• Proizvodnja litij-ionskih baterija

  Kako osigurati visoku kvalitetu vaših elektroda, elektrolita i litij-ionskih članaka nadzorom istraživanja i proizvodnje

 • Kao podršku pri postizanju najviše kvalitete litij-ionskih baterija, tvrtka Anton Paar nudi rješenja za karakterizaciju aktivnih materijala u sklopu istraživanju materijala za baterije, provjere sirovina, provjere kvalitete elektrolita i otapala prije njihove upotrebe i još mnogo toga.

  Naši instrumenti pomoći će vam da shvatite kako veličina čestica, poroznost, gustoća, viskoznost, viskoelastičnost i prianjanje vaših materijala utječu na ponašanje i učinkovitost vaših članaka te da te parametre prilagodite tako da stvorite najbolji gotov proizvod.

  Od istraživanja do proizvodnje

  Istraživanje materijala za baterije

  Tvrtka Anton Paar je jak partner na vašoj strani kad se radi o istraživanju materijala za baterije. Pomoću naših instrumenata odredite gustoću tekućine i nasipnu gustoću, površinu i veličinu čestica kako biste optimizirali parametre učinkovitosti.

  Mjerenje veličine pora i distribucije veličine čestica omogućuje vam optimiziranje svojstava radne elektrode. Uređaji tvrtke Anton Paar za mjerenje stvarne gustoće pružaju uvid u odgovarajuću masenu/volumnu gustoću u paketu baterija tako da možete optimizirati svoj članak za aplikacije u kojima su masa ili volumen od kritične važnosti.

  Za istraživanje načina sprječavanja greške separatora, poznavanje veličine pora znači da već na samom početku možete prepoznati i odbaciti neprikladne materijale. 

  Potražite rješenja


  Ulazna kontrola kvalitete

  Ulazna kontrola kvalitete osigurava da se u proizvodnji prihvate i koriste samo najkvalitetnije sirovine.

  Kao važan prvi korak, uređaj za reprezentativno uzorkovanje tvrtke Anton Paar pomaže vam da značajno smanjite varijabilnost vaših rezultata analize praškastog proizvoda osiguravajući time da rezultati na kojima temeljite svoje odluke dolaze iz reprezentativnih uzoraka. Mjerenje veličine čestica sirovine elektroda pomaže vam da umanjite opasnost od naknadnog odbacivanja cijelih proizvodnih šarži.

  Mjerenja nasipne gustoće na praškastim proizvodima identificiraju šarže praškastih proizvoda različitih svojstava tako da možete poduzeti korake kako biste osigurali konzistentno rukovanje praškastim proizvodima. Mjerenje veličine pora omogućava vam da odaberete samo prave materijale kako biste time umanjili rizik od greške separatora. Mjerenjem gustoće možete identificirati otapala i tekuće reagense te provjeriti njihovu kvalitetu.

  Potražite rješenja


  Priprema emulzije

  Pravilna mješavina emulzije preduvjet je za uspješnu proizvodnju litij-ionskih članaka. Tehnologija tvrtke Anton Paar može vam pritom pomoći na više načina: Tijekom miješanja emulzije, nepotrebna agitacija s vremenom uništava unutarnje strukture.

  Kako bi se postigla maksimalna homogenost bez raspada čestica, možete izmjeriti gustoću emulzije, veličinu čestica i zeta potencijal pomoću uređaja tvrtke Anton Paar i provesti odgovarajuća prilagođavanja. Izmjerite i prilagodite viskoznost emulzije kako biste time postigli njezino lako pumpanje i skladištenje bez sedimentacije. 

  Potražite rješenja


  Premazivanje i sušenje

  Kako bi se osiguralo da elektroda tvori ujednačeni film s homogenom debljinom premaza kako bi se osigurala pravilna punjivost tijekom vijeka trajanja baterije, koristite reometar tvrtke Anton Paar za dubinsku analizu.

  Ispitivanja reometrima i viskozimetrima pomažu vam da podešavanjem protoka i geometrije mlaznice prilagodite postupak nanošenja kako biste postigli optimalni strukturni oporavak emulzije nakon njenog nanošenja. To omogućuje idealno poravnanje i sprječava progib, što rezultira ujednačenom debljinom sloja, a to je ključno za oblikovanje manjih baterija.

  Mjerenjem prianjanja sloja pomoću instrumenata za ispitivanje ogrebotina možete poduzeti potrebne korake kako biste osigurali da se slojevi elektrode ne odvajaju.

  Potražite rješenja


  Kalendiranje / rezanje elektroda / sklapanje članka

  Postupak kalendiranja ima znatan utjecaj na strukturu pora, a samim tim i na elektrokemijske performanse litij-ionskih baterijskih članaka. Kako biste optimizirali materijale koje koristite, kao i vaše procesne parametre, važno je kvantificirati poroznost na zalijepljenoj foliji elektrode / prešanoj elektrodi.

  To možete učiniti mjerenjem volumena pora i distribucije veličine pora, primjenom porozimetra za intruziju žive tvrtke Anton Paar.

  Potražite rješenja


  Punjenje i oblikovanje elektrolita

  Prije punjenja elektrolita treba provjeriti njihovu kvalitetu kako bi se izbjegla isporuka baterije loše učinkovitosti. Mjerenje gustoće pouzdan je način da provjerite odgovara li sastav elektrolita zahtjevima i specifikacijama. 

  Potražite rješenja


 • Pronađite svoje rješenje

  Rješenje Vaša prednost Instrument

  Morate poboljšati ponašanje prilikom punjenja/pražnjenja, kapacitet ili gustoću snage

  Izmjerite veličinu čestica laserskom difrakcijom i dinamičkim raspršivanjem čestica (DLS)

  Prilagođavanjem distribucije veličina čestica mogu se optimizirati parametri učinkovitosti materijala elektrode.

  • Litesizer 100
  • Litesizer 500
  • PSA

  Morate biti sigurni da isporučeni materijali odgovaraju naručenima, da su čisti i da imaju odgovarajuću koncentraciju te da su dobiveni rezultati mjerenja sukladni podacima o isporučenoj sirovini.

  Provedite mjerenje gustoće kao brzu i praktičnu kontrolu kvalitete svih tekućih sirovina.

  Brza, točna i sigurna analiza svih tekućih sirovina pomaže da se izbjegnu pogreške u istraživanju i razvoju te da se osigura vrhunska učinkovitost baterije.

  Kako biste osigurali da smjesa emulzije ima ispravan sastav i konzistenciju morate razumjeti svojstva materijala koji se koriste u elektrodi.

  Kako biste osigurali konzistenciju i kvalitetu provjerite gustoću, viskoznost, viskoelastičnost i tiksotropno ponašanje materijala emulzije.

  Te provjere gustoće i viskoznosti omogućuju sljedivost i rezultiraju značajnim uštedama materijala, troškova i vremena.

  Želite smanjiti količinu uzoraka emulzije koja je potrebna za analizu kako biste dobili brze rezultate i smanjili utrošak vremena i materijala.

  Izmjerite gustoću stolnim mjeračem gustoće.

  Brze provjere gustoće zahtijevaju samo malu količinu emulzije čime se štedi novac, a rezultati istraživanja se ne ugrožavaju.

  Želite na najmanju moguću mjeru smanjiti rizik od kvara elektrode uzrokovanog lošim prijanjanjem premaza.

  Utvrdite zeta potencijal jer se on nalazi u uzajamnoj vezi s prijanjanjem premaza.

  Kad saznate zeta potencijal, to vam omogućuje optimiziranje karakteristika površine za postizanje optimalnog prijanjanja, za koje je tada manje vjerojatno da će dovesti do kvara elektrode.

  • SurPASS 3

  Želite proizvesti ćelije s boljim zadržavanjem kapaciteta naboja.

  Izmjerite distribuciju veličine mikropora i mezopora adsorpcijom plina.

  Na temelju ovih rezultata možete optimizirati nanostrukturu materijala kako biste poboljšali difuziju i smanjili promjene volumena radne elektrode.

  Želite proizvesti litij-ionske ćelije koje imaju predvidivu i ponovljivu učinkovitost naboja/pražnjenja.

  Izmjerite površinsko područje adsorpcijom plina.

  Zahvaljujući poznavanju površinskog područja ono se može prilagoditi tako da postigne odgovarajuće aktualne karakteristike krutina elektrode.

  Želite imati konzistentan i poboljšani kontakt čestica-čestica kako biste postigli niži otpor među česticama i izradili tanje elektrode.

  Izmjerite nasipnu gustoću.

  Rezultati se mogu koristiti za optimizaciju gustoće pakiranja čestica.

  Želite na najmanju moguću mjeru smanjiti opasnost od zakazivanja separatora uzrokovanog uporabom neprikladnih materijala.

  Izmjerite veličinu pora kapilarnom porometrijom.

  Pomoću ove analize lako se mogu prepoznati i odbaciti neprikladni materijali.

  Želite na najmanju moguću mjeru smanjiti opasnost od zakazivanja separatora zbog nepotpunog vlaženja.

  Utvrdite zeta potencijal jer se on nalazi u uzajamnoj vezi s vlaženjem.

  Ove informacije možete koristiti da biste izbjegli parazitski otpor na sučelju separatora/elektrode zbog nepotpunog vlaženja.

  • SurPASS 3

  Želite odrediti veličinu pora i volumen pora zalijepljenih folija elektroda / prešanih elektroda.

  Izmjerite kvantitativni volumen pora i distribuciju veličina pora suhih elektroda pomoću porozimetrije intruzije žive.

  Pomoću ovog znanja mogu se odrediti materijali i procesni parametri.

  Želite osigurati da vaše praškaste sirovine imaju odgovarajuću veličinu čestica za daljnju obradu.

  Analizirajte veličinu čestica i distribuciju veličine čestica.

  Saznanje o ovim ključnim parametrima pomaže pri odlučivanju hoće li se materijal dalje obrađivati ili odbiti.

  Želite umanjiti varijabilnost u rezultatima analize vašeg praškastog proizvoda.

  Upotrijebite reprezentativno uzorkovanje pomoću rotacijskog uređaja za uzorkovanje.

  Kad su uzorci reprezentativni, štedite vrijeme jer je potrebno manje ponovljenih analiza kako bi se dobili reprezentativniji i precizniji rezultati.

  Želite osigurati konzistentno rukovanje prahom.

  Izmjerite nasipnu gustoću.

  To mjerenje omogućava vam identificiranje šarži praha različitog ponašanja.

  Želite da vaši litij-ionske članci imaju predvidivu i ponovljivu učinkovitost naboja/pražnjenja.

  Izmjerite površinsko područje adsorpcijom plina.

  Aktualne karakteristike krutina elektroda mogu se prilagoditi za poboljšanje performansi punjenja / pražnjenja.

  Želite optimizirati veličinu paketa i osloboditi prostor elektrolita tako da imate najbolju moguću masenu/volumnu gustoću.

  Izmjerite stvarnu gustoću pomoću piknometrije plinova.

  Poboljšana masena/volumna gustoća omogućava smanjenje veličine paketa.

  Želite definirati konzistentnu formulu emulzije i postići predvidljivo ponašanje emulzije.

  Izmjerite površinsko područje adsorpcijom plina.

  Troškovi materijala se smanjuju, konzistencija kvalitete je osigurana.

  Želite otkriti stvara li sirovina elektroda agregate.

  Izmjerite veličinu čestica.

  Zahvaljujući tom znanju, izmjenom ili zamjenom sirovima možete optimizirati učinkovitost elektrode.

  • Litesizer 100
  • Litesizer 500
  • PSA

  Želite razumjeti tendenciju stvaranja agregata kod disperzije emulzije anode i katode.

  Izmjerite zeta potencijal pomoću elektroforetičkog raspršenja svjetlosti (ELS).

  Upotrijebite rezultate kako biste oblikovali formulu stabilne disperzije emulzije i optimizirali učinkovitost elektroda.

  • Litesizer 100
  • Litesizer 500

  Želite izbjeći nepotrebnu agitaciju emulzije utvrđivanjem vremena potrebnog za postizanje homogenosti.

  Izmjerite gustoću, viskoznost, viskoelastičnost i tiksotropno ponašanje.

  Ova mjerenja ukazuju na pravilnu količinu miješanja potrebnu za optimizaciju parametara poput brzine, vremena i temperature te štede troškove materijala.

  Želite lako pumpati emulziju iz spremnika.

  Odredite viskoznosti ovisne o smičnoj brzini i granici razvlačenja.

  Poznavanje potrebne snage pumpanja omogućava odabir odgovarajuće pumpe ili prilagođavanje formule za bolja svojstva pumpanja.

  Želite pronaći savršenu konzistenciju emulzije koja se lako skladišti i može se koristiti čak i nakon duljeg vremena. bez da pritom izgubi na kvaliteti.

  Ispitajte sedimentacijsku stabilnost emulzije testiranjem viskoelastičnosti i mjerenjima zeta potencijala.

  Zahvaljujući tom znanju mogu se poduzeti koraci za sprječavanje sedimentacije čestica s protokom vremena te se može se zadržati homogenost.

  Premaz na elektrodama prerano se odvaja.

  Izmjerite prianjanje različitih premaza pomoću uređaja za ispitivanje otpornosti na ogrebotine.

  Rezultati omogućuju unakrsnu provjeru kako bi se vidjelo poboljšava li promjena parametara premaza odvajanje ili ga pogoršava.

  Želite poboljšati postupak premazivanja i postići savršeno oblikovanje slojeva.

  Izmjerite tiksotropiju i oporavak strukture

  Krivulja rezultata prikazuje vrijeme oporavka emulzije nakon nanošenja i pomaže vam da saznate kako postići dobro poravnanje površine.

  U proizvedenom baterijskom paketu želite postići optimiziranu masenu/volumnu gustoću.

  Izmjerite stvarnu gustoću pomoću piknometrije plinova.

  Rezultat omogućuje pravilno podešavanje formule i procesnih parametara po potrebi.

  Kakav mora biti oblik mlaznice za postupak punjenja elektrolita?

  Provedite mjerenja viskoznosti i odredite granicu razvlačenja kako biste prilagodili geometriju mlaznice i snagu pumpe.

  Idealno punjenje baterija postižete bez prskanja, kapanja i stvaranja mjehurića zraka.

  Niste pronašli vašu specifičnu situaciju? Tvrtka Anton Paar još uvijek ima rješenje za vaš izazov. Obratite nam se za više informacija. 

 • Trogodišnje jamstvo

  • Počevši od 1. siječnja 2020., svi novi instrumenti* marke Anton Paar uključuju uslugu popravka u trajanju do tri (3) godine.
  • Kupci izbjegavaju nepredviđene troškove i uvijek se mogu pouzdati u svoj instrument.
  • Paralelno s jamstvom dostupan je široki raspon dodatnih usluga i opcija održavanja.

  *Zbog korištene tehnologije, neki instrumenti zahtijevaju održavanje prema planu održavanja. Postupanje prema planu održavanja preduvjet je za trogodišnje jamstvo.

  Saznajte više

 • Proizvodnja i održavanje olovno-kiselinskih akumulatora

  Prilikom proizvodnje, održavanja i servisiranja olovno-kiselinskih akumulatora treba znati koncentraciju sumporne kiseline u akumulatoru, a stoga i stanje napunjenosti.

  Proizvodnja i istraživanje vodikovih gorivnih ćelija

  Kako biste postigli najbolje performanse gorivnih ćelija, morate poznavati fizičko-kemijska svojstva aktivnih komponenti koje koristite te ih planirati u svoju korist. Anton Paar posjeduje tehnologiju koja vam je potrebna za optimizaciju svake komponente.