• Litium-ionos akkumulátor gyártás

  Hogyan biztosítható elektródái, elektrolitei és lítium-ion cellái magas minősége kutatással és gyártásellenőrzéssel?

 • Ahhoz, hogy támogassuk Önt a lehető legjobb minőségű lítium-ionos akkumulátorok gyártásában, az Anton Paar olyan megoldásokat kínál, melyek az akkumulátor anyag kutatás terén jellemzik az aktív anyagokat, ellenőrzik a nyersanyagokat és az elektrolitek és oldószerek minőségét használat előtt, stb.

  A műszereink segítenek Önnek megérteni, hogy az anyagok részecskemérete, porózitása, sűrűsége, vizskozitása, vizskoelaszticitása, illetve a tapadása hogyan befolyásolják a cellák viselkedését és teljesítményét, így úgy állíthatja be ezeket a paramétereket, hogy a lehető legjobb végterméket kapja.

  A kutatástól a gyártásig

  Akkumulátor anyag kutatás

  Az Anton Paar az Ön erős partnerre az akkumulátor anyag kutatás terén. Használja műszreinket, hogy meghatározza a folyadék és térfogatsűrűséget, a felszíni területet és a részecskeméretet, hogy optimalizálhassa a teljesítményi paramétereket.

  A pórusméret és a pórusméret eloszlás mérésével optimalizálhatja a működő elektróda tulajdonságait. Az Anton Paar sűrűségmérő műszerei megmutatják a megfeleő tömeg/térfogat sűrűséget az akkumulátor csomagban,, így optimalizálhatja a celláit a tömeg vagy térfogat-kritikus alkalmazásokhoz.

  A pórusméret ismeretében a szeparátorhiba megelőzését célzó kutatással már a kezdetekkor azonosítani tudja és kizárhatja a nem megfelelő anyagokat. 

  Keresési megoldások


  Bejövő minőség-ellenőrzés

  A bejövő minőség-ellenőrzés biztosítja, hogy csak a legjobb minőségű nyersanyagokat fogadják el és használják fel a gyártásban.

  Fontos első lépésként az Anton Paar reprezentatív mintavételi eszköze segít Önnek jelentősen csökkenteni a porelemzési eredmények változékonyságát, azáltal, hogy garantálja, hogy azok az eredmények, melyekre döntéseit alapozza, reprezentatív mintákból származnak. Az elektróda nyersanyagának részecskeméret-mérése segít Önnek minimalizálni a teljes gyártási tételek leselejtezésének kockázatát.

  A porokon végzett kivezetéés sűrűség-mérések azonosítják a különbözően viselkedő portételeket, így biztosíthatja az állandó porkezelést. A pórusméret mérésének segítségével kiválaszthatja a megfelelő anyagokat, ezzel minimalizálva a szeparátor hiba kockázatát. A sűrűségméréssel azonosíthatja az oldószereket és reagenseket, és ellenőrizheti minőségüket.

  Keresési megoldások


  Salak készítés

  A megfelelő salak keverék a sikeres lítium-ion cella gyártás előfeltétele. Az Anton Paar’s technológiája számos módon segít Önnek: A salak keverésekor a felesleges keverés idővel rontja a belső szerkezetet.

  A részecske-felbomlás mentes maximális homogenitás elérése érdekében az Anton Paar műszerekkel mérheti a salak sűrűségét, a részecskeméretet és a zéta-potenciált és egyben elvégezheti a szükséges módosításokat. Mérje meg és állítsa be a salak viszkozitását, hogy könnyen szivattyúzható és leülepedés-mentesen tárolható legyen. 

  Keresési megoldások


  Bevonatolás és szárítás

  Hogy garantálja az elektróda salak egyenletes, homogén bevonat vastagsággal rendelkező rétegét és az akkumulátor életciklusa alatt annak megfelelő újratölthetőségét, a részletes elemzéshez használjon Anton Paar reométert.

  A reométeres és viszkozitás mérések az áramlási sebesség és a fúvóka geometriájának beállításával segítenek személyre szabni az alkalmazási folyamatot, hogy az alkalmazást követően a salak optimálisan visszanyerje szerkezetét. Ezáltal ideális szintezés válik lehetővé és megelőzhető a leülepedés, amely a kisebb akkumulátorok gyártásához kritikus, állandó rétegvastagságot eredményez

  A rétegtapadás karcvizsgáló műszerrel való mérésével biztosíthajta, hogy az elektróda nem delaminálódjon.

  Keresési megoldások


  Mángorlás / elektróda végés / cella összeszerelés

  A mángorlási folyamat jelentős hatással bír a pórus szerkezetre, ezáltal a lítium-ion akkumulátor cellák elektro-kémiai teljesítményére. Az Ön által felhasznált anyagok és folyamat paraméterek optimalizálása érdekében fontos számszerűsíteni a bevonatolt elektróda fólia / préselt elektróda porózitását.

  Ezt az Anton Paar higanyintrúziós poroziméter segítségével a pórustérfogat és a pórusméret mérésével tudja megtenni.

  Keresési megoldások


  Elektrolit töltés és formálás

  Az elektrolitek feltöltése előtt ellenőrizni kell a minőségüket, hogy elkerülje a gyenge teljesítményt nyújtó akkumulátorok kiszállítását. A sűrűségmérés a megbízható módja annak, hogy ellenőrizze, hogy az elektrolit kompozíciója megfelel-e a követelményeknek és specifikációknak. 

  Keresési megoldások


 • Találja meg az Ön számára kedvező megoldást

  Megoldás Előnyök Műszer

  Javítani kell a töltési/lemerítési viselkedésen, a kapacitáson vagy a porsűrűségen.

  Mérje meg a részecskeméretet lézerdiffrakcióval és DLS-sel.

  Az elektróda részecskeméret-eloszlásának módosításával optimalizálni lehet az anyag teljesítmény paramétereIt.

  Ellenőrizze, hogy a kiszállított anyagok azok, amiket megrendelt, tiszták és vegyítetlen, megfelelő koncentrációval rendelkezik és a mérési eredmények megegyeznek a kiszállított nyersanyag adataival.

  Minden folyékony nyersanyagnak mérje meg a sűrűségét, hogy gyorsan és kényelmesen ellenőrizze azok minőségét.

  A folyékony nyersanyagok gyors, pontos és biztonságos elemzésével elkerülhetőek a jutatás-fejlesztési hibák és ideális akkumulátor teljesítmény érhető el.

  Ismerje meg az elektróda salakban felhasznált anyagok tulajdonságait, hogy a salak keverék a megfelelő összetételű és konzisztenciájú legyen.

  Ellenőrizze a salakanyagok sűrűségét, viszkozitását, viszkoelaszticitását, illetve tixotróp viselkedését, hogy garantálja a konzisztenciát és minőséget.

  Ezek a sűrűség és viszkozitás ellenőrzések biztosíták a nyomonkövetketőséget és jelentős anyag-, költség és időmegtakarításhoz vezetnek.

  A gyors eredmények és az idő, illetve anyagköltségek csökkentése érdekében le kell csökkenteni az elemzéshez szükséges salakminta mennyiségét.

  Mérje meg a sűrűséget egy asztali sűrűségmérő berendezéssel.

  A gyors sűrűség ellenőrzéshez csak egy kis mennyiségű salak szükséges, ami megtakarításhoz vezet anélkül, hogy veszélyeztetné a kutatási eredményeket,

  Minimalizálja a gyenge bevonat ragasztásból eredő elektróda hibákat.

  Határozza meg a zéta-potenciált, mivel az összefügg a bevonat tapadásával.

  A zéta-potenciál ismeretében optimalizálni tudja a felületi tulajdonságokat, és így optimális tapadást ér el, amely kevésbé valószínű hogy elektróda hibához vezet.

  Olyan cellákat kell gyártani, melyek jobban megőrzik töltési kapacitásukat.

  Mérje meg a gáz adszorpció mikró és mezopóra méret eloszlását.

  Az eredmények alapján optimalizálhatja az anyagok nanostruktúráját, hogy javítsa a diffúziót és csökkentse a működő elektróda térfogat változásait.

  Olyan lítium-ion cellákat kell gyártani, melyek kiszámítható és reprodukálható töltési/kisütési teljesítménnyel rendelkeznek.

  Mérje meg a gáz adszorpció felszíni területét.

  Ha ismeri a felszíni területet, módosíthatja azt, hogy biztosítsa az elektróda szilárd részeinek megfelelő áram jellemzőit.

  Állandó és továbbfejlesztett részecskék közötti kontaktusra kell törekedni, melyek alacsonyabb részecskék közötti ellenállást és vékonyabb elektródákat eredményeznek.

  Mérje meg a kivezetés sűrűségét.

  Az eredmények segítségével optimalizálható a részecske csomagolási sűrűsége.

  Minimalizálja a nem megfelelő anyaghasználatból eredő szeparátor hiba kockázatát.

  Kapilláris poromeriával mérje meg a pórusméret .

  Ezzel az elemzéssel könnyen azonosíthatók és kizárhatók a nem megfelelő anyagok.

  Minimalizálja a nem megfelelő nedvesítésből eredő szeparátor hiba kockázatát.

  Határozza meg a zéta-potenciált, mivel az összefügg a nedvesítéssel.

  Ezen információ segítségével elkerülhető a nem megfelelő nedvesítésből eredő parazita ellenállás a szeparátor/elektróda felületén.

  Határozza meg a bevonatolt elektróda fólia / préselt elektróda pórusméretét és a pórustérfogatát.

  Higanyintrúziós porozimetriával mérje meg a száraz elektródák kvantitatív pórustérfogatát és a pórusméret eloszlását.

  Ennek ismeretében meghatározhatók az anyag- és folyamatparaméterek.

  A további feldolgozáshoz biztosítani kell a nyers poranyagok megfelelő részecskeméretét.

  Elemezze a részecskeméretet és a részecskeméret-eloszlást.

  A fő paraméterek ismerete segít az anyag további feldolgozásában, vagy elutasításában.

  Csökkentse a porelemzési eredmények változandóságát.

  Forgó keverés segítségével alkalmazzon reprezentatív mintavételt.

  Ha a minták reprezentatív jellegűek, azzal időt takarít meg, mert a reprezentatívabb és pontosabb eredmények érdekében kevesebb ismételt elemzésre van szükség.

  Biztosítson állandó porkezelést.

  Mérje meg a kivezetés sűrűségét.

  Ezzel a méréssel azonosíthatók az eltérően viselkedő por tételek.

  Biztosítsa, hogy lítium-ion cellái kiszámítható és reprodukálható töltési/kisütési teljesítménnyel rendelkezzenek.

  Mérje meg a gáz adszorpció felszíni területét.

  Az elektróda szilárd részeinek jellemzőit módosítani lehet a töltési/kisütési teljesítmény javítása érdekében.

  A lehető legjobb tömeg/térfogat sűrűséggel optimalizálja a csomagméretet és a szabad elektrolit területet.

  Mérje meg a gázpiknometria valódi sűrűségét.

  A jobb tömeg/térfogat sűrűség segítségével csökkenthető a csomagméret.

  Határozzon meg állandó salakképződést és előrelátható salak viselkedést.

  Mérje meg a gáz adszorpció felszíni területét.

  Az anyagkötlségek csökkennek és az állandó minőség garantált.

  Fedezze fel, hogy az elektróda alapanyaga aggregátumokat alkot-e.

  Mérje meg a részecskeméretet.

  Ennek ismeretében az alapanyagok módosításával csak cseréjével optimalizálható az elektróda teljesítménye.

  Ismerje meg az anód és katód salak diszperziójának aggregációs tendenciáját.

  ELS segítségével mérje meg a zéta-potenciált.

  Az eredményekkel alkosson stabil salakeloszlást és optimalizálja az elektróda teljesítményét.

  A homogenitás eléréséhez szükséges idő meghatározásával kerülje a felesleges salakmozgást.

  Mérje meg a sűrűsűget, viszkozitást, viszkoelaszticitást és a tixotróp viselkedést.

  Ezek a mérések megmutatják a szükséges keverés mennyiségét, hogy optimalizálni lehessen a sebesség, idő, hőmérséklet paramétereit és csökkenteni az anyagköltséget.

  Egyszerően és problémamentesen pumpálja ki a salakot a tartályból.

  Határozza meg a nyírássebesség-alapú viszkozitást és a folyáshatárt.

  A szükséges szivattyúzási erő ismerete lehetővé teszi a megfelelő szivattyú kiválasztását vagy a készítmény módosítását a jobb szivattyúzás érdekében.

  Találja meg a tökéletes salak konzisztenciát, melyet könnyen lehet tárolni és a minőségromlás elkerülésével kis idő elteltével is felhasználni.

  Viszkoelaszticitási és zéta-potenciál mérésekkel tesztelje le a salak leülepedési stabilitását.

  Ezek ismeretében meg lehet határozni azokat a lépéseket, melyekkel megelőzhető a részecskék idővel történő leülepedése, így fenntartható a homogenitás.

  Az elektróda bevonat túl gyorsan delaminálódik.

  Karcvizsgálattal mérje meg a különböző bevonatok tapadását.

  Az eredmények segítségével ellenőrizheti, hogy a bevonat paramétereinek módosítása javítja-e a delaminálódást.

  Javítja a bevonatolási folyamatot és tökéletes bevonatot képez.

  Mérje meg a tixotrópiát és a szerkezet visszaállítást.

  Az eredmény görbe megmutatja a salak visszaállítási idejét az alkalmazás után és segít Önnek abban, hogyan érjen el jó felületi szintezést.

  A gyártott akkumulátor csomagban optimális tömeg/térfogat sűrűsűget érhet el.

  Mérje meg a gázpiknometria valódi sűrűségét.

  Az eredmény segítségével a készítési és folyamat paraméterek megfelelően beállíthatók.

  Hogyan kell megtervezni az elektrolit töltési folyamathoz szükséges fúvókát?

  Végezzen el viszkozitás méréseket és határozza meg a folyáshatárt, hogy beállítsa a fúvóka geometriáját és a szivattyúzás erejét.

  Az akkumulátorok ideális töltése érhető el fröcskölés, csöpögés és levegő buborékok kialakulása nélkül.

  Nem találta meg az Ön speciális alkalmazását? Az Anton Paarnak megvan a megfelelő válasza a problémájára. Csak lépjen velünk kapcsolatba további információkért. 

 • 3 év garancia

  • 2020. január 1-től minden új Anton Paar műszerhez* 3 éves javítási szolgáltatás tartozik.
  • Az ügyfelek elkerülhetik a váratlan költségeket, és műszerük folyamatosan rendelkezésre állhat.
  • A kínált garancia mellett számos további szerviz-és karbantartási lehetőség is rendelkezésre áll.

  A műszerek a bennük rejlő technológia miatt az ütemezésnek megfelelő karbantartást igényelnek. A karbantartás ütemezésének követése a 3 év garancia fenntartásának feltétele.

  Tudjon meg többet

 • Ólomsavas akkumulátorok karbantartása és szervizelése

  Ha ólomsavas akkumulátorok gyártásával, karbantartásával vagy szervizelésével foglalkozik, akkor ismernie kell az akkumulátorban lévő kénsav koncentrációját, ezzel együtt pedig a töltöttségi állapotot.

  Hidrogén üzemanyag cella gyártás és kutatás

  A lehető legjobb üzemanyag cella teljesítmény elérése érdekében meg kell értenie az aktív alkotóelemek fizikai-kémiai tulajdonságait és ezeket a saját előnyére formálni. Az Anton Paar rendelkezik az alkotóelemek optimalizálásához szükséges technológiával.