• Hidrogén üzemanyag cella gyártás és kutatás

  Hogyan javítsuk az üzemanyag cella gyártást és fejlesztést az aktív komponensek fizikai és kémiai tulajdonágainak mérésével és módosításával 

 • A lehető legjobb üzemanyag cella teljesítmény elérése érdekében meg kell értenie az aktív alkotóelemek fizikai-kémiai tulajdonságait és ezeket a saját előnyére formálni. Az Anton Paar rendelkezik minden egyes alkotóelem optimalizálásához szükséges technológiával. 

  Kutatás és gyártás

  Katalizátorok

  Az üzemanyag cella megfelelő teljesítményének kulcsa a megfelelő katalitikus teljesítmény biztosítása.

  A feladatukat megfelelően ellátó üzemanyag cellák készítéséhez a fém reaktív felületének meghatározására és a diszperzió elemzésére van szükség, amely az Anton Paar kemiszorpciós műszereivel valósítható meg.. Ezen fiziko-kémiai tulajdonságok optimalizálásával jelentős költséglőnyhöz juthat, mivel a cella összeszerelése előtt a nemesfémeket hatékonyabban tudja felhasználni.

  A katalitikus aktivitás növeléséhez értékelheti és beállíthatja a katalizátor anyagának szemcseméretét egy részecskeméret-elemző segítségével..


  Katalizátor ellátás

  A katalizátor ellátás javításához minimalizálhatja a széntételek közötti különbséget, mielőtt azokat felhasználná az impregnáláshoz/depozícióhoz. Az Anton Paar gázadszorpciós analizátorai részletes értékelést nyújtanak a pórusméretről és a fajlagos felület eloszlásáról, így ezt az információt felhasználhatja a nanoporózus szén állandó fajlagos felületének és pórusméretének biztosításához.

  A szén nanocsövek felületének módosítása is javíthatja a katalizátor teljesítményét azzal, hogy segíti a katalizátor rétegen keresztüli protonátadást. Ezeket a módosításokat a felületi zéta-potenciál meghatározásával lehet elvégezni az Anton Paar elektrokinetikai analizátorával.


  Elektróda / protoncserélő membrán

  Az elektróda tulajdonságainak optimalizálása jelentősen jobb üzemanyag cella teljesítményhez vezet. A részecskeméret és a részecskeméret-eloszlás mérése és megértése az Anton Paar műszerének segítségével jobb betekintést nyújt az elektróda tulajdonságaiba.

  A protoncserélő membrán tartósságának növelése és a degradáció kockázatának minimalizálása érdekében mérje meg a különböző potenciállal rendelkező PEM-ek zéta-potenciálját és figyelje meg az üsszeföggést a zéta-potenciál és az öregedési hajlam között.


  Gázdiffúziós réteg

  A gázdiffúziós réteg fejleszthető a folyadék-áteresztő képesség optimalizálásával és a kiömlés ellenőrzésével. A gázáteresztő képesség, vízkezelés és az ohmos viselkedés értékeléséhez végezhet pórusméret eloszlás méréseket és az eredményeket felhasználhatja a jobb teljesítmény érdekében tett módosításokhoz.

  Az állandó és megfelelő folyadékátvitel biztosítása érdekében még a cella összeszerelés előtt, illetve a kiömlés ellenőrzéséhez használjon gőzadszorpciós elemző készüléket amellyel hidrofobicitási/hidrofilicitási méréseket végezhet és meghatározhatja a lehető legjobb gázdiffúziós réteg összetételt.


 • Ólomsavas akkumulátorok karbantartása és szervizelése

  Ha ólomsavas akkumulátorok gyártásával, karbantartásával vagy szervizelésével foglalkozik, akkor ismernie kell az akkumulátorban lévő kénsav koncentrációját, ezzel együtt pedig a töltöttségi állapotot.

  Litium-ionos akkumulátor gyártás

  Ahhoz, hogy támogassuk Önt a lehető legjobb minőségű lítium-ionos akkumulátorok gyártásában, az Anton Paar olyan megoldásokat kínál, melyek az akkumulátor anyag kutatás terén jellemzik az aktív anyagokat, ellenőrzik a nyersanyagokat és az elektrolitek és oldószerek minőségét használat előtt, stb.

 • Oktatási erőforrások

  Üzemanyag cella webinárium

  Az üzemanyag cellák teljesítményének optimalizálása az aktív kulcsösszetevők részletes fizikai jellemzésével

  Főbb gondolatok: 

  • A pórusméret mérése gáz diffúziós rétegekben nyomás alatt álló nedvesítő és nem-nedvesítő folyadékokkal
  • Az üzemanyag cella komponenseiben használt rostos, szemcsés és porózus szilárd anyagok fajlagos felületének gyors meghatározása
  • Automata kemiszorpciós mérések a fémkatalizátorok reaktív területének kiértékeléséhez
  • A katalizátor anyag részecskeméret-meghatározása

  Nyelv: angol

  Előadó: Dr. Dr. Martin Thomas

  Dátum:

 • 3-year warranty

  • Effective January 1, 2020, all new Anton Paar instruments* include repair for 3 years.
  • Customers avoid unforeseen costs and can always rely on their instrument.
  • Alongside the warranty there is a wide range of additional services and maintenance options available.

  * Due to the technology they use, some instruments require maintenance according to a maintenance schedule. Complying with the maintenance schedule is a prerequisite for the 3-year warranty.

  Learn more