho w zakresie nawet to wielkości kilku milimetrów
  • Dedykowane akcesoria umożliwiające pomiary przy użyciu małej objętość próbki, w roztworach organicznych, z wykorzystaniem automatycznych podajników próbki, itp.
  • Czas skupić się na cząstkach: Oprogramowanie Kalliope obsługuje oba aparaty, a także zmniejsza konieczność udziału operatora do minimum

  Dalsze informacje

  własności reologiczne rzeczywistych proszków

  Dwie cele do pomiaru własności reologicznych rzeczywistych proszków, cela do przepływu proszków oraz cela do ścinania proszków, w połączeniu z reometrami z serii MCR Evolution pomogą Ci scharakteryzować i poznać właściwości Twoich proszków:

  • Niesamowita precyzja renomowanych reometrów z serii MCRe do analizy proszków.
  • Wysoka powtarzalność dzięki trybom przygotowania próbki i w pełni zautomatyzowanym pomiarom
  • Wiele trybów pomiaru do przeprowadzania kontroli jakości i do celów naukowych
  • Jedyna cela do ścinania, która może zostać wyposażona w opcję regulacji temperatury i wilgotności.

  Dalsze informacje

  Analizatory adsorpcji

  W analizie adsorpcji istotne jest połączenie inteligentnej konstrukcji instrumentów i zaawansowanych modeli redukcji danych obliczeniowych:

  • Szeroki wachlarz instrumentów do sorpcji par, sorpcji fizycznej, chemicznej oraz sorpcji wysokociśnieniowej
  • W pełni zautomatyzowane systemy z możliwością analizy z wykorzystaniem wielu stacji i opcjami przygotowywania próbek
  • Idealnie nadają się do analizy wielkości porów, powierzchni, interakcji katalizatorów pomiędzy gazami i ciałami stałymi, produktów farmaceutycznych, materiałów akumulatorów, adsorbentów i wszystkich innych materiałów porowatych
  • Światowej sławy modele redukcji danych i szybkie raporty pomiarowe dla materiałów tradycyjnych, a także nowych, złożonych materiałów

  Dalsze informacje

  Porozymetry rtęciowe

  Najczęściej stosowana metoda służąca do określania porowatości materiałów o szerokim przekroju porów:

  • Zaprojektowane w celu zapewnienia jak najbezpieczniejszego środowiska pracy dla operatora, nawet podczas pracy z rtęcią
  • Funkcje takie jak uproszczone wprowadzanie płynnej rtęci i zautomatyzowane oczyszczenie z oleju sprawiają, że PoreMaster jest najłatwiejszym w użyciu porozymetrem rtęciowym
  • Najwyższą rozdzielczość danych wysokociśnieniowych uzyskuje się za pomocą odbywa się za pośrednictwem elementu sterującego napędu ślimakowego oraz inteligentnego procesu generowania ciśnienia automatycznej prędkości
  • Napełniania płynną rtęcią oraz pomiary niskociśnieniowe i wysokociśnieniowe zwykle przeprowadzane są w ciągu 30 minut

  Dalsze informacje

  Analizatory gęstości ciał stałych

  Uzyskaj wszystkie potrzebne wartości gęstości ciał stałych z jednego źródła – z najwyższą dostępną na rynku dokładnością:

  • Wachlarz instrumentów obejmujący pomiary prawdziwej lub szkieletowej gęstości, gęstości nasypowej i geometrycznej

  • Najwyższa dokładność wyników w najszerszym zakresie pomiarowym w jednym instrumencie
  • Pomiaru gęstości geometrycznej można dokonać bez użycia płynnej rtęci
  • Piknometria gazowa pozwala ustalić gęstość rzeczywistą w ramach nieniszczącej analizy

   Dalsze informacje

   SAXS firmy Anton Paar

   Systemy do wąskiego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego SAXSpace i SAXSpoint 5.0 zapewniają doskonałą rozdzielczość i najlepszą możliwą jakość danych do badań nanocząstek:

   • Doskonałe źródła promieniowania rentgenowskiego i optyka zapewniają najwyższą czystość widma i strumienia
   • Nierozpraszająca kolimacja wiązki i najnowszymi hybrydowymi detektorami liczącymi (HPC) uzyskuje się wysoki stosunek sygnału do szumu i doskonałą ogólną jakość danych
   • Szeroki wybór etapów obróbki próbek do charakteryzowania cząstek w kontrolowanych warunkach temperaturowych i atmosferycznych
   • Niezawodna praca, krótkie czasy przestoju, wysoka przepustowość próbek i niskie koszty utrzymania

   Dalsze informacje

  • Trzyletnia gwarancja

   • Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie nowe przyrządy Anton Paar* obejmują naprawę przez 3 lata.
   • Klienci unikają nieprzewidzianych kosztów i zawsze mogą polegać na swoim urządzeniu.
   • Oprócz gwarancji zapewniamy szeroki zakres dodatkowych usług i opcji serwisowych.

   * Ze względu na wykorzystywaną technologię niektóre urządzenia wymagają konserwacji zgodnie z harmonogramem konserwacji. Przestrzeganie harmonogramu konserwacji jest warunkiem koniecznym dla utrzymania trzyletniej gwarancji.

   Dowiedz się więcej

  • Specjaliści od zawsze

   Szerokie portfolio Anton Paar, w tym urządzenia umożliwiające charakterystykę cząstek, posiadają jedną wspólną cechę: Są pierwszymi w swoim rodzaju i nadal sztandarowymi instrumentami w swojej dziedzinie. Na przykład analizator wielkości cząstki (PSA), wynaleziony w 1967r, był pierwszym analizatorem wielkości cząstek z użyciem technologii dyfrakcji laserowej. Pierwsza komercyjna kamera do rozpraszanie promieniowania X pod małymi kątami (SAXS), opracowana przez Otto Kratky’ego w 1957, została wyprodukowana przez firmę Anton Paar. Obecnie systemy SAXS firmy Anton Paar wciąż stanowią referencje dla tej technologii. Quantachrome Instruments, marka Anton Paar, rozpoczęła swoją drogę do sukcesu w 1968 roku. Od tego czasu, wyspecjalizowane zespoły naukowców tworzyły innowacyjne rozwiązania techniczne w ścisłej współpracy z użytkownikami. Efektem tej współpracy było powstanie najlepszych w swojej dziedzinie instrumentów do pomiaru materiałów porowatych oraz sypkich.

  Skorzystaj z wiedzy firmy Anton Paar w dziedzinie badania własności cząstek i tworzenia nowych materiałów.

  Wraz z szerokim zakresem specjalnych urządzeń, firma Anton Paar oferuje doradztwo oraz informacje dotyczące aplikacji. Raporty aplikacyjne, Anton Paar Wiki oraz webinaria oferują głęboką wiedzę w zakresie takich zagadnień dotyczących badania cząstek, jak: 

  Skorzystaj z naszych zasobów i wieloletniego doświadczenia w dziedzinie badań cząstek. Poznaj nowe obszary zastosowań i uzyskaj optymalne wyniki produkcji, kontroli jakości oraz tworzenia nowych produktów. Zachęcamy także do bezpośredniego kontaktu w celu zadawania wszelkich pytań dotyczących instrumentów i aplikacji.

  Kontakt

  Uzyskaj praktyczne doświadczenie w centrach technicznych firmy Anton Paar.

  Czy jesteś praktykiem zainteresowanym realnym zastosowaniem instrumentów? Sprawdź, które z naszych Centrum technicznych dysponuje odpowiednim instrumentem lub czy seminarium dotyczące badania własności cząstek jest organizowane w danym regionie.

  Dowiedz się teraz

  Otwarte webinaria dotyczące badań własności cząstek

  Seminaria

  Rodzaj seminarium/szkolenia
  Wszystkie
  • Seminarium
  • Webinarium
  • Wszystkie

  Brak wyników!