PentaFoam

Prava analiza gustoće pjena

Piknometar PentaFoam s pet postaja koristi piknometriju plina za mjerenje i izračun sadržaja, stlačivosti i loma ćelija za pjenaste uzorke sa sadržajem otvorenih i zatvorenih ćelija. Korištenje piknometrije plina umjesto drugih metoda osigurava sukladnost s relevantnim međunarodnim standardima. Piknometri PentaFoam se posebno ističu, s ugrađenim izračunima i standardnim metodama ispitivanja, kao i jasnim smjernicama za korisnika u uporabi softvera, što jamči sukladne postavke i mjerenja.

Stupite u kontakt Preuzmite brošuru

Tehničke specifikacije

PentaFoam 5200e
Volumen ćelije za uzorak Točnost Ponovljivost
135 cm³ <±0,02 % <±0,01 %
50 cm³ <±0,03 % <±0,015 %
10 cm³ <±0,2 % <±0,1 %

Certificirana usluga servisa Anton Paar

Anton Paar kvaliteta usluge servisa i podrške:
  • Više od 350 tehničkih stručnjaka certificiranih od proizvođača diljem svijeta
  • Kvalificirana podrška na Vašem jeziku
  • Zaštita Vašeg ulaganja tijekom njegovog životnog ciklusa
  • Trogodišnje jamstvo
Saznajte više