Preporučeni rezultati

VarioStage

Stanica za uzorke VarioStage

Svaki uzorak je poseban i zaslužuje najbolju moguću stanicu za uzorke za visokokvalitetnu SWAXS analizu.


Jedinstvena stanica za uzorke VarioStage omogućava automatizaciju SWAXS mjerenja i precizno pozicioniranje uzorka.

Obratite nam se Tražilica dokumenata

Glavne značajke

Višenamjenska stanica za uzorke

  • Vrši automatizirana mjerenja na nekoliko krutih uzoraka i uzoraka u kapilarama u jednoj komponenti.
  • Princip rada počiva na iznimno preciznom pozicioniranju za bezdimenzionalne (space-resolved) SWAXS studije i mapiranju uzoraka.

Tehničke specifikacije

Kapacitet uzoraka

20 krutih uzoraka ili 6 kapilarnih
Preciznost pozicioniranja1 µm