Preporučeni rezultati

Prije nego pokrenete svoju kampanju… razgovarajmo o analizi šećera

Spremate se pokrenuti svoju kampanju. Jeste li se dobro opremili?

Ako niste, zgrabite priliku i prijeđite na najnoviju generaciju sustava za mjerenje.

Registrirajte se za besplatnu demonstraciju proizvoda

 • Razgovarajmo o šećeru

  Razgovarajmo o šećeru
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
 • ... Dobro se pripremite

  • Utvrđivanje sadržaja šećera
  • Brix mjerenje
  • Analiza čistoće
  • Analiza plaćanja
  • Gradacija boje bijelog šećera
  • Razrjeđivanje i doziranje