Karakterizacija čestica

Novi horizonti u analizi čestica

Što bolje poznajete svoje čestice, bolje možete predvidjeti ponašanje svojih materijala. Parametri koje želite mjeriti za ova istraživanja uključuju veličinu čestica, veličinu pora, oblik čestica, unutarnju strukturu, zeta potencijal, površinsko područje, reaktivno područje, gustoću, protok praha i još mnogo toga. Anton Paar vam nudi instrumente za sve to i još više – to je najširi portfelj za karakterizaciju čestica dostupan od jednog dobavljača u cijelom svijetu. Iskoristite ovaj široki izbor kao i desetogodišnju stručnost u ovom području – sve na jednom mjestu kontakta.

Primjene, parametri, tehnologije: Doznajte što je savršeno za vas!

Prebacujte se između posebnih primjena u različite svrhe i pregleda svih parametara koje možete mjeriti, a koji također prikazuje tehnologije koje se koriste u karakterizaciji čestica.

Prebacite se na prikaz primjena analize čestica


Granulacija i sušenje: Izazovi tabletiranja

Tablete se ne sastoje samo od aktivnih farmaceutskih sastojaka (API), nego i od pomoćnih tvari koje poboljšavaju obradu praška i kvalitetu konačnog oblika za doziranje. Tabletiranje je postupak koji se sastoji od više koraka, a čiji uspjeh ovisi o parametrima korištenih instrumenata i načinu rukovanja praškom. Konkretno, za granulaciju i sušenje potrebna je prikladna kombinacija pomoćnih tvari. U ovom izvješću o primjeni istražuje se kapacitet apsorpcije vlage pomoćnih tvari mljevene i prosijane laktoze, kao i metilceluloze, kako bi se procijenilo njihovo ponašanje tijekom vlažne granulacije. Iste pomoćne tvari testirane su i na drugačijim temperaturama kako bi se reproducirao učinak sušenja koji ima sušilo fluidiziranog sloja. Utvrđeno je da količina vlage koja se adsorbira tijekom vlažne granulacije i uzastopni temperaturni učinak tijekom sušenja utječu na karakteristike protoka i kompresije.

Pročitajte više

Karakterizacija katalizatora

Karakterizacija katalizatora, kako prije reakcije tako i u potrošenom obliku, može pružiti dragocjene informacije o djelotvornosti i učinkovitosti katalitičkog procesa te biti smjernica za dizajn budućih katalizatora. Najvažniji parametri u tom kontekstu su veličina pora, volumen pora, aktivno površinsko područje, veličina čestica, površinska kiselost, ponašanje u fluidiziranom stanju i kohezijska svojstva.

Preuzmite ovo izvješće o primjeni kako biste naučili na koji način uvid u sve te parametre – dobivene eksperimentima pri kojima su korišteni instrumenti tvrtke Anton Paar – pridonosi razvoju katalizatora i kontroli kvalitete.

Pročitajte više

Karakterizacija hrane

Procesi formulacije, proizvodnje i pakiranja hrane u prahu zahtijevaju konzistenciju od serije do serije kako bi se osigurala sigurnost i odanost potrošača. Uvidi dobiveni eksperimentiranjem pomoću instrumenata Anton Paar koji određuju gustoću, veličinu čestica, snagu kohezije, stlačivost i propusnost mogu doprinijeti kvaliteti i konzistenciji hrane u prahu. Ovo izvješće o primjeni fokusira se na mlijeko u prahu i višenamjensko brašno, budući da su to proizvodi koji su sveprisutni sami po sebi i ključni sastojci mnogih drugih prehrambenih proizvoda i dodataka prehrani.

Pročitajte više

Karakterizacija metalnih prahova

Metalni prahovi koriste se u brojnim postupcima praškaste metalurgije kao što je aditivna proizvodnja. Svojstva prahova od središnje su važnosti kako bi se uvijek zajamčila visoka kvaliteta proizvoda. Koriste se tipične metode analize prahova kao što su reometrija prahova, dinamičko raspršenje svjetlosti, BET i mjerenja gustoće.

Preuzmite izvješće o primjeni kako biste vidjeli načine na koje se ove komplementarne metode mogu koristiti za utvrđivanje svojstava protoka, poroznosti, stlačivosti, gustoće slagaline, distribucije veličine i mnoge druge. Na temelju karakterizacije metalnih prahova pomoću seta instrumenata koji su u stanju izvoditi ove metode, možete biti sigurni u nesmetanu protočnost u proizvodnom procesu kao i u stabilnost sinteriranog proizvoda te saznati je li još uvijek upotrebljiv višak metalnog praha iz prošlih proizvodnji.

Pročitajte više

Istraživanje svojstava hrane

Veličina čestica u hrani ne samo da utječe na većinu aspekata proizvodnog procesa kao što su transport, skladištenje ili rok trajanja, već presudno utječe na organoleptička svojstva kao što su okus i osjećaj u ustima.

Zahvaljujući svojoj sposobnosti mjerenja i tekućih i suhih disperzija te svojem širokom mjernom rasponu od nanometra do milimetra, PSA analizator veličine čestica idealno je prikladan za zahtjeve proizvodnje i kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji.

Preuzmite izvješće o primjeni kako biste otkrili prednosti primjene tehnika laserske difrakcije na karakterizaciju hrane.

Pročitajte više

Karakterizacija egzosoma izoliranih iz medija kulture ćelije

Potencijal egzosoma kao sustava isporuke lijekova priznat je već odavno. Ovo izvješće o primjeni demonstrira način na koji Litesizer™ 500 može učinkovito karakterizirati veličinu čestica egzosoma kao i to da se taj kriterij može koristiti za praćenje stabilnosti egzosoma in vitro. Također su obavljena mjerenja zeta potencijala, što pruža potencijalno korisne informacije o biološkoj funkcionalnosti egzosoma.

Preuzmite izvješće o primjeni kako biste pročitali o karakterizaciji egzosoma.

Pročitajte više

Brža i osjetljivija mjerenja zeta potencijala

Vrhunsku tehnologiju u mjerenju zeta potencijala do sada je predstavljalo tzv. fazno-analitičko raspršenje svjetlosti (PALS), koje se temelji na elektroforetičkom raspršenju svjetlosti (ELS). Ovo izvješće o primjeni predstavlja novopatentiranu tehnologiju pod nazivom cmPALS, koja rezultira znatno skraćenim vremenima mjerenja i manjim primijenjenim električnim poljima tako da se s pouzdanošću mogu analizirati i osjetljivi uzorci.

Preuzmite izvješće o primjeni kako biste pročitali o ELS mjerenjima s povećanom osjetljivošću i stabilnošću.

Pročitajte više

Kliknite na parametar kako biste vidjeli što vam Anton Paar nudi u specifičnom polju karakterizacije čestica. Tad možete koristiti filtere za tablicu kako biste dodatno usmjerili svoju pretragu na specifičnu tehnologiju i dobili informacije o različitim mjernim asortimanima.

Kad kliknete na instrument, možete vidjeti njegove detaljne značajke i specifikacije.

Veličina pora
Prikaži sve uređaje
Veličina čestica
Prikaži sve uređaje
Površinsko područje
Prikaži sve uređaje
Priprema uzoraka
Prikaži sve uređaje
Gustoća
Prikaži sve uređaje
Reaktivno područje
Prikaži sve uređaje
Preuzimanje pare
Prikaži sve uređaje
Poroznost ćelije
Prikaži sve uređaje
Oblik čestice
Prikaži sve uređaje
Zeta potencijal
Prikaži sve uređaje
Svojstva protoka praha
Prikaži sve uređaje
Kapacitet pohrane plina
Prikaži sve uređaje
Mjerenje
Tehnologija
Vaš izbor:Poništi sve filtereX

Nema pronađenih rezultata!


Mjerenje

Tehnologija

Tip disperzije

Mjerni raspon
Raspon površinskog područja Sorpcija plina (BET), dinamička analiza protoka BET Minimalno mjerljivo površinsko područje
0,1 m²/g
Raspon površinskog područja / raspon veličine čestica Sorpcija plina Površinsko područje, veličina pora
2 nm do 500 nm (sa N ili Ar)
0,35 nm do 2 nm (sa CO₂ na C)
Minimalno mjerljivo površinsko područje
0,1 m²/g
Površinsko područje, veličina pora Sorpcija plina (fizisorpcija, kemisorpcija) Suho Raspon veličine pora
0,35 nm do 500 nm
Minimalno mjerljivo površinsko područje
od 0,0005 m²/g s kriptonom, od 0,01 m²/g sa N₂
Gustoća Volumetrijska gustoća Suho Raspon volumena
1 cm3
Reaktivno područje Sorpcija plina (kemisorpcija) Suho
Priprema uzoraka Vakuum, otplinjavanje protoka Suho
Kapacitet pohrane plina Visoki tlak, sorpcija plina Suho
Veličina čestica Dinamičko raspršenje svjetlosti Tekuće Raspon veličine čestica
0,3 nm do 10 µm
Veličina čestica, zeta potencijal Dinamičko raspršenje svjetlosti, elektroforetičko raspršenje svjetlosti (ELS), statičko raspršenje svjetlosti (SLS) Tekuće Raspon veličine čestica
0,3 nm do 10 µm
Priprema uzoraka Vakuum, otplinjavanje protoka Suho
Svojstva protoka praha Metode višestrukih mjerenja protoka prahova, reologija Suha / tekuća Raspon veličine čestica
5 nm do 5 mm
Svojstva protoka praha, gustoća Smično ispitivanje Suha / tekuća
Gustoća Piknometrija plinova Raspon volumena
0,025 cm3
Priprema uzoraka Reprezentativno uzorkovanje Suho Raspon volumena
20 cm3
Površinsko područje, veličina pora Sorpcija plina Suho Raspon veličine pora
0,35 nm do 500 nm / 2 nm do 500 nm (sa N ili Ar)
0,35 nm do 2 nm (sa CO₂ na C)
Minimalno mjerljivo površinsko područje
0,01 m²/g
Poroznost ćelije Piknometrija plinova Suho Raspon volumena
1 cm3
Gustoća Piknometrija plinova Suho Raspon volumena
1 cm3
Veličina pora Porozimetrija Suho Raspon volumena
0,05 cm3
Raspon veličine pora
1100 µm do 0,0064 µm
Veličina čestica Laserska difrakcija Suha / tekuća Raspon veličine čestica
0,1 μm (suho) / 0,04 μm (mokro) do 500 μm
Veličina čestica Laserska difrakcija Suha / tekuća Raspon veličine čestica
0,1 μm (suho) / 0,04 μm (mokro) do 2500 μm
Veličina čestica Laserska difrakcija Suha / tekuća Raspon veličine čestica
0,3 μm (suho) / 0,2 μm (mokro) do 500 μm
Površinsko područje, veličina pora Sorpcija plina Suho Raspon veličine pora
0,35 nm do 500 nm
0,35 nm do 2 nm (sa CO₂ na C)
Minimalno mjerljivo površinsko područje
0,01 m²/g; 0,0005 m²/g
Veličina čestica, oblik i interna struktura čestica SAXS, WAXS, GISAXS Suha / tekuća Raspon veličine čestica / raspon veličine pora
ltthan1 nm do 105 nm (q raspon (Cu K-alfa): 0,03 nm⁻¹ do 41 nm⁻¹)
Veličina čestica, oblik i interna struktura čestica SAXS, WAXS, GISAXS Suha / tekuća Raspon veličine čestica / raspon veličine pora
ltthan1 nm do 160 nm (q raspon (Cu K-alfa): 0,02 nm⁻¹ do 41 nm⁻¹)
Poroznost ćelije Piknometrija plinova Suho Raspon volumena
1 cm3
Gustoća Piknometrija plinova Suho Raspon volumena
1 cm3
Preuzimanje pare Sorpcija pare Suho
Priprema uzoraka Vakuumsko otplinjavanje Suho

Rješenja za karakterizaciju čestica tvrtke Anton Paar

Analizatori veličine čestica

Čestice mogu biti složene, ali njihovo mjerenje ne mora. Serije Litesizer i PSA omogućavaju mjerenja veličine čestica jednim dodirom na gumb i puno više od toga:

 • Serija Litesizer: Dinamičko raspršenje svjetlosti za analizu veličine čestica od donjeg nanometarskog do mikrometarskog raspona uključujući mjerenje zeta potencijala, molekularne mase, transmitancije i refrakcijskog indeksa
 • Serija PSA: Laserska difrakcija za analizu veličine čestica tekućih i suhih disperzija do milimetarskog raspona
 • Namjenska dodatna oprema omogućava mjerenja malog volumena uzorka, u organskim otopinama, koristeći automatski prijenosa uzoraka itd.
 • Usredotočite se na svoje čestice: Softver Kalliope, koji se koristi za oba instrumenta, minimizira angažman rukovatelja

Saznajte više

Prava reologija prahova

Dvije ćelije za pravu reologiju prahova, protočna ćelija za prahove i smična ćelija za prahove, u spoju s MCR reometrima pomoći će vam u karakterizaciji i razumijevanju vaših prahova:

 • Zapanjujuća preciznost poznatih MCR reometara za analizu prahova
 • Visoka mjerna obnovljivost zahvaljujući načinima pripreme uzoraka i potpuno automatiziranim mjerenjima
 • Više načina mjerenja za kontrolu kvalitete i znanstvene svrhe
 • Jedina smična ćelija koja se može opremiti opcijama za temperaturu i vlažnost

Saznajte više

Adsorpcijski analizatori

Kod analize adsorpcije iznimno je važno kombinirati inteligentnu konstrukciju instrumenata i napredne modele za smanjenje količine računalnih podataka:

 • Širok raspon instrumenata za sorpciju pare, fizisorpciju, kemisorpciju i visokotlačnu sorpciju
 • Potpuno automatizirani sustavi s analizom u više postaja i opcijama za pripremu uzoraka
 • Savršeni za analiziranje veličine pore, površinskog područja te interakcija plina/krutine katalizatora, farmakoloških proizvoda, materijala baterija, adsorbenata i svih drugih poroznih materijala.
 • Svjetski priznati modeli za smanjenje količine podataka i za brza izvješća o mjerenju, za tradicionalne i složene nove materijale

Saznajte više

Porozimetri za intruziju žive

Najčešće korištena metoda za utvrđivanje poroznosti makroporoznih materijala:

 • Konstruirani kako bi rukovatelju omogućili najsigurniji rad, čak i pri radu sa živom
 • Značajke kao što su pojednostavljeno uvođenje tekuće žive i automatsko pročišćavanje ulja čine PoreMaster najjednostavnijim porozimetrom za instruziju žive za korištenje.
 • Vrhunska razlučivost podataka o visokom tlaku postiže se upravljanjem putem vijčanog pogona i inteligentnom rutinom generiranja tlaka automatskom brzinom
 • Punjenje tekućom živom i niskotlačna mjerenja kao i visokotlačna mjerenja obično se izvode u roku od 30 minuta.

Saznajte više

Analizatori gustoće krutina

Dobijte sve potrebne vrijednosti gustoće krutina iz jednog izvora – s najvećom raspoloživom točnošću:

 • Portfelj instrumenata koji pokriva mjerenja prave gustoće ili gustoće skeleta, nasipne gustoće nakon potresanja i geometrijske gustoće
 • Najbolji u klasi: Najtočniji rezultati u najširem mjernom rasponu
 • Sigurno i cjenovno učinkovito: Za mjerenje geometrijske gustoće nije potrebna živa
 • Nedestruktivna piknometrija plinova: radi s inertnim i čistim plinovima

Saznajte više

Sustavi SAXS

Sustavi za rendgensko raspršenje pod malim kutom SAXSpace i SAXSpoint 2.0 pružaju odličnu razlučivost i optimalnu kvalitetu podataka za istraživanje nanočestica:

 • Sjajni rendgenski izvori i optika za najveću spektralnu čistoću i tok
 • Kolimacija snopa bez raspršenja i vrhunski detektori hibridnog brojanja fotona (HPC) za visoki omjer signala i šuma te savršenu kvalitetu podatka
 • Širok raspon faza uzorka za karakterizaciju čestica pri kontroliranoj temperaturi i atmosferi
 • Pouzdan rad s dugim vremenima rada bez zastoja, velikom propusnošću uzoraka i niskim troškovima održavanja

Saznajte više

Stručnjaci od početka

Koliko god bio širok portfolio za karakterizaciju čestica tvrtke Anton Paar, brojni instrumenti imaju nešto zajedničko: Prvi su od svoje vrste, te su i dalje vodeći instrumenti u svom polju. Na primjer, PSA, izumljen još 1967., bio je prvi analizator veličina čestica koji je koristio tehnologiju laserske difrakcije. Prva komercijalna kamera s rendgenskim raspršenjem pod malim kutom(SAXS), koju je razvio Otto Kratky 1957., proizvela je tvrtka Anton Paar. Anton Paar SAXS systems je i dandanas predvodnik kada govorimo o ovoj tehnologiji. Kvantakromatski instrumenti, robna marka tvrtke Anton Paar, probili su se na vrh 1968. Još od tad posebni timovi znanstvenika razvijaju inovacije u bliskom kontaktu s korisnicima, što je dovelo do najboljih mogućih rješenja za mjerenje poroznih materijala i prašaka.

Iskoristite stručnost tvrtke Anton Paar u karakterizaciji čestica za vaše istraživanje čestica i razvoj materijala.

Zajedno sa širokim asortimanom specifičnih instrumenata, tvrtka Anton Paar nudi iscrpne konzultacije glede primjene, kao i informacije o primjeni. Izvješća o primjeni, Anton Paar Wiki, Anton Paar Blog, te webinari nude dubinsko znanje o temama karakterizacije čestica, primjerice: 

Iskoristite ove resurse i našu dugotrajnu stručnost u karakterizaciji čestica kako biste istražili nova polja primjene i postigli optimalne rezultate u proizvodnji, kontroli kvalitete i razvoju proizvoda. Naravno, možete nam se javiti i izravno sa svim pitanjima glede instrumenata i primjene.

Obratite nam se

Dobijte iskustvo iz prve ruke u Anton Paar Technical Centers.

Jeste li osoba koja voli iskustvo iz prve ruke i koja želi vidjeti naše instrumente uživo? Pogledajte ima li jedan od naših Technical Centers dostupan vaš željeni instrument i je li u vašoj regiji planiran seminar o karakterizaciji čestica.

Doznajte sad

Besplatni webinari o karakterizaciji čestica

Imajte na umu da se sljedeći webinari održavaju uglavnom na engleskom jeziku.

Seminari

Vaš odabir: Poništi sve filtere X
Promjena države
Vrsta događaja
Prikazuje se do od

Nema pronađenih rezultata!

Prikazuje se do od