Jači nego ikad uz najbogatiji portfolio za čestice na svijetu

Adsorpcijski analizatori

Ovi kompaktni, potpuno automatizirani analizatori mjere visoko-rezolucijsku fizisorpciju, kemisorpciju i apsorpciju para izoterma za najprecizniju veličinu pora, područje površine, te specifične interakcije plin/krutina. Svi su ovi parametri ključni za optimizaciju adsorbenata, katalizatora, farmaceutskih proizvoda, baterija i drugih poroznih materijala.

Analizatori gustoće krutina

Ovi analizatori gustoće krutina mjere uz najvišu razinu preciznosti na najširem rasponu veličina uzoraka. Plinski piknometri daju precizne rezultate s bilo kojom od priloženih ćelija za uzorke. Analizatori gustoće nakon trešnje mogu koristiti niz graduiranih veličina cilindara kako bi bili podesivi za zahtjeve različitih standarda. Mikro okretne špatulice osiguravaju reprezentativne uzorke iz većih količina.

Porometri i porozimetri

To je jedinstvena prednost na tržištu: Dobijte svoj instrument za mjerenje vrste pora i veličine pora od jednog dobavljača. Ovi jednostavni porometri za mjerenje kapilarnog protoka mjere kroz pore u materijalima za filtriranje. A naši sigurni, jednostavni porozimetri za intruziju žive opisuju veličinu distribucije i volumen pora dostupnih s vanjske strane materijala.